artykuł nr 1

Gmina Skomlin - kontrola kompleksowa, przeprowadzona przez RIO w Łodzi, zakończona w 2016r.

artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Publicznym Przedszkolu w Skomlinie.

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne 33 KB