artykuł nr 1

Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI

L.p

Data złożenia petycji

Podmiot wnoszący petycję

Przedmiot petycji

Skan petycji

Odpowiedź

1

25.04.2016

Osoba fizyczna

Wniosek o nadanie nazwy parku im.
Anny Elfrydy Bielawskiej

pobierz

 

pobierz
 

2 03.10.2016 Osoba prawna Wniosek o dokonanie analizy BIP, udostępnienie oceny stanu BIP pobierz pobierz
3 19.10.2016 Osoba prawna Wniosek u udzielenie informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji pobierz pobierz
4 31.10.2016 Osoba prawna Wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym zakładki "Czystsze Powietrze" pobierz  pobierz
5 10.02.2017 Osoba prawna Wniosek u udzielenie informacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji pobierz pobierz
6 08.06.2017 Osoba prawna Wniosek udzielenie informacji w zakresie wspierania przedsiębiorczości, petycja odrębna o umieszczenie odnosnika na stronie www


petycja

aneks

 

 pobierz
7 04.09.2017 Osoba prawna Petycja o przekazanie do podległych placówek oświatowych wniosku o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie kształcenia zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach pobierz pobierz