artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe - Wójt Gminy Skomlin, Grzegorz Maras

Załączniki:
Treść oświadczenia MB