artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2018 rok

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2017 rok

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2016 rok

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2015 rok

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2014 rok