artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin za 2019 rok

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin za 2018 rok

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin na początek kadencji 2018 -2023

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin na koniec kadencji 2014 -2018

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin za 2017 rok