artykuł nr 1

INFORMACJA

Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy Skomlin w 2021 r.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Zmiana otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Skomlin w 2021 r.

Załączniki:
Treść zarządzenia 431 KB
Treść zarządzenia 39 KB
artykuł nr 3

ZAPROSZENIE

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skomlin w 2021 r.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Skomlin w 2021 r.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin