artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Bojanowie gmina Skomlin.

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 sztuk okien wykonanych z tworzywa PCV wraz z parapetami do Domu Ludowo Strażackiego w Toplinie.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa drogowego łamanego z surowców naturalnych z rodzaju: serpentynit antygorytowy  o granulacji 0-31,5 mm w ilości 230 ton z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie sołectw Walenczyzna i Maręże.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Dostawa i montaż kominka narożnego w zabudowie typu rustykalnego do budynku  świetlicy wiejskiej w Zbęku.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie placu i zagospodarowanie terenu położonego na części działki nr 1075, obręb 12 Wróblew, celem utworzenia terenu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Wróblew. Szczegółowy zakres prac zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót.