artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami i przepompownią ścieków w miejscowościach Toplin i Skomlin".

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu ,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin”.

Załączniki:
Pełna treść ogłoszenia(doc) 179 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Zorganizowanie wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu ,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin”.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Budowa placu zabaw we Wróblewie.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Przebudowa kotłowni wraz z budową wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Toplinie"