artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: Wymianę kotła centralnego ogrzewania w kotłowni filii przedszkola i biblioteki we Wróblewie

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na dostawę, wykonanie fundamentów wraz z otokiem uziemiającym - skutecznym,  posadowienie, montaż, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej, oraz uruchomienie agregatu prądotwórczego stacjonarnego do montażu na zewnątrz.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Założenie parku wiejskiego w miejscowości Skomlin”.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

W związku z realizacją przez Gminę Skomlin do realizacji projektu pn.: ,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Wójt Gminy Skomlin składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi:

–  Pełnienie funkcji koordynatora projektu.

 

Załączniki:
Treść ogłoszenia(doc) 132 KB
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu ,,Szkoły równych szans w gminie Skomlin”.