artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Skomlin

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skomlinie

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu gminy Skomlin do Zespołu Szkół oraz Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2016/2017

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu

Remont pokrycia dachowego zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777r w miejscowości Skomlin

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Brzeziny gmina Skomlin