artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Skomlin

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Wróblew”

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą i montażem placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Skomlin.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wymiana okien w kościele w miejscowości Wróblew.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Skomlin, ul. Zielona i Krótka