artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Dostawa węgla typu eko-groszek w sezonie grzewczym 2019/2020 na potrzeby Gminy Skomlin

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Bojanów i Wróblew

18. Dokumentacja techniczna

19. projekt przepompowni

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2019/2020

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2019/2020