artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Skomlin

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Udzielenie  kredytu  długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 300.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w 2020 roku.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Udzielenie  kredytu  długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 300.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w 2020 roku.

artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Dostawa węgla typu eko-groszek w sezonie grzewczym 2020/2021 na potrzeby Gminy Skomlin

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Skomlin oraz jednostek organizacyjnych