artykuł nr 1

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC.

 

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø odpis skrócony aktu urodzenia od panny i kawalera i od każdego innego stanu cywilnego

Ø odpis skrócony aktu małżeństwa (ostatniego) z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu o rozwodzie – od osoby rozwiedzionej

Ø odpis skrócony aktu zgonu małżonka (ostatniego) – od wdowca/y

Ø dowód osobisty – w każdym przypadku

Ø od cudzoziemca oprócz w/w dokumentów zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez ojczysty Urząd Stanu Cywilnego lub ojczystą ambasadę, oraz tłumaczenie tych dokumentów przez tłumacza przysięgłego, także potwierdzenie legalności pobytu w Polsce.

 

Małżeństwo nie może być zawarte wcześniej niż za miesiąc od złożenia niezbędnych dokumentów.

 

Opłata:

 

Ø podanie – 5 zł

Ø sporządzenie aktu małżeństwa – 75 zł

Ø załącznik – 0,50 zł