artykuł nr 1

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiadazdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wydanie zaświadczeniastwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związkumałżeńskiego za granicą.

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø  odpis skrócony aktuurodzenia od panny i kawalera i od każdego innego stanu cywilnego

Ø  odpis skrócony aktumałżeństwa (ostatniego) z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok sądu orozwodzie – od osoby rozwiedzionej

Ø  odpis skrócony aktuzgonu małżonka (ostatniego) – od wdowca/y

Ø  dowód osobisty – wkażdym przypadku

 

Opłata:

 

Ø  podanie – 5 zł

Ø  opłata za zaświadczenie- 30 zł