artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w 2021 roku

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.


Formularze deklaracji i informacji są dostępne na stronie
podatki.gov.pl. Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Deklaracje, które powinny zostać złożone do końca stycznia 2021 r. oraz korekty złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

W 2021 r. nadal obowiązuje uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 62 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 37 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 37 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 32 KB
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych 33 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 19 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 19 KB
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników 18 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości 74 KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 38 KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 38 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości 42 KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu 20 KB
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania 25 KB
Uchwała nr XII/60/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 562 KB
Uchwała nr XLIIII/232/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 527 KB