artykuł nr 1

Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości.