artykuł nr 1

Stawki opłat

  

Taryfy obowiązujące w okresie od 26.08.2021 do 25.08.2024

na terenie Gminy Skomlin

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [zł]

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Nowa taryfa w okresie od 26.08.2021 do 25.08.2022

Nowa taryfa w okresie od 26.08.2022 do 25.08.2023

Nowa taryfa w okresie od 26.08.2023 do 25.08.2024

0

1

2

3

4

5

1

Grupa 1 – Mieszkańcy Gminy Skomlin korzystający z sieci wodociągowej

Cena za 1m3 dostarczonej wody

3,04

3,12

3,19

      

2

Grupa 1 Mieszkańcy Gminy Skomlin korzystający z sieci kanalizacyjnej

Cena za 1m3 odebranych ścieków

3,50

3,56

3,62

      

 

 

 

Załączniki:
Taryfa woda i ścieki MB