artykuł nr 1

Stawki opłat

 

Taryfy obowiązujące w okresie od 12.06.2018 do 12.06.2021

na terenie Gminy Skomlin

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [zł]

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2018 do 12.06.2019

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2019 do 12.06.2020

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2020 do 12.06.2021

0

1

2

4

7

10

1

Grupa 1 – Mieszkańcy Gminy Skomlin korzystający z sieci wodociągowej

cena wody [zł/m3]

2,91

2,94

2,97

2

Grupa 2 - mieszkańcy Gminy Skomlin nie posiadający wodomierzy

cena wody [zł/m3]

8,64

8,64

8,64

3

Grupa 1 Mieszkańcy Gminy Skomlin podłączeni do kolektora sanitarnego (na podstawie ilości pobranej wody)

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

3,61

3,65

3,68

4

Grupa 2 Mieszkańcy Gminy Skomlin od których ścieki odbierane są wozem asenizacyjnym (na podstawie ilości odebranych ścieków)

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

4,70

4,70

4,70