Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 95/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2020 r.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:36

2. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 94/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:29

3. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 93/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:27

4. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 92/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:26

5. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do Publicznego Przedszkola w Skomlinie oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Skomlinie a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 12:20

6. Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 11:41

7. Rok 2020

OGŁOSZENIE

Ochrona powietrza w gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii

Utworzony: 2020-03-27 | Zmodyfikowany: 2020-03-27 11:33

8. Aktualności

INFORMACJA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2020-03-24 | Zmodyfikowany: 2020-03-24 10:55

9. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie Gminy Skomlin

Numer TERYT 1017082 10-woj. łódzkie 17-powiat wieluński 08-gmina Skomlin 2-gmina wiejska Rodzaj Gmina wiejska Kod 98-346 Miejscowość SKOMLIN, ul. Trojanowskiego 1 Kontakt tel. +48 (0-43) 886-44-77 e-mail: sekretariat@skomlin.pl, skrytka ePUAP: /ypy11c2x7p/skrytka profil na Facebook'u: www.fb.com/ugskomlin lokalizacja na mapie: www.google.pl/maps system powiadamiania ludności SMS: Link Wójt Grzegorz Maras tel. (0-43) 886-44-77 w. 15 Sekretarz Jadwiga Kowalek tel. (0-43) 886-44-77 w. 17 e-...

Utworzony: 2003-06-08 | Zmodyfikowany: 2020-03-16 13:34

10. Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Ochrony danych osobowych Klauzula informacyjna RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych, dla których administratorem danych jest Wójt Gminy Skomlin Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie in...

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2020-03-11 13:21

11. Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-28 09:53

12. Aktualności

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2020-02-04 | Zmodyfikowany: 2020-02-28 09:23

13. IV kwartał 2019

Sprawozdania za IV kwartał 2019r

Utworzony: 2020-02-25 | Zmodyfikowany: 2020-02-25 14:56

14. Rok 2020

OGŁOSZENIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów

Utworzony: 2020-02-03 | Zmodyfikowany: 2020-02-20 11:42

15. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO Nr IV/38/2020

Uchwała Nr IV/38/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 14:58

16. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 90/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie: powołania komisji do oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe o udzielenie dotacji celowej.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 14:48

17. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 89/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2020.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 14:46

18. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r.

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 lutego 2020r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 14:43

19. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 20 stycznia 2020r.

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie: wykonywania uchwały budżetowej Gminy Skomlin na rok 2020.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 14:38

20. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2019 r.

Utworzony: 2020-02-14 | Zmodyfikowany: 2020-02-14 14:27