Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 8921
   Dane podstawowe 118215
   Aktualności 81059
   Godziny urzędowania 4402
   Regulamin Organizacyjny 883
   Struktura organizacyjna 6009
   Ogłoszenia o naborze pracowników 27446
   ePUAP 2423
   Wybory 3528
     Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. 769
     Wybory Ławników 2020 - 2023 298
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 100
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 595
     Wybory samorządowe 2018 2638
   Rejestr instytucji kultury 135
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 196
   Ochrona danych osobowych 555
     Klauzula informacyjna dotycząca USC 26
     Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności 22
     Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych 12
     Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców 18
     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 27
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 241
Organy
   Wójt Gminy 5747
     Kompetencje 1250
     Kontakt 1592
     Dyżury 1133
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 908
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 10563
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 14669
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30899
    ›    Rok 2009 820
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 42266
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1191
     Stanowiska 1125
     Wystąpienia publiczne 1008
   Sekretarz 4041
   Skarbnik 3371
   Rada Gminy 8081
     Transmisja obrad Rady Gminy 1298
     Przewodniczący Rady 1677
     Skład Rady 2483
     Sesje 5408
    ›    Najbliższa sesja 6898
    ›    Protokoły archiwum 16574
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3691
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 555
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 477
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1503
     Kluby radnych 1201
     Kontakt z radnymi 1366
   Komisje Rady 3437
    ›    Przedmiot działania 256
    ›    Skład osobowy 256
    ›    Plan pracy i sprawozdania 241
    ›    Posiedzenia komisji 302
    ›    Uchwały komisji 280
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 273
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1384
     Komisja Rewizyjna 1508
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1460
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 88
   Jednostki organizacyjne 5167
   Jednostki pomocnicze 3169
     Wydziały Urzędu 210
    ›    Wydział Organizacyjny 250
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 320
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 281
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 295
    ›    Wydział Prawny 289
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 271
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 304
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 290
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 242
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 241
    ›    Wydział Lokalowy 265
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 325
    ›    Wydział Edukacji 300
     Referaty Urzędu 247
    ›    Referat Księgowości 283
    ›    Referat Podatków 310
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 259
    ›    Referat Drogownictwa 292
    ›    Referat Informatyki 297
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 272
   Urząd Stanu Cywilnego 4384
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1871
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 366
   Statut 3949
   Budżet 10752
     Budżet - sprawozdania roczne 1939
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1283
    ›    IV kwartał 2007 559
    ›    IV kwartał 2008 600
    ›    I kwartał 2009 582
    ›    II kwartał 2009 569
    ›    III kwartał 2009 560
    ›    IV kwartał 2009 608
    ›    I kwartał 2010 581
    ›    II kwartał 2010 635
    ›    III kwartał 2010 585
    ›    IV kwartał 2010 629
    ›    I kwartał 2011 572
    ›    II kwartał 2011 476
    ›    III kwartał 2011 591
    ›    IV kwartał 2011 588
    ›    I kwartał 2012 457
    ›    II kwartał 2012 521
    ›    III kwartał 2012 569
    ›    IV kwartał 2012 561
    ›    I kwartał 2013 440
    ›    II kwartał 2013 441
    ›    III kwartał 2013 367
    ›    IV kwartał 2013 519
    ›    I kwartał 2014 454
    ›    II kwartał 2014 395
    ›    III kwartał 2014 459
    ›    IV kwartał 2014 398
    ›    I kwartał 2015 386
    ›    II kwartał 2015 490
    ›    III kwartał 2015 435
    ›    IV kwartał 2015 389
    ›    I kwartał 2016 414
    ›    II kwartał 2016 354
    ›    III kwartał 2016 333
    ›    IV kwartał 2016 309
    ›    I kwartał 2017 214
    ›    II kwartał 2017 246
    ›    III kwartał 2017 207
    ›    IV kwartał 2017 307
    ›    I kwartał 2018 193
    ›    II kwartał 2018 215
    ›    III kwartał 2018 119
    ›    IV kwartał 2018 141
    ›    I kwartał 2019 58
    ›    II kwartał 2019 57
    ›    III kwartał 2019 94
    ›    IV kwartał 2019 42
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 918
    ›    Rok 2003 673
    ›    Rok 2004 698
    ›    Rok 2005 643
    ›    Rok 2006 753
    ›    Rok 2007 365
    ›    Rok 2008 358
    ›    Rok 2009 356
    ›    Rok 2010 415
    ›    Rok 2011 456
    ›    Rok 2012 381
    ›    Rok 2013 341
     Uchwały i opinie RIO 1786
   Uchwały 6220
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 1587
     Rok 2018 1375
     Rok 2017 2569
     Rok 2016 516
    ›    I Kwartał 1042
    ›    II Kwartał 1153
    ›    III kwartał 819
    ›    IV Kwartał 1267
     Rok 2015 626
    ›    I Kwartał 1404
    ›    II Kwartał 912
    ›    III Kwartał 515
    ›    IV Kwartał 1455
     Rok 2014 567
    ›    I Kwartał 926
    ›    II Kwartał 749
    ›    III Kwartał 716
    ›    IV Kwartał 915
     Rok 2013 791
    ›    I Kwartał 1262
    ›    II Kwartał 1325
    ›    III kwartał 938
    ›    IV kwartal 1195
     Rok 2012 850
    ›    I Kwartał 1607
    ›    II Kwartał 1369
    ›    III Kwartał 938
    ›    IV Kwartał 2114
     Rok 2011 817
    ›    I Kwartał 3299
    ›    II Kwartał 1030
    ›    III Kwartał 1165
    ›    IV Kwartał 1716
     Rok 2010 766
    ›    I Kwartał 1950
    ›    II Kwartał 3332
    ›    III Kwartał 1939
    ›    IV Kwartał 3347
     Rok 2009 714
    ›    I Kwartał 1729
    ›    II Kwartał 2901
    ›    III Kwartał 1840
    ›    IV Kwartał 3029
     Rok 2008 1030
    ›    I Kwartał 3269
    ›    II Kwartał 2510
    ›    III Kwartał 933
    ›    IV Kwartał 3223
     Rok 2007 962
    ›    I Kwartał 3475
    ›    II Kwartał 2969
    ›    III Kwartał 1561
    ›    IV Kwartał 4736
     Rok 2006 925
    ›    I Kwartał 3489
    ›    II Kwartał 2106
    ›    III Kwartał 2536
    ›    IV Kwartał 3739
     Rok 2005 866
    ›    I Kwartał 3005
    ›    II Kwartał 2089
    ›    III Kwartał 2122
    ›    IV Kwartał 3560
     Rok 2004 805
    ›    I Kwartał 1684
    ›    II Kwartał 1467
    ›    III Kwartał 1422
    ›    IV Kwartał 4095
     Rok 2003 799
    ›    I Kwartał 1818
    ›    II Kwartał 2159
    ›    III Kwartał 1402
    ›    IV Kwartał 4770
     Rok 2002 875
    ›    IV Kwartał 5397
   Podatki i opłaty lokalne 4119
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 146
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1394
     Podatek od nieruchomości 3179
    ›    Podmiot opodatkowania 780
    ›    Przedmiot opodatkowania 775
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 770
    ›    Termin płatności 952
    ›    Stawki podatku 1307
     Podatek od środków transportowych 1515
     Podatek rolny 2064
     Podatek leśny 1119
     Opłata targowa 969
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1089
     Zarządzenia Wójta 479
    ›    Rok 2002 274
    ›    Rok 2003 418
     Decyzje i inne akty administracyjne 391
    ›    Rok 2003 272
    ›    Rok 2002 322
     Obwieszczenia i zawiadomienia 459
    ›    Rok 2003 304
    ›    Rok 2002 273
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3762
   Zagospodarowanie przestrzenne 4313
   Gospodarka komunalna 4147
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 115
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 626
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 833
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 997
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2429
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 572
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2121
   Plan Odnowy Miejscowości 2077
   Program usuwania azbestu 1740
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 84
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39721
     Rok 2020 1917
     Rok 2019 16104
     Rok 2018 11422
     Rok 2017 3122
     Rok 2016 2835
     Rok 2015 15169
     Rok 2014 7265
     Rok 2013 7169
     Rok 2012 4577
     Rok 2011 9716
     Rok 2010 8767
     Rok 2009 9192
     Rok 2008 12138
     Rok 2007 14304
     Rok 2006 775
     Rok 2005 8140
     Rok 2004 3070
     Rok 2003 1053
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2617
   Zapytania ofertowe 8007
     Zapytania ofertowe 2019 18608
     Zapytania ofertowe 2018 11764
     Zapytania ofertowe 2017 6544
     Zapytania ofertowe 2016 9787
     Zapytania ofertowe 2015 37919
     Zapytania ofertowe 2014 10167
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15434
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 988
Inne
   Działalność regulowana 1275
   Pomoc publiczna 347
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 216
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 160
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 215
   Zgromadzenia 659
   Kontrola zarządcza 678
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 910
   Wrota Regionu Łódzkiego 1709
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1721
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 384
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 314
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 394
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 629
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 497
   Organizacje pozarządowe 15868
   Wykaz organizacji pozarządowych 1332
    ›    Kontakt 317
    ›    Kierownictwo 284
    ›    Statut 294
    ›    Regulamin 256
    ›    Struktura organizacyjna 271
    ›    Ewidencje i rejestry 303
    ›    Majątek 318
    ›    Dokumentacje kontroli 320
    ›    Budżet i inwestycje 256
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 290
    ›    Procedury 273
     Ośrodek Pomocy Społecznej 789
    ›    Kontakt 929
    ›    Kierownictwo 687
    ›    Statut 814
    ›    Regulamin 608
    ›    Struktura organizacyjna 564
    ›    Ewidencje i rejestry 541
    ›    Majątek 517
    ›    Dokumentacje kontroli 542
    ›    Budżet i inwestycje 563
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 586
    ›    Procedury 577
    ›    Kontakt 252
    ›    Kierownictwo 278
    ›    Statut 326
    ›    Regulamin 221
    ›    Struktura organizacyjna 280
    ›    Ewidencje i rejestry 240
    ›    Majątek 234
    ›    Dokumentacje kontroli 231
    ›    Budżet i inwestycje 287
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 218
    ›    Procedury 369
    ›    Kontakt 317
    ›    Kierownictwo 233
    ›    Statut 311
    ›    Regulamin 247
    ›    Struktura organizacyjna 236
    ›    Ewidencje i rejestry 244
    ›    Majątek 269
    ›    Dokumentacje kontroli 248
    ›    Budżet i inwestycje 228
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 240
    ›    Procedury 279
     Sołectwa 2559
    ›    Statut Sołectw 1061
     Infrastruktura 811
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 583
    ›    Stan elektryfikacji 537
    ›    Stan telefonizacji 555
    ›    Stan gospodarki komunalnej 625
    ›    Drogi 606
     Oferty 997
   Petycje 1309
   Oświadczenia majątkowe 1966
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1083
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1319
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 637
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2386
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1239
     Wójt 2010 (dodatkowe) 859
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3929
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2606
     Wójt 2010 574
     Urząd 2010 499
    ›    Sekretarz 475
    ›    Skarbnik 471
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 478
     Rada Gminy 2010 505
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 527
    ›    Radni Gminy 1149
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 499
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 492
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 513
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 448
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 520
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 486
     Wójt 2011 625
     Urząd 2011 490
    ›    Sekretarz 557
    ›    Skarbnik 469
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 461
     Rada Gminy 2011 431
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 422
    ›    Radni Gminy 987
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 512
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 444
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 439
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 493
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 440
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 598
     Wójt 2012 517
     Urząd 2012 487
    ›    Sekretarz 532
    ›    Skarbnik 456
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 413
     Rada Gminy 2012 408
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 364
    ›    Radni Gminy 953
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 466
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 395
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 422
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 466
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 493
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 417
     Wójt 2013 487
     Urząd 2013 438
    ›    Sekretarz 396
    ›    Skarbnik 351
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 504
     Rada Gminy 2013 392
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 340
    ›    Radni Gminy 1021
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 506
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 427
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 376
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 400
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 414
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 415
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 469
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 365
    ›    Radni Gminy 863
    ›    Wójt Gminy 347
     Wójt 2014 658
     Pracownicy 2014 855
     Przewodniczący Rady 2014 520
     Rada Gminy 2014 821
     Wójt 2015 357
     Pracownicy 2015 598
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 334
     Rada Gminy 2015 675
     Wójt 2016 175
     Przewodniczący Rady 2016 187
   Ponowne wykorzystywanie 664
    ›    Sekretarz 540
    ›    Skarbnik 526
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 481
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 467
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 566
    ›    Radni Gminy 2030
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 547
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 652
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 546
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 511
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 625
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 587
    ›    Sekretarz 431
    ›    Skarbnik 446
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 509
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 469
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 454
    ›    Radni Gminy 1629
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 495
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 522
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 448
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 529
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 526
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 464
    ›    Sekretarz 716
    ›    Skarbnik 704
    ›    Kierownik USC 894
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 678
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 619
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 502
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 804
    ›    Radni Gminy 1427
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 649
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 584
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 591
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 531
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 691
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 616
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 612
    ›    Sekretarz 783
    ›    Skarbnik 685
    ›    Kierownik USC 755
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 706
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 654
    ›    Radni Gminy 1438
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 679
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 658
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 693
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 640
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 898
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 544
    ›    Sekretarz 451
    ›    Skarbnik 547
    ›    Radni Gminy 2452
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 463
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 794
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 764
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 738
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 781
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 768
   Informacje nieudostępnione 2675
   Redakcja Biuletynu 3028
Załatwianie Spraw
   Druki 978
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2942
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 599
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 673
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 544
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 613
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 630
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 659
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 711
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 5585
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 452
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 399
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 385
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 425
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 394
     Mieszkania 828
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 516
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 517
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 577
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 480
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 594
     Nieruchomości 869
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 524
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 538
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 487
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 549
    ›    Podział nieruchomości 585
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 518
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 579
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 559
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 502
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 480
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 576
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 405
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 472
     Zezwolenia i decyzje 963
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 564
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 617
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 518
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 755
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 630
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 553
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 896
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 669
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 426
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 380
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 373
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 438
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 511
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1629
Łączna liczba odwiedzin:1185042