Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 29 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczania osoby do wykonywania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Skomlin

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:25

2. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:22

3. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 131/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia syren alarmowych w celu uczczenia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:19

4. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 20 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających w Sołectwie Walenczyzna

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:16

5. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 9 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 129/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Skomlin

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:14

6. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 128/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:11

7. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 127/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:03

8. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 126/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 11:00

9. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 125/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:54

10. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 124/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:52

11. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 123/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. zamówień publicznych i rozliczeń podatku VAT w Urzędzie Gminy Skomlin

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:51

12. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 122/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika do doręczenia i odbioru pakietów wyborczych

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:48

13. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-06 | Zmodyfikowany: 2020-08-06 10:45

14. Druki

Druki o zwrot podatku akcyzowego

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 15:05

15. Zapytania ofertowe 2020

OGŁOSZENIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja projektu pn. "Ochrona powietrza w Gminie Skomlin poprzez montaż odnawialnych źródeł energii"

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 15:04

16. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 14:26

17. Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 31.07.2020 r.

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 10:01

18. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr XVIII/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Protokół Nr XVIII/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Utworzony: 2020-08-03 | Zmodyfikowany: 2020-08-03 09:21

19. Najbliższa sesja

Informacja o najbliższej sesji Rady Gminy Skomlin w dniu 31 lipca 2020 r.

Rada Gminy Skomlin pow. wieluński Skomlin, dnia 28 lipca 2020 r. OS.0002.5.2020 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 16 ust.1 i § 17 ust.1 Statutu Gminy Skomlin (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2018 r. poz. 5631), na wniosek Wójta Gminy Skomlin, zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Skomlin VIII kadencji (2018-2023), która odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. /piątek/ o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skomlin...

Utworzony: 2019-06-21 | Zmodyfikowany: 2020-07-29 11:38

20. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych ko...

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-07-24 10:31