Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Najbliższa sesja

Informacja o najbliższej sesji Rady Gminy Skomlin w dniu 9 marca 2021 r.

Rada Gminy Skomlin pow. wieluński Skomlin, dnia 2 marca 2021 r. BR.0002.1.2021 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Skomlin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 9 marca 2021 r. /wtorek/ o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skomlinie. Porządek obrad : Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad. Wnioski i uwagi do protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Skomlin. Informacja ...

Utworzony: 2019-06-21 | Zmodyfikowany: 2021-03-04 09:45

2. Skarbnik

Skarbnik Gminy Skomlin

Funkcję Skarbnika Gminy pełni – Jadwiga Madeja Dane kontaktowe tel. (043) 886-44-77 wew. 22 e-mail: j.madeja@skomlin.pl Kompetencje i zadania Skarbnika Gminy: 1) Opracowuje projekt budżetu; 2) Dokonuje analiz budżetu i na bieżąco informuje wójta o jego realizacji; 3) Przekazuje pracownikom oraz kierownikom podległych jednostek wytyczne oraz dane niezbędne do opracowania projektu planu budżetowego; 4) Czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej; 5) Sprawuje bezpo...

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:29

3. Dane podstawowe

Urząd Gminy Skomlin

Numer TERYT 1017082 10-woj. łódzkie 17-powiat wieluński 08-gmina Skomlin 2-gmina wiejska Rodzaj Gmina wiejska Kod pocztowy 98-346 Adres SKOMLIN, ul. Trojanowskiego 1 Kontakt tel. +48 43 886-44-77 e-mail: sekretariat@skomlin.pl, skrytka ePUAP: /ypy11c2x7p/skrytka profil na Facebook'u: www.fb.com/ugskomlin lokalizacja na mapie: www.google.pl/maps system powiadamiania ludności SMS: Link Wójt Grzegorz Maras tel. (0-43) 886-44-77 w. 15 e-mail: g.maras@skomlin.pl Sekretarz Barbara Chrzanowska ...

Utworzony: 2003-06-08 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:25

4. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Stanowisko Nazwisko i imię Tel. stacjonarny E-mail Wójt Gminy Maras Grzegorz 43 886 44 77 w. 15 tel. kom. 601 872 532 g.maras@skomlin.pl Sekretarz Gminy Chrzanowska Barbara 43 886 44 77 w. 17 b.chrzanowska@skomlin.pl Skarbnik Gminy Madeja Jadwiga 43 886 44 77 w. 22 j.madeja@skomlin.pl Kierownik USC, Biuro Rady Matyjasek Katarzyna 43 886 44 77 w. 26 k.matyjasek@skomlin.pl Stanowisko ds. obywatelskich i obronnych, ewidencja ludności Badecka Jolanta 43 886 44 77 w. 26 j.badecka@skomlin.pl Stano...

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2021-03-03 09:20

5. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2021 r.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:59

6. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 lutego 2021 r.

Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:58

7. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 9/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2021 r.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:54

8. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 8/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do oceny wniosków złożonych przez kluby sportowe o udzielenie dotacji celowej.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:52

9. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowrzechnienia i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:47

10. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 6/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do Publicznego Przedszkola w Skomlinie oraz klas I Szkoły Podstawowej w Skomlinie, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:45

11. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 22 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:25

12. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:22

13. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 3/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw organizacji transportu do punktu szczepień i zorganizowania infolinii.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:18

14. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 grudnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130.000,00 zł.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:18

15. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 7 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:14

16. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 1/2021 Wójta Gminy Skomlin z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Skomlin na rok 2021.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 14:11

17. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO Nr IV/44/2021

Uchwała RIO Nr IV/44/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Utworzony: 2021-03-02 | Zmodyfikowany: 2021-03-02 08:32

18. Aktualności

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 1 lutego 2021 r.

Utworzony: 2021-02-17 | Zmodyfikowany: 2021-02-17 11:24

19. Informacje o przyznanych dotacjach

Informacja o przyznanych dotacjach klubom sportowym działającym na terenie Gminy Sko...

Utworzony: 2021-02-16 | Zmodyfikowany: 2021-02-16 10:35

20. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Nabór kandydatów na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i ...

Komunikat Centralnego Biura Spisowego Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Dyrektor Centralnego Biura Spisowego /-/ Janusz Dygaszewicz Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019...

Utworzony: 2021-01-28 | Zmodyfikowany: 2021-02-09 13:14