Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 11123
   Dane podstawowe 118446
   Aktualności 83944
   Godziny urzędowania 4504
   Regulamin Organizacyjny 955
   Struktura organizacyjna 6188
   Ogłoszenia o naborze pracowników 27812
   ePUAP 2498
   Wybory 3727
     Wybory Prezydenta RP 2020 218
     Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. 856
     Wybory Ławników 2020 - 2023 363
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 141
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 656
     Wybory samorządowe 2018 2699
   Rejestr instytucji kultury 206
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 270
   Ochrona danych osobowych 648
     Klauzula informacyjna dotycząca USC 43
     Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności 53
     Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych 34
     Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców 34
     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 50
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 344
Organy
   Wójt Gminy 5864
     Kompetencje 1269
     Kontakt 1645
     Dyżury 1155
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 1637
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 11432
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 15631
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 31582
    ›    Rok 2009 869
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 42800
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1220
     Stanowiska 1156
     Wystąpienia publiczne 1033
   Sekretarz 4128
   Skarbnik 3452
   Rada Gminy 8224
     Transmisja obrad Rady Gminy 1434
     Przewodniczący Rady 1702
     Skład Rady 2527
     Sesje 5510
    ›    Najbliższa sesja 7014
    ›    Protokoły archiwum 17362
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 4065
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 687
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 613
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1536
     Kluby radnych 1234
     Kontakt z radnymi 1388
   Komisje Rady 3508
    ›    Przedmiot działania 288
    ›    Skład osobowy 287
    ›    Plan pracy i sprawozdania 272
    ›    Posiedzenia komisji 338
    ›    Uchwały komisji 316
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 298
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1424
     Komisja Rewizyjna 1553
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1494
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 120
   Jednostki organizacyjne 5241
   Jednostki pomocnicze 3241
     Wydziały Urzędu 224
    ›    Wydział Organizacyjny 277
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 348
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 318
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 324
    ›    Wydział Prawny 323
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 294
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 335
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 333
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 275
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 272
    ›    Wydział Lokalowy 292
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 362
    ›    Wydział Edukacji 341
     Referaty Urzędu 266
    ›    Referat Księgowości 320
    ›    Referat Podatków 350
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 290
    ›    Referat Drogownictwa 321
    ›    Referat Informatyki 334
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 302
   Urząd Stanu Cywilnego 4476
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1888
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 440
   Statut 4010
   Budżet 10989
     Budżet - sprawozdania roczne 2020
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1334
    ›    IV kwartał 2007 595
    ›    IV kwartał 2008 643
    ›    I kwartał 2009 622
    ›    II kwartał 2009 609
    ›    III kwartał 2009 594
    ›    IV kwartał 2009 647
    ›    I kwartał 2010 607
    ›    II kwartał 2010 676
    ›    III kwartał 2010 622
    ›    IV kwartał 2010 675
    ›    I kwartał 2011 606
    ›    II kwartał 2011 509
    ›    III kwartał 2011 622
    ›    IV kwartał 2011 626
    ›    I kwartał 2012 486
    ›    II kwartał 2012 549
    ›    III kwartał 2012 603
    ›    IV kwartał 2012 604
    ›    I kwartał 2013 482
    ›    II kwartał 2013 471
    ›    III kwartał 2013 400
    ›    IV kwartał 2013 550
    ›    I kwartał 2014 480
    ›    II kwartał 2014 436
    ›    III kwartał 2014 490
    ›    IV kwartał 2014 421
    ›    I kwartał 2015 416
    ›    II kwartał 2015 518
    ›    III kwartał 2015 469
    ›    IV kwartał 2015 421
    ›    I kwartał 2016 445
    ›    II kwartał 2016 386
    ›    III kwartał 2016 366
    ›    IV kwartał 2016 351
    ›    I kwartał 2017 253
    ›    II kwartał 2017 272
    ›    III kwartał 2017 244
    ›    IV kwartał 2017 348
    ›    I kwartał 2018 232
    ›    II kwartał 2018 244
    ›    III kwartał 2018 140
    ›    IV kwartał 2018 181
    ›    I kwartał 2019 81
    ›    II kwartał 2019 98
    ›    III kwartał 2019 165
    ›    IV kwartał 2019 85
    ›    I kwartał 2020 32
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 942
    ›    Rok 2003 709
    ›    Rok 2004 730
    ›    Rok 2005 673
    ›    Rok 2006 790
    ›    Rok 2007 398
    ›    Rok 2008 390
    ›    Rok 2009 383
    ›    Rok 2010 444
    ›    Rok 2011 478
    ›    Rok 2012 410
    ›    Rok 2013 366
     Uchwały i opinie RIO 2105
   Uchwały 6309
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 2228
     Rok 2018 1796
     Rok 2017 2901
     Rok 2016 541
    ›    I Kwartał 1130
    ›    II Kwartał 1214
    ›    III kwartał 890
    ›    IV Kwartał 1411
     Rok 2015 656
    ›    I Kwartał 1549
    ›    II Kwartał 1018
    ›    III Kwartał 584
    ›    IV Kwartał 1666
     Rok 2014 595
    ›    I Kwartał 1001
    ›    II Kwartał 832
    ›    III Kwartał 778
    ›    IV Kwartał 988
     Rok 2013 814
    ›    I Kwartał 1328
    ›    II Kwartał 1456
    ›    III kwartał 1007
    ›    IV kwartal 1345
     Rok 2012 880
    ›    I Kwartał 1694
    ›    II Kwartał 1456
    ›    III Kwartał 998
    ›    IV Kwartał 2257
     Rok 2011 837
    ›    I Kwartał 3424
    ›    II Kwartał 1103
    ›    III Kwartał 1238
    ›    IV Kwartał 1842
     Rok 2010 790
    ›    I Kwartał 2023
    ›    II Kwartał 3476
    ›    III Kwartał 2014
    ›    IV Kwartał 3480
     Rok 2009 733
    ›    I Kwartał 1774
    ›    II Kwartał 2957
    ›    III Kwartał 1892
    ›    IV Kwartał 3088
     Rok 2008 1058
    ›    I Kwartał 3430
    ›    II Kwartał 2634
    ›    III Kwartał 972
    ›    IV Kwartał 3344
     Rok 2007 997
    ›    I Kwartał 3574
    ›    II Kwartał 3081
    ›    III Kwartał 1631
    ›    IV Kwartał 4920
     Rok 2006 950
    ›    I Kwartał 3582
    ›    II Kwartał 2171
    ›    III Kwartał 2618
    ›    IV Kwartał 3831
     Rok 2005 889
    ›    I Kwartał 3091
    ›    II Kwartał 2145
    ›    III Kwartał 2179
    ›    IV Kwartał 3635
     Rok 2004 829
    ›    I Kwartał 1718
    ›    II Kwartał 1510
    ›    III Kwartał 1460
    ›    IV Kwartał 4205
     Rok 2003 828
    ›    I Kwartał 1845
    ›    II Kwartał 2201
    ›    III Kwartał 1435
    ›    IV Kwartał 4864
     Rok 2002 904
    ›    IV Kwartał 5559
   Podatki i opłaty lokalne 4215
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 216
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1429
     Podatek od nieruchomości 3224
    ›    Podmiot opodatkowania 819
    ›    Przedmiot opodatkowania 809
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 806
    ›    Termin płatności 987
    ›    Stawki podatku 1339
     Podatek od środków transportowych 1545
     Podatek rolny 2093
     Podatek leśny 1150
     Opłata targowa 995
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1127
     Zarządzenia Wójta 489
    ›    Rok 2002 289
    ›    Rok 2003 430
     Decyzje i inne akty administracyjne 400
    ›    Rok 2003 287
    ›    Rok 2002 334
     Obwieszczenia i zawiadomienia 468
    ›    Rok 2003 322
    ›    Rok 2002 291
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3835
   Zagospodarowanie przestrzenne 4383
   Gospodarka komunalna 4223
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 134
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 665
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 855
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1026
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2441
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 587
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2185
   Plan Odnowy Miejscowości 2129
   Program usuwania azbestu 1802
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 160
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 40783
     Rok 2020 4454
     Rok 2019 16320
     Rok 2018 11569
     Rok 2017 3197
     Rok 2016 2896
     Rok 2015 15538
     Rok 2014 7349
     Rok 2013 7244
     Rok 2012 4667
     Rok 2011 9790
     Rok 2010 8895
     Rok 2009 9236
     Rok 2008 12216
     Rok 2007 14355
     Rok 2006 812
     Rok 2005 8212
     Rok 2004 3120
     Rok 2003 1103
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2687
   Zapytania ofertowe 8599
     Zapytania ofertowe 2020 1318
     Zapytania ofertowe 2019 20594
     Zapytania ofertowe 2018 11863
     Zapytania ofertowe 2017 6603
     Zapytania ofertowe 2016 9846
     Zapytania ofertowe 2015 38241
     Zapytania ofertowe 2014 10263
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15605
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1087
Inne
   Działalność regulowana 1339
   Pomoc publiczna 420
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 241
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 189
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 242
   Zgromadzenia 707
   Kontrola zarządcza 758
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 971
   Wrota Regionu Łódzkiego 1761
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1793
     Kontrole zewnętrzne - 2020 rok 17
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 421
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 347
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 423
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 653
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 509
   Organizacje pozarządowe 16614
   Wykaz organizacji pozarządowych 1403
    ›    Kontakt 333
    ›    Kierownictwo 295
    ›    Statut 311
    ›    Regulamin 270
    ›    Struktura organizacyjna 288
    ›    Ewidencje i rejestry 315
    ›    Majątek 331
    ›    Dokumentacje kontroli 330
    ›    Budżet i inwestycje 272
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 301
    ›    Procedury 285
     Ośrodek Pomocy Społecznej 797
    ›    Kontakt 940
    ›    Kierownictwo 703
    ›    Statut 832
    ›    Regulamin 623
    ›    Struktura organizacyjna 578
    ›    Ewidencje i rejestry 555
    ›    Majątek 534
    ›    Dokumentacje kontroli 554
    ›    Budżet i inwestycje 576
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 600
    ›    Procedury 588
    ›    Kontakt 264
    ›    Kierownictwo 289
    ›    Statut 338
    ›    Regulamin 239
    ›    Struktura organizacyjna 298
    ›    Ewidencje i rejestry 253
    ›    Majątek 247
    ›    Dokumentacje kontroli 245
    ›    Budżet i inwestycje 305
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 230
    ›    Procedury 384
    ›    Kontakt 335
    ›    Kierownictwo 244
    ›    Statut 326
    ›    Regulamin 265
    ›    Struktura organizacyjna 252
    ›    Ewidencje i rejestry 255
    ›    Majątek 282
    ›    Dokumentacje kontroli 262
    ›    Budżet i inwestycje 242
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 254
    ›    Procedury 294
     Sołectwa 2616
    ›    Statut Sołectw 1118
     Infrastruktura 819
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 599
    ›    Stan elektryfikacji 554
    ›    Stan telefonizacji 573
    ›    Stan gospodarki komunalnej 637
    ›    Drogi 621
     Oferty 1004
   Petycje 1384
   Oświadczenia majątkowe 2108
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1190
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1390
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 703
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2506
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1320
     Wójt 2010 (dodatkowe) 872
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3961
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2666
     Wójt 2010 581
     Urząd 2010 505
    ›    Sekretarz 493
    ›    Skarbnik 487
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 490
     Rada Gminy 2010 515
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 544
    ›    Radni Gminy 1201
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 506
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 515
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 531
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 466
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 531
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 500
     Wójt 2011 630
     Urząd 2011 496
    ›    Sekretarz 584
    ›    Skarbnik 486
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 474
     Rada Gminy 2011 437
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 436
    ›    Radni Gminy 1018
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 521
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 458
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 456
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 508
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 456
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 628
     Wójt 2012 527
     Urząd 2012 493
    ›    Sekretarz 546
    ›    Skarbnik 470
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 427
     Rada Gminy 2012 413
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 378
    ›    Radni Gminy 994
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 476
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 416
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 443
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 485
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 517
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 435
     Wójt 2013 496
     Urząd 2013 442
    ›    Sekretarz 411
    ›    Skarbnik 366
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 520
     Rada Gminy 2013 402
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 354
    ›    Radni Gminy 1085
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 512
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 443
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 392
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 410
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 428
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 433
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 478
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 384
    ›    Radni Gminy 897
    ›    Wójt Gminy 365
     Wójt 2014 680
     Pracownicy 2014 864
     Przewodniczący Rady 2014 532
     Rada Gminy 2014 832
     Wójt 2015 365
     Pracownicy 2015 607
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 343
     Rada Gminy 2015 681
     Wójt 2016 182
     Przewodniczący Rady 2016 194
   Ponowne wykorzystywanie 725
    ›    Sekretarz 556
    ›    Skarbnik 551
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 502
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 487
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 581
    ›    Radni Gminy 2071
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 560
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 673
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 561
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 528
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 640
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 609
    ›    Sekretarz 449
    ›    Skarbnik 461
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 536
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 490
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 470
    ›    Radni Gminy 1677
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 510
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 535
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 464
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 541
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 547
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 481
    ›    Sekretarz 733
    ›    Skarbnik 717
    ›    Kierownik USC 916
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 695
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 646
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 520
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 820
    ›    Radni Gminy 1473
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 676
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 602
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 624
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 549
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 717
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 638
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 634
    ›    Sekretarz 798
    ›    Skarbnik 699
    ›    Kierownik USC 772
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 720
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 668
    ›    Radni Gminy 1456
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 696
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 675
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 709
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 654
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 913
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 556
    ›    Sekretarz 464
    ›    Skarbnik 566
    ›    Radni Gminy 2508
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 478
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 812
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 789
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 759
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 798
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 787
   Informacje nieudostępnione 2722
   Redakcja Biuletynu 3073
Załatwianie Spraw
   Druki 1049
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2990
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 620
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 693
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 559
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 627
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 643
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 685
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 722
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 5742
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 467
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 408
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 399
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 437
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 407
     Mieszkania 842
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 531
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 534
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 589
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 495
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 614
     Nieruchomości 900
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 539
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 552
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 506
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 561
    ›    Podział nieruchomości 603
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 528
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 598
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 572
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 524
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 494
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 589
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 421
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 487
     Zezwolenia i decyzje 981
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 577
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 636
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 530
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 771
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 647
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 565
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 913
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 682
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 444
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 393
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 384
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 453
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 521
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1672
Łączna liczba odwiedzin:1227910