Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 16659
   Dane podstawowe 119073
   Aktualności 91423
   Godziny urzędowania 4762
   Regulamin Organizacyjny 1143
   Struktura organizacyjna 6721
   Ogłoszenia o naborze pracowników 29853
   ePUAP 2647
   Wybory i spisy 4292
     Powszechny Spis Rolny 2020 420
    ›    Utworzenie Gminnego Biura Spisowego 43
    ›    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 43
    ›    Powszechny Spis Rolny 2020 96
     Wybory Prezydenta RP 2020 763
    ›    10 maja 2020 r. 158
    ›    28 czerwca 2020 r. 650
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r. 976
     Wybory Ławników 2020 - 2023 r. 474
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 r. 206
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 748
     Wybory Samorządowe 2018 r. 2797
   Rejestr instytucji kultury 343
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 413
   Raport o stanie Gminy Skomlin 568
     2019 r. 66
     2018 r. 51
   Kontakt 66
Organy
   Wójt Gminy 6266
     Kompetencje 1344
     Kontakt 1812
     Dyżury 1206
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 3395
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 13675
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 17305
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 32829
    ›    Rok 2009 934
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 43726
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1300
     Stanowiska 1229
     Wystąpienia publiczne 1116
   Sekretarz 4351
   Skarbnik 3596
   Rada Gminy 8575
     Transmisja obrad Rady Gminy 1681
     Przewodniczący Rady 1777
     Skład Rady 2672
     Sesje 5778
    ›    Najbliższa sesja 7316
    ›    Protokoły archiwum 19013
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 4793
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 1132
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 956
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1608
     Kluby radnych 1303
     Kontakt z radnymi 1453
   Komisje Rady 3979
    ›    Przedmiot działania 365
    ›    Skład osobowy 353
    ›    Plan pracy i sprawozdania 344
    ›    Posiedzenia komisji 416
    ›    Uchwały komisji 388
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 381
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1476
     Komisja Rewizyjna 1606
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1548
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 173
   Jednostki organizacyjne 5402
   Jednostki pomocnicze 3386
     Wydziały Urzędu 254
    ›    Wydział Organizacyjny 359
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 435
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 386
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 388
    ›    Wydział Prawny 394
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 380
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 413
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 412
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 354
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 336
    ›    Wydział Lokalowy 363
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 452
    ›    Wydział Edukacji 413
     Referaty Urzędu 301
    ›    Referat Księgowości 385
    ›    Referat Podatków 416
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 362
    ›    Referat Drogownictwa 397
    ›    Referat Informatyki 398
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 377
   Urząd Stanu Cywilnego 4673
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1928
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 565
   Statut 4135
   Budżet 11497
     Budżet - sprawozdania roczne 2237
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1433
    ›    IV kwartał 2007 664
    ›    IV kwartał 2008 726
    ›    I kwartał 2009 679
    ›    II kwartał 2009 669
    ›    III kwartał 2009 659
    ›    IV kwartał 2009 737
    ›    I kwartał 2010 676
    ›    II kwartał 2010 739
    ›    III kwartał 2010 709
    ›    IV kwartał 2010 738
    ›    I kwartał 2011 661
    ›    II kwartał 2011 561
    ›    III kwartał 2011 674
    ›    IV kwartał 2011 708
    ›    I kwartał 2012 539
    ›    II kwartał 2012 618
    ›    III kwartał 2012 666
    ›    IV kwartał 2012 666
    ›    I kwartał 2013 549
    ›    II kwartał 2013 528
    ›    III kwartał 2013 462
    ›    IV kwartał 2013 642
    ›    I kwartał 2014 541
    ›    II kwartał 2014 495
    ›    III kwartał 2014 556
    ›    IV kwartał 2014 479
    ›    I kwartał 2015 501
    ›    II kwartał 2015 592
    ›    III kwartał 2015 518
    ›    IV kwartał 2015 490
    ›    I kwartał 2016 512
    ›    II kwartał 2016 439
    ›    III kwartał 2016 465
    ›    IV kwartał 2016 429
    ›    I kwartał 2017 338
    ›    II kwartał 2017 345
    ›    III kwartał 2017 304
    ›    IV kwartał 2017 449
    ›    I kwartał 2018 292
    ›    II kwartał 2018 308
    ›    III kwartał 2018 213
    ›    IV kwartał 2018 297
    ›    I kwartał 2019 174
    ›    II kwartał 2019 171
    ›    III kwartał 2019 250
    ›    IV kwartał 2019 208
    ›    I kwartał 2020 120
    ›    II kwartał 2020 54
    ›    III kwartał 2020 22
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 991
    ›    Rok 2003 763
    ›    Rok 2004 782
    ›    Rok 2005 723
    ›    Rok 2006 848
    ›    Rok 2007 465
    ›    Rok 2008 436
    ›    Rok 2009 442
    ›    Rok 2010 496
    ›    Rok 2011 525
    ›    Rok 2012 458
    ›    Rok 2013 417
     Uchwały i opinie RIO 2528
   Uchwały 6537
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 3921
     Rok 2018 2361
     Rok 2017 3427
     Rok 2016 605
    ›    I Kwartał 1279
    ›    II Kwartał 1345
    ›    III kwartał 1014
    ›    IV Kwartał 1616
     Rok 2015 720
    ›    I Kwartał 1750
    ›    II Kwartał 1228
    ›    III Kwartał 709
    ›    IV Kwartał 1992
     Rok 2014 664
    ›    I Kwartał 1193
    ›    II Kwartał 1000
    ›    III Kwartał 901
    ›    IV Kwartał 1142
     Rok 2013 875
    ›    I Kwartał 1509
    ›    II Kwartał 1679
    ›    III kwartał 1144
    ›    IV kwartal 1640
     Rok 2012 942
    ›    I Kwartał 1956
    ›    II Kwartał 1619
    ›    III Kwartał 1120
    ›    IV Kwartał 2545
     Rok 2011 891
    ›    I Kwartał 3621
    ›    II Kwartał 1212
    ›    III Kwartał 1362
    ›    IV Kwartał 2083
     Rok 2010 850
    ›    I Kwartał 2155
    ›    II Kwartał 3703
    ›    III Kwartał 2160
    ›    IV Kwartał 3704
     Rok 2009 788
    ›    I Kwartał 1899
    ›    II Kwartał 3130
    ›    III Kwartał 2018
    ›    IV Kwartał 3272
     Rok 2008 1109
    ›    I Kwartał 3682
    ›    II Kwartał 2798
    ›    III Kwartał 1020
    ›    IV Kwartał 3591
     Rok 2007 1074
    ›    I Kwartał 3729
    ›    II Kwartał 3278
    ›    III Kwartał 1773
    ›    IV Kwartał 5205
     Rok 2006 1014
    ›    I Kwartał 3719
    ›    II Kwartał 2299
    ›    III Kwartał 2758
    ›    IV Kwartał 4004
     Rok 2005 939
    ›    I Kwartał 3218
    ›    II Kwartał 2250
    ›    III Kwartał 2301
    ›    IV Kwartał 3810
     Rok 2004 893
    ›    I Kwartał 1767
    ›    II Kwartał 1563
    ›    III Kwartał 1530
    ›    IV Kwartał 4424
     Rok 2003 889
    ›    I Kwartał 1893
    ›    II Kwartał 2334
    ›    III Kwartał 1491
    ›    IV Kwartał 5058
     Rok 2002 953
    ›    IV Kwartał 5818
   Podatki i opłaty lokalne 4377
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 347
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1553
     Podatek od nieruchomości 3325
    ›    Podmiot opodatkowania 868
    ›    Przedmiot opodatkowania 881
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 849
    ›    Termin płatności 1053
    ›    Stawki podatku 1398
     Podatek od środków transportowych 1641
     Podatek rolny 2157
     Podatek leśny 1197
     Opłata targowa 1050
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1193
     Zarządzenia Wójta 513
    ›    Rok 2002 319
    ›    Rok 2003 455
     Decyzje i inne akty administracyjne 417
    ›    Rok 2003 317
    ›    Rok 2002 364
     Obwieszczenia i zawiadomienia 485
    ›    Rok 2003 349
    ›    Rok 2002 320
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3947
   Zagospodarowanie przestrzenne 4592
   Gospodarka komunalna 4376
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 201
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 732
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 901
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1127
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2498
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 639
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2298
   Plan Odnowy Miejscowości 2238
   Program usuwania azbestu 1924
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 284
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 42739
     Rok 2020 10536
     Rok 2019 16807
     Rok 2018 11838
     Rok 2017 3388
     Rok 2016 2976
     Rok 2015 17325
     Rok 2014 7510
     Rok 2013 7362
     Rok 2012 4792
     Rok 2011 9936
     Rok 2010 9084
     Rok 2009 9293
     Rok 2008 12334
     Rok 2007 14414
     Rok 2006 870
     Rok 2005 8338
     Rok 2004 3184
     Rok 2003 1172
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2836
   Zapytania ofertowe 9519
     Zapytania ofertowe 2020 7867
     Zapytania ofertowe 2019 24363
     Zapytania ofertowe 2018 12048
     Zapytania ofertowe 2017 6682
     Zapytania ofertowe 2016 9919
     Zapytania ofertowe 2015 39873
     Zapytania ofertowe 2014 10387
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15862
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1255
Inne
   Działalność regulowana 1461
   Pomoc publiczna 533
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 334
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 242
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 301
   Zgromadzenia 819
   Kontrola zarządcza 863
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 1089
   Wrota Regionu Łódzkiego 1857
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1912
     Kontrole zewnętrzne - 2020 rok 89
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 488
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 389
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 470
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 696
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 542
   Organizacje pozarządowe 18974
   Wykaz organizacji pozarządowych 1552
    ›    Kontakt 373
    ›    Kierownictwo 339
    ›    Statut 352
    ›    Regulamin 311
    ›    Struktura organizacyjna 339
    ›    Ewidencje i rejestry 351
    ›    Majątek 371
    ›    Dokumentacje kontroli 377
    ›    Budżet i inwestycje 313
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 331
    ›    Procedury 315
     Ośrodek Pomocy Społecznej 828
    ›    Kontakt 965
    ›    Kierownictwo 731
    ›    Statut 863
    ›    Regulamin 675
    ›    Struktura organizacyjna 614
    ›    Ewidencje i rejestry 592
    ›    Majątek 576
    ›    Dokumentacje kontroli 586
    ›    Budżet i inwestycje 624
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 641
    ›    Procedury 625
    ›    Kontakt 306
    ›    Kierownictwo 320
    ›    Statut 365
    ›    Regulamin 287
    ›    Struktura organizacyjna 365
    ›    Ewidencje i rejestry 290
    ›    Majątek 312
    ›    Dokumentacje kontroli 278
    ›    Budżet i inwestycje 354
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 272
    ›    Procedury 425
    ›    Kontakt 379
    ›    Kierownictwo 299
    ›    Statut 373
    ›    Regulamin 312
    ›    Struktura organizacyjna 303
    ›    Ewidencje i rejestry 293
    ›    Majątek 330
    ›    Dokumentacje kontroli 302
    ›    Budżet i inwestycje 287
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 297
    ›    Procedury 336
     Sołectwa 2796
    ›    Statut Sołectw 1202
     Infrastruktura 849
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 643
    ›    Stan elektryfikacji 604
    ›    Stan telefonizacji 601
    ›    Stan gospodarki komunalnej 678
    ›    Drogi 661
     Oferty 1022
   Petycje 1510
   Oświadczenia majątkowe 2689
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1534
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1747
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 862
     Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin 3050
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1610
     Wójt 2010 (dodatkowe) 900
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 4046
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2740
     Wójt 2010 600
     Urząd 2010 521
    ›    Sekretarz 527
    ›    Skarbnik 517
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 521
     Rada Gminy 2010 531
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 573
    ›    Radni Gminy 1289
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 524
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 542
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 573
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 492
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 559
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 529
     Wójt 2011 646
     Urząd 2011 511
    ›    Sekretarz 614
    ›    Skarbnik 519
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 502
     Rada Gminy 2011 459
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 462
    ›    Radni Gminy 1094
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 544
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 496
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 499
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 541
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 484
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 658
     Wójt 2012 543
     Urząd 2012 514
    ›    Sekretarz 587
    ›    Skarbnik 499
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 459
     Rada Gminy 2012 433
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 407
    ›    Radni Gminy 1066
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 499
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 443
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 476
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 519
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 550
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 463
     Wójt 2013 519
     Urząd 2013 458
    ›    Sekretarz 439
    ›    Skarbnik 393
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 550
     Rada Gminy 2013 423
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 383
    ›    Radni Gminy 1175
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 546
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 471
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 419
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 436
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 459
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 462
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 500
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 416
    ›    Radni Gminy 980
    ›    Wójt Gminy 395
     Wójt 2014 703
     Pracownicy 2014 900
     Przewodniczący Rady 2014 567
     Rada Gminy 2014 886
     Wójt 2015 387
     Pracownicy 2015 645
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 360
     Rada Gminy 2015 699
     Wójt 2016 199
     Przewodniczący Rady 2016 216
   Ponowne wykorzystywanie 832
    ›    Sekretarz 596
    ›    Skarbnik 587
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 534
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 525
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 610
    ›    Radni Gminy 2166
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 582
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 704
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 590
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 556
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 665
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 635
    ›    Sekretarz 483
    ›    Skarbnik 488
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 568
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 521
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 498
    ›    Radni Gminy 1758
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 547
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 570
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 518
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 575
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 581
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 510
    ›    Sekretarz 763
    ›    Skarbnik 744
    ›    Kierownik USC 971
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 719
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 720
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 547
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 844
    ›    Radni Gminy 1543
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 711
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 635
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 658
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 583
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 772
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 675
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 665
    ›    Sekretarz 829
    ›    Skarbnik 728
    ›    Kierownik USC 811
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 743
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 690
    ›    Radni Gminy 1475
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 721
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 699
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 734
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 682
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 949
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 580
    ›    Sekretarz 490
    ›    Skarbnik 592
    ›    Radni Gminy 2582
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 501
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 857
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 832
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 794
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 826
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 819
   Informacje nieudostępnione 2799
   Redakcja Biuletynu 3187
Załatwianie Spraw
   Druki 1304
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3088
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 652
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 724
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 594
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 656
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 670
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 730
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 770
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 6509
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 502
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 443
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 440
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 474
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 444
     Mieszkania 878
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 568
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 576
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 615
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 535
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 647
     Nieruchomości 934
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 587
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 596
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 533
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 597
    ›    Podział nieruchomości 640
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 568
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 633
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 614
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 549
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 529
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 617
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 445
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 518
     Zezwolenia i decyzje 1034
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 617
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 684
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 560
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 803
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 678
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 617
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 998
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 720
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 487
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 425
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 425
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 504
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 569
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1775
Łączna liczba odwiedzin:1328767