Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 19422
   Dane podstawowe 119394
   Aktualności 95605
   Godziny urzędowania 4870
   Regulamin Organizacyjny 1236
   Struktura organizacyjna 7038
   Ogłoszenia o naborze pracowników 30312
   ePUAP 2729
   Wybory i spisy 4444
     Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 178
    ›    Utworzenie Gminnego Biura Spisowego 18
    ›    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 44
    ›    Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 48
     Powszechny Spis Rolny 2020 472
    ›    Utworzenie Gminnego Biura Spisowego 71
    ›    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 70
    ›    Powszechny Spis Rolny 2020 125
     Wybory Prezydenta RP 2020 802
    ›    10 maja 2020 r. 215
    ›    28 czerwca 2020 r. 734
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r. 1011
     Wybory Ławników 2020 - 2023 r. 499
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 r. 223
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 772
     Wybory Samorządowe 2018 r. 2830
   Rejestr instytucji kultury 398
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 502
   Raport o stanie Gminy Skomlin 692
     2019 r. 94
     2018 r. 73
   Kontakt 164
Organy
   Wójt Gminy 6473
     Kompetencje 1383
     Kontakt 1859
     Dyżury 1237
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 4402
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 14630
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 17995
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 33275
    ›    Rok 2009 960
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 44061
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1324
     Stanowiska 1265
     Wystąpienia publiczne 1132
   Sekretarz 4480
   Skarbnik 3672
   Rada Gminy 8836
     Transmisja obrad Rady Gminy 1862
     Przewodniczący Rady 1811
     Skład Rady 2722
     Sesje 5974
    ›    Najbliższa sesja 7490
    ›    Protokoły archiwum 19550
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 5000
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 1327
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 1130
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1649
     Kluby radnych 1338
     Kontakt z radnymi 1488
   Komisje Rady 4036
    ›    Przedmiot działania 385
    ›    Skład osobowy 374
    ›    Plan pracy i sprawozdania 361
    ›    Posiedzenia komisji 433
    ›    Uchwały komisji 408
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 396
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1511
     Komisja Rewizyjna 1636
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1579
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 204
   Jednostki organizacyjne 5494
   Jednostki pomocnicze 3497
     Wydziały Urzędu 263
    ›    Wydział Organizacyjny 377
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 453
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 413
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 411
    ›    Wydział Prawny 412
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 397
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 429
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 429
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 374
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 353
    ›    Wydział Lokalowy 384
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 471
    ›    Wydział Edukacji 430
     Referaty Urzędu 309
    ›    Referat Księgowości 401
    ›    Referat Podatków 434
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 378
    ›    Referat Drogownictwa 412
    ›    Referat Informatyki 412
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 401
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1943
Prawo Lokalne
   Statut 4194
   Budżet 11736
     Budżet - sprawozdania roczne 2321
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1491
    ›    IV kwartał 2007 685
    ›    IV kwartał 2008 745
    ›    I kwartał 2009 695
    ›    II kwartał 2009 685
    ›    III kwartał 2009 687
    ›    IV kwartał 2009 751
    ›    I kwartał 2010 694
    ›    II kwartał 2010 757
    ›    III kwartał 2010 733
    ›    IV kwartał 2010 757
    ›    I kwartał 2011 676
    ›    II kwartał 2011 577
    ›    III kwartał 2011 695
    ›    IV kwartał 2011 735
    ›    I kwartał 2012 554
    ›    II kwartał 2012 638
    ›    III kwartał 2012 685
    ›    IV kwartał 2012 681
    ›    I kwartał 2013 571
    ›    II kwartał 2013 547
    ›    III kwartał 2013 481
    ›    IV kwartał 2013 666
    ›    I kwartał 2014 564
    ›    II kwartał 2014 512
    ›    III kwartał 2014 579
    ›    IV kwartał 2014 499
    ›    I kwartał 2015 521
    ›    II kwartał 2015 611
    ›    III kwartał 2015 543
    ›    IV kwartał 2015 516
    ›    I kwartał 2016 528
    ›    II kwartał 2016 455
    ›    III kwartał 2016 486
    ›    IV kwartał 2016 451
    ›    I kwartał 2017 359
    ›    II kwartał 2017 364
    ›    III kwartał 2017 328
    ›    IV kwartał 2017 469
    ›    I kwartał 2018 308
    ›    II kwartał 2018 326
    ›    III kwartał 2018 233
    ›    IV kwartał 2018 316
    ›    I kwartał 2019 197
    ›    II kwartał 2019 195
    ›    III kwartał 2019 283
    ›    IV kwartał 2019 226
    ›    I kwartał 2020 141
    ›    II kwartał 2020 76
    ›    III kwartał 2020 50
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 1006
    ›    Rok 2003 789
    ›    Rok 2004 806
    ›    Rok 2005 739
    ›    Rok 2006 873
    ›    Rok 2007 489
    ›    Rok 2008 461
    ›    Rok 2009 463
    ›    Rok 2010 517
    ›    Rok 2011 551
    ›    Rok 2012 480
    ›    Rok 2013 447
     Uchwały i opinie RIO 2757
   Uchwały 6725
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 5060
     Rok 2018 2776
     Rok 2017 3600
     Rok 2016 627
    ›    I Kwartał 1344
    ›    II Kwartał 1409
    ›    III kwartał 1064
    ›    IV Kwartał 1714
     Rok 2015 739
    ›    I Kwartał 1829
    ›    II Kwartał 1304
    ›    III Kwartał 754
    ›    IV Kwartał 2120
     Rok 2014 687
    ›    I Kwartał 1254
    ›    II Kwartał 1058
    ›    III Kwartał 949
    ›    IV Kwartał 1205
     Rok 2013 898
    ›    I Kwartał 1588
    ›    II Kwartał 1760
    ›    III kwartał 1197
    ›    IV kwartal 1752
     Rok 2012 959
    ›    I Kwartał 2080
    ›    II Kwartał 1682
    ›    III Kwartał 1162
    ›    IV Kwartał 2689
     Rok 2011 910
    ›    I Kwartał 3706
    ›    II Kwartał 1267
    ›    III Kwartał 1405
    ›    IV Kwartał 2180
     Rok 2010 866
    ›    I Kwartał 2202
    ›    II Kwartał 3777
    ›    III Kwartał 2206
    ›    IV Kwartał 3786
     Rok 2009 805
    ›    I Kwartał 1950
    ›    II Kwartał 3190
    ›    III Kwartał 2062
    ›    IV Kwartał 3334
     Rok 2008 1127
    ›    I Kwartał 3756
    ›    II Kwartał 2867
    ›    III Kwartał 1036
    ›    IV Kwartał 3678
     Rok 2007 1089
    ›    I Kwartał 3799
    ›    II Kwartał 3349
    ›    III Kwartał 1821
    ›    IV Kwartał 5307
     Rok 2006 1032
    ›    I Kwartał 3774
    ›    II Kwartał 2358
    ›    III Kwartał 2812
    ›    IV Kwartał 4057
     Rok 2005 953
    ›    I Kwartał 3268
    ›    II Kwartał 2295
    ›    III Kwartał 2338
    ›    IV Kwartał 3875
     Rok 2004 905
    ›    I Kwartał 1787
    ›    II Kwartał 1583
    ›    III Kwartał 1554
    ›    IV Kwartał 4498
     Rok 2003 904
    ›    I Kwartał 1911
    ›    II Kwartał 2388
    ›    III Kwartał 1514
    ›    IV Kwartał 5126
     Rok 2002 974
    ›    IV Kwartał 5916
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3999
   Zagospodarowanie przestrzenne 4732
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2355
   Plan Odnowy Miejscowości 2287
   Program usuwania azbestu 1973
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 372
Podatki i opłaty lokalne
   Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 442
   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1769
   Podatek od nieruchomości 3515
     Podmiot opodatkowania 901
     Przedmiot opodatkowania 918
     Termin powstania obowiązku podatkowego 881
     Termin płatności 1097
     Stawki podatku 1457
   Podatek od środków transportowych 1715
   Podatek rolny 2246
   Podatek leśny 1257
   Opłata targowa 1098
   Opłata za zajęcie pasa drogowego 26
Gospodarka odpadami komunalnymi
   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 263
   Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok 889
   Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2569
   Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 690
   Uchwała w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 54
   Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 40
   Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 58
   Segregacja odpadów 22
   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 20
   Informacje dodatkowe 17
Gospodarka lokalami mieszkalnymi
   Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 20
   Zasady wynajmu lokali 41
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 43307
     Rok 2020 13169
     Rok 2019 16976
     Rok 2018 11950
     Rok 2017 3454
     Rok 2016 3002
     Rok 2015 18855
     Rok 2014 7568
     Rok 2013 7425
     Rok 2012 4854
     Rok 2011 9993
     Rok 2010 9140
     Rok 2009 9328
     Rok 2008 12382
     Rok 2007 14451
     Rok 2006 909
     Rok 2005 8392
     Rok 2004 3202
     Rok 2003 1210
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2893
   Zapytania ofertowe 9772
     Zapytania ofertowe 2020 10921
     Zapytania ofertowe 2019 25954
     Zapytania ofertowe 2018 12119
     Zapytania ofertowe 2017 6719
     Zapytania ofertowe 2016 9958
     Zapytania ofertowe 2015 41326
     Zapytania ofertowe 2014 10453
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15946
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1520
Inne
   Działalność regulowana 1533
   Pomoc publiczna 578
     Pomoc publiczna udzielona w 2020 r. 14
     Pomoc publiczna udzielona - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 2014 - 2019 r. 14
     Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. 372
     Pomoc publiczna udzielona w 2015 r. 255
     Pomoc publiczna udzielona w 2014 r. 325
   Zgromadzenia 869
   Kontrola zarządcza 915
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 1136
   Wrota Regionu Łódzkiego 1893
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1944
     Kontrole zewnętrzne - 2020 rok 110
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 512
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 401
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 492
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 715
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 558
   Organizacje pozarządowe 20755
     Wykaz organizacji pozarządowych 1640
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 17
     Ogłoszenia o konkursach 45
     Informacje o przyznanych dotacjach 17
    ›    Kontakt 385
    ›    Kierownictwo 350
    ›    Statut 364
    ›    Regulamin 322
    ›    Struktura organizacyjna 350
    ›    Ewidencje i rejestry 361
    ›    Majątek 384
    ›    Dokumentacje kontroli 388
    ›    Budżet i inwestycje 323
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 343
    ›    Procedury 328
     Ośrodek Pomocy Społecznej 835
    ›    Kontakt 979
    ›    Kierownictwo 748
    ›    Statut 877
    ›    Regulamin 690
    ›    Struktura organizacyjna 633
    ›    Ewidencje i rejestry 605
    ›    Majątek 595
    ›    Dokumentacje kontroli 598
    ›    Budżet i inwestycje 637
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 656
    ›    Procedury 640
    ›    Kontakt 320
    ›    Kierownictwo 334
    ›    Statut 379
    ›    Regulamin 300
    ›    Struktura organizacyjna 378
    ›    Ewidencje i rejestry 302
    ›    Majątek 325
    ›    Dokumentacje kontroli 292
    ›    Budżet i inwestycje 366
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 287
    ›    Procedury 439
    ›    Kontakt 391
    ›    Kierownictwo 316
    ›    Statut 385
    ›    Regulamin 326
    ›    Struktura organizacyjna 318
    ›    Ewidencje i rejestry 309
    ›    Majątek 345
    ›    Dokumentacje kontroli 312
    ›    Budżet i inwestycje 298
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 310
    ›    Procedury 350
     Sołectwa 2886
    ›    Statut Sołectw 1255
     Infrastruktura 858
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 661
    ›    Stan elektryfikacji 615
    ›    Stan telefonizacji 617
    ›    Stan gospodarki komunalnej 691
    ›    Drogi 675
     Oferty 1031
   Petycje 1668
   Oświadczenia majątkowe 2914
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1640
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1911
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 920
     Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin 3193
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1697
     Wójt 2010 (dodatkowe) 910
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 4100
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2787
     Wójt 2010 608
     Urząd 2010 530
    ›    Sekretarz 541
    ›    Skarbnik 533
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 539
     Rada Gminy 2010 539
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 592
    ›    Radni Gminy 1330
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 535
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 557
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 610
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 509
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 573
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 544
     Wójt 2011 656
     Urząd 2011 516
    ›    Sekretarz 632
    ›    Skarbnik 533
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 518
     Rada Gminy 2011 470
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 476
    ›    Radni Gminy 1141
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 552
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 511
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 520
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 554
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 501
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 672
     Wójt 2012 551
     Urząd 2012 521
    ›    Sekretarz 616
    ›    Skarbnik 514
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 473
     Rada Gminy 2012 443
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 423
    ›    Radni Gminy 1106
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 505
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 457
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 497
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 532
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 567
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 476
     Wójt 2013 533
     Urząd 2013 465
    ›    Sekretarz 453
    ›    Skarbnik 406
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 562
     Rada Gminy 2013 431
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 394
    ›    Radni Gminy 1217
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 552
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 492
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 444
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 448
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 473
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 479
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 508
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 429
    ›    Radni Gminy 1019
    ›    Wójt Gminy 408
     Wójt 2014 713
     Pracownicy 2014 909
     Przewodniczący Rady 2014 582
     Rada Gminy 2014 895
     Wójt 2015 398
     Pracownicy 2015 655
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 369
     Rada Gminy 2015 709
     Wójt 2016 208
     Przewodniczący Rady 2016 226
   Ponowne wykorzystywanie 883
    ›    Sekretarz 617
    ›    Skarbnik 605
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 548
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 539
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 629
    ›    Radni Gminy 2230
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 595
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 719
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 614
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 570
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 678
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 654
    ›    Sekretarz 499
    ›    Skarbnik 502
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 593
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 533
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 509
    ›    Radni Gminy 1803
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 565
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 586
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 543
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 590
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 600
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 541
    ›    Sekretarz 775
    ›    Skarbnik 759
    ›    Kierownik USC 1008
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 735
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 776
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 563
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 862
    ›    Radni Gminy 1588
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 741
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 663
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 696
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 596
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 798
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 695
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 681
    ›    Sekretarz 846
    ›    Skarbnik 743
    ›    Kierownik USC 832
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 768
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 704
    ›    Radni Gminy 1497
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 734
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 722
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 748
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 697
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 965
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 595
    ›    Sekretarz 503
    ›    Skarbnik 614
    ›    Radni Gminy 2664
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 518
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 884
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 869
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 810
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 847
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 838
   Informacje nieudostępnione 2830
   Redakcja Biuletynu 3237
Załatwianie Spraw
   Druki 1663
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3163
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 667
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 742
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 607
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 672
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 687
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 755
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 798
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 6970
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 516
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 456
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 453
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 486
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 458
     Mieszkania 900
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 581
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 589
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 632
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 551
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 663
     Nieruchomości 960
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 604
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 611
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 548
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 615
    ›    Podział nieruchomości 655
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 584
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 651
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 629
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 563
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 542
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 630
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 457
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 532
     Zezwolenia i decyzje 1070
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 633
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 704
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 576
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 826
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 698
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 637
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1032
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 740
     Zwrot podatku akcyzowego 69
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 500
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 440
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 436
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 517
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 583
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1826
Łączna liczba odwiedzin:1355899