Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 26292
   Dane podstawowe 120085
   Aktualności 102781
   Godziny urzędowania 5141
   Regulamin Organizacyjny 1402
   Struktura organizacyjna 7828
   Ogłoszenia o naborze pracowników 31678
   ePUAP 2870
   Wybory i spisy 4747
     Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 268
    ›    Utworzenie Gminnego Biura Spisowego 110
    ›    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 131
    ›    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 167
     Powszechny Spis Rolny 2020 559
    ›    Utworzenie Gminnego Biura Spisowego 135
    ›    Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych 130
    ›    Powszechny Spis Rolny 2020 202
     Wybory Prezydenta RP 2020 875
    ›    10 maja 2020 r. 359
    ›    28 czerwca 2020 r. 941
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r. 1100
     Wybory Ławników 2020 - 2023 r. 588
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 r. 288
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r. 855
     Wybory Samorządowe 2018 r. 2920
   Rejestr instytucji kultury 703
     Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 24
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 688
   Raport o stanie gminy 973
     2021 r. 86
     2020 r. 184
     2019 r. 132
   Kontakt 417
Organy
   Wójt Gminy 7044
     Kompetencje 1471
     Kontakt 1989
     Dyżury 1309
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 6565
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 16475
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 19356
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 34375
    ›    Rok 2009 1026
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 44888
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1414
     Stanowiska 1371
     Wystąpienia publiczne 1211
   Sekretarz 4708
   Skarbnik 3830
   Rada Gminy 9386
     Transmisja obrad Rady Gminy 2286
     Przewodniczący Rady 1903
     Skład Rady 2891
     Sesje 6348
    ›    Najbliższa sesja 7812
    ›    Protokoły archiwum 20695
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 5522
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 1869
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 1543
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1746
     Kluby radnych 1417
     Kontakt z radnymi 1604
   Komisje Rady 4307
    ›    Przedmiot działania 440
    ›    Skład osobowy 431
    ›    Plan pracy i sprawozdania 429
    ›    Posiedzenia komisji 492
    ›    Uchwały komisji 467
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 455
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1580
     Komisja Rewizyjna 1702
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1656
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 266
   Jednostki organizacyjne 5695
   Jednostki pomocnicze 3703
     Wydziały Urzędu 297
    ›    Wydział Organizacyjny 434
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 511
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 482
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 467
    ›    Wydział Prawny 476
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 459
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 495
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 490
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 431
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 414
    ›    Wydział Lokalowy 445
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 538
    ›    Wydział Edukacji 489
     Referaty Urzędu 340
    ›    Referat Księgowości 453
    ›    Referat Podatków 494
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 441
    ›    Referat Drogownictwa 480
    ›    Referat Informatyki 466
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 474
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1979
Prawo Lokalne
   Statut 4428
   Budżet 12406
     Budżet - sprawozdania roczne 2685
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1695
    ›    IV kwartał 2007 744
    ›    IV kwartał 2008 817
    ›    I kwartał 2009 751
    ›    II kwartał 2009 745
    ›    III kwartał 2009 752
    ›    IV kwartał 2009 806
    ›    I kwartał 2010 756
    ›    II kwartał 2010 823
    ›    III kwartał 2010 793
    ›    IV kwartał 2010 812
    ›    I kwartał 2011 733
    ›    II kwartał 2011 627
    ›    III kwartał 2011 761
    ›    IV kwartał 2011 804
    ›    I kwartał 2012 619
    ›    II kwartał 2012 705
    ›    III kwartał 2012 739
    ›    IV kwartał 2012 743
    ›    I kwartał 2013 629
    ›    II kwartał 2013 604
    ›    III kwartał 2013 545
    ›    IV kwartał 2013 730
    ›    I kwartał 2014 626
    ›    II kwartał 2014 565
    ›    III kwartał 2014 642
    ›    IV kwartał 2014 554
    ›    I kwartał 2015 581
    ›    II kwartał 2015 672
    ›    III kwartał 2015 598
    ›    IV kwartał 2015 583
    ›    I kwartał 2016 583
    ›    II kwartał 2016 514
    ›    III kwartał 2016 538
    ›    IV kwartał 2016 508
    ›    I kwartał 2017 427
    ›    II kwartał 2017 427
    ›    III kwartał 2017 387
    ›    IV kwartał 2017 542
    ›    I kwartał 2018 372
    ›    II kwartał 2018 395
    ›    III kwartał 2018 287
    ›    IV kwartał 2018 383
    ›    I kwartał 2019 266
    ›    II kwartał 2019 258
    ›    III kwartał 2019 359
    ›    IV kwartał 2019 296
    ›    I kwartał 2020 203
    ›    II kwartał 2020 136
    ›    III kwartał 2020 108
    ›    IV kwartał 2020 135
    ›    I kwartał 2021 81
    ›    II kwartał 2021 49
    ›    III kwartał 2021 38
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 1068
    ›    Rok 2003 846
    ›    Rok 2004 866
    ›    Rok 2005 793
    ›    Rok 2006 935
    ›    Rok 2007 553
    ›    Rok 2008 519
    ›    Rok 2009 532
    ›    Rok 2010 578
    ›    Rok 2011 622
    ›    Rok 2012 539
    ›    Rok 2013 510
     Uchwały i opinie RIO 3168
   Uchwały 7204
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 7501
     Rok 2018 3215
     Rok 2017 4030
     Rok 2016 688
    ›    I Kwartał 1520
    ›    II Kwartał 1528
    ›    III kwartał 1189
    ›    IV Kwartał 1921
     Rok 2015 817
    ›    I Kwartał 2025
    ›    II Kwartał 1496
    ›    III Kwartał 867
    ›    IV Kwartał 2417
     Rok 2014 744
    ›    I Kwartał 1426
    ›    II Kwartał 1222
    ›    III Kwartał 1067
    ›    IV Kwartał 1362
     Rok 2013 953
    ›    I Kwartał 1764
    ›    II Kwartał 1951
    ›    III kwartał 1315
    ›    IV kwartal 2024
     Rok 2012 1011
    ›    I Kwartał 2334
    ›    II Kwartał 1829
    ›    III Kwartał 1278
    ›    IV Kwartał 2961
     Rok 2011 995
    ›    I Kwartał 3924
    ›    II Kwartał 1388
    ›    III Kwartał 1526
    ›    IV Kwartał 2413
     Rok 2010 919
    ›    I Kwartał 2334
    ›    II Kwartał 4002
    ›    III Kwartał 2333
    ›    IV Kwartał 4010
     Rok 2009 859
    ›    I Kwartał 2067
    ›    II Kwartał 3358
    ›    III Kwartał 2177
    ›    IV Kwartał 3517
     Rok 2008 1183
    ›    I Kwartał 3973
    ›    II Kwartał 3047
    ›    III Kwartał 1093
    ›    IV Kwartał 3876
     Rok 2007 1154
    ›    I Kwartał 3970
    ›    II Kwartał 3548
    ›    III Kwartał 1955
    ›    IV Kwartał 5605
     Rok 2006 1125
    ›    I Kwartał 3932
    ›    II Kwartał 2485
    ›    III Kwartał 2957
    ›    IV Kwartał 4240
     Rok 2005 1013
    ›    I Kwartał 3387
    ›    II Kwartał 2418
    ›    III Kwartał 2451
    ›    IV Kwartał 4049
     Rok 2004 959
    ›    I Kwartał 1846
    ›    II Kwartał 1658
    ›    III Kwartał 1632
    ›    IV Kwartał 4702
     Rok 2003 965
    ›    I Kwartał 1974
    ›    II Kwartał 2516
    ›    III Kwartał 1577
    ›    IV Kwartał 5321
     Rok 2002 1034
    ›    IV Kwartał 6165
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 4130
   Zagospodarowanie przestrzenne 5084
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2587
   Plan Odnowy Miejscowości 2474
   Program usuwania azbestu 2210
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 497
Podatki i opłaty lokalne
   Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 691
   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2028
   Podatek od nieruchomości 3724
     Podmiot opodatkowania 969
     Przedmiot opodatkowania 978
     Termin powstania obowiązku podatkowego 938
     Termin płatności 1203
     Stawki podatku 1516
   Podatek od środków transportowych 1846
   Podatek rolny 2427
   Podatek leśny 1356
   Opłata targowa 1298
   Opłata za zajęcie pasa drogowego 216
Gospodarka odpadami komunalnymi
   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 366
   Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2021 rok 1537
   Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2690
   Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 800
   Uchwała w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 172
   Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 138
   Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 166
   Segregacja odpadów 108
   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 103
   Informacje dodatkowe 105
Gospodarka lokalami mieszkalnymi
   Program gospodarowania zasobem mieszkaniowym 222
   Zasady wynajmu lokali 207
Gospodarka wodno-ściekowa
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 205
   Taryfy - woda i ścieki 212
   Badania wody 144
   Wnioski i oświadczenia 166
   Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 33
   Opłata za wywóz ścieków wozami asenizacyjnymi 21
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 45164
     Rok 2021 2025
     Rok 2020 27227
     Rok 2019 17245
     Rok 2018 12114
     Rok 2017 3598
     Rok 2016 3077
     Rok 2015 19607
     Rok 2014 7688
     Rok 2013 7531
     Rok 2012 4970
     Rok 2011 10091
     Rok 2010 9277
     Rok 2009 9392
     Rok 2008 12484
     Rok 2007 14512
     Rok 2006 962
     Rok 2005 8506
     Rok 2004 3279
     Rok 2003 1274
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 3111
   Ogłoszenia zamówień poniżej 130 000 zł 10630
     Zapytania ofertowe 2021 1498
     Zapytania ofertowe 2020 27226
     Zapytania ofertowe 2019 26420
     Zapytania ofertowe 2018 12246
     Zapytania ofertowe 2017 6815
     Zapytania ofertowe 2016 10033
     Zapytania ofertowe 2015 42002
     Zapytania ofertowe 2014 10576
     Zapytania ofertowe (archiwum) 16144
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2917
Inne
   Działalność regulowana 1685
   Pomoc publiczna 710
     Pomoc publiczna udzielona w 2020 r. 85
     Pomoc publiczna udzielona - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 2014 - 2019 r. 63
     Pomoc publiczna udzielona w 2016 r. 421
     Pomoc publiczna udzielona w 2015 r. 299
     Pomoc publiczna udzielona w 2014 r. 373
   Zgromadzenia 960
   Kontrola zarządcza 1019
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 1423
   Decyzje środowiskowe 175
   Wrota Regionu Łódzkiego 1988
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 2043
     Kontrole zewnętrzne - 2020 rok 171
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 572
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 452
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 544
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 769
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 602
   Organizacje pozarządowe 22118
     Wykaz organizacji pozarządowych 1755
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 103
     Ogłoszenia o konkursach 266
     Informacje o przyznanych dotacjach 104
     Ogłoszenia i informacje do 2020 r. 151
    ›    Kontakt 422
    ›    Kierownictwo 391
    ›    Statut 406
    ›    Regulamin 361
    ›    Struktura organizacyjna 398
    ›    Ewidencje i rejestry 405
    ›    Majątek 424
    ›    Dokumentacje kontroli 424
    ›    Budżet i inwestycje 377
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 388
    ›    Procedury 372
     Ośrodek Pomocy Społecznej 869
    ›    Kontakt 1028
    ›    Kierownictwo 792
    ›    Statut 927
    ›    Regulamin 740
    ›    Struktura organizacyjna 680
    ›    Ewidencje i rejestry 645
    ›    Majątek 637
    ›    Dokumentacje kontroli 646
    ›    Budżet i inwestycje 687
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 703
    ›    Procedury 687
    ›    Kontakt 368
    ›    Kierownictwo 382
    ›    Statut 425
    ›    Regulamin 343
    ›    Struktura organizacyjna 423
    ›    Ewidencje i rejestry 358
    ›    Majątek 371
    ›    Dokumentacje kontroli 336
    ›    Budżet i inwestycje 408
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 331
    ›    Procedury 480
    ›    Kontakt 433
    ›    Kierownictwo 356
    ›    Statut 434
    ›    Regulamin 369
    ›    Struktura organizacyjna 364
    ›    Ewidencje i rejestry 351
    ›    Majątek 393
    ›    Dokumentacje kontroli 351
    ›    Budżet i inwestycje 342
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 355
    ›    Procedury 389
     Sołectwa 3068
    ›    Statut Sołectw 1353
     Infrastruktura 893
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 706
    ›    Stan elektryfikacji 660
    ›    Stan telefonizacji 663
    ›    Stan gospodarki komunalnej 739
    ›    Drogi 724
     Oferty 1061
   Petycje 1978
   Oświadczenia majątkowe 3442
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1933
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 2268
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 1049
     Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Skomlin 3737
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 2039
     Wójt 2010 (dodatkowe) 949
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 4221
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2923
     Wójt 2010 635
     Urząd 2010 559
    ›    Sekretarz 591
    ›    Skarbnik 572
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 587
     Rada Gminy 2010 567
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 649
    ›    Radni Gminy 1464
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 571
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 608
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 690
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 554
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 619
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 594
     Wójt 2011 690
     Urząd 2011 544
    ›    Sekretarz 676
    ›    Skarbnik 580
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 563
     Rada Gminy 2011 503
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 518
    ›    Radni Gminy 1267
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 582
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 559
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 574
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 605
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 554
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 728
     Wójt 2012 579
     Urząd 2012 558
    ›    Sekretarz 672
    ›    Skarbnik 553
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 519
     Rada Gminy 2012 474
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 471
    ›    Radni Gminy 1216
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 536
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 505
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 556
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 580
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 628
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 531
     Wójt 2013 569
     Urząd 2013 496
    ›    Sekretarz 495
    ›    Skarbnik 449
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 614
     Rada Gminy 2013 460
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 437
    ›    Radni Gminy 1344
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 581
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 545
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 503
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 491
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 521
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 530
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 541
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 476
    ›    Radni Gminy 1136
    ›    Wójt Gminy 451
     Wójt 2014 755
     Pracownicy 2014 942
     Przewodniczący Rady 2014 667
     Rada Gminy 2014 938
     Wójt 2015 437
     Pracownicy 2015 688
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 401
     Rada Gminy 2015 741
     Wójt 2016 240
     Przewodniczący Rady 2016 258
   Ponowne wykorzystywanie 971
    ›    Sekretarz 660
    ›    Skarbnik 671
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 593
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 583
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 687
    ›    Radni Gminy 2376
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 638
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 771
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 666
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 623
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 733
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 695
    ›    Sekretarz 539
    ›    Skarbnik 543
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 670
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 583
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 554
    ›    Radni Gminy 1914
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 621
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 635
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 616
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 647
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 652
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 596
    ›    Sekretarz 820
    ›    Skarbnik 800
    ›    Kierownik USC 1093
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 783
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 893
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 603
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 905
    ›    Radni Gminy 1696
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 819
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 735
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 853
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 648
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 860
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 763
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 821
    ›    Sekretarz 889
    ›    Skarbnik 788
    ›    Kierownik USC 912
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 821
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 748
    ›    Radni Gminy 1537
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 781
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 774
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 796
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 750
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 1016
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 643
    ›    Sekretarz 544
    ›    Skarbnik 660
    ›    Radni Gminy 2794
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 565
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 981
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 951
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 885
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 894
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 884
   Informacje nieudostępnione 3024
   Redakcja Biuletynu 3363
Załatwianie Spraw
   Druki 2288
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3326
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 723
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 788
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 656
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 719
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 730
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 819
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 878
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 8488
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 564
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 495
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 490
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 529
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 498
     Mieszkania 967
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 631
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 643
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 682
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 611
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 716
     Nieruchomości 1059
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 656
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 661
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 604
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 671
    ›    Podział nieruchomości 711
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 643
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 707
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 684
     Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 27
     Działalność Gospodarcza 34
    ›    Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. 30
    ›    Rejestracja działalności gospodarczej 32
     Zezwolenia i decyzje 1168
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 683
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 772
    ›    Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 891
    ›    Wydanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 753
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1162
     Zwrot podatku akcyzowego 211
     Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 39
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 547
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 478
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 482
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 555
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 630
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1984
Zapewnianie dostępności
   Raport o stanie zapewniania dostępności 162
Łączna liczba odwiedzin:1478205