Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 9051
   Dane podstawowe 118232
   Aktualności 81175
   Godziny urzędowania 4407
   Regulamin Organizacyjny 885
   Struktura organizacyjna 6016
   Ogłoszenia o naborze pracowników 27452
   ePUAP 2430
   Wybory 3534
     Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. 775
     Wybory Ławników 2020 - 2023 300
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 101
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 595
     Wybory samorządowe 2018 2643
   Rejestr instytucji kultury 138
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 197
   Ochrona danych osobowych 557
     Klauzula informacyjna dotycząca USC 27
     Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności 23
     Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych 13
     Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców 18
     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 28
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 244
Organy
   Wójt Gminy 5751
     Kompetencje 1250
     Kontakt 1592
     Dyżury 1133
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 927
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 10586
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 14698
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30919
    ›    Rok 2009 821
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 42282
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1192
     Stanowiska 1125
     Wystąpienia publiczne 1009
   Sekretarz 4047
   Skarbnik 3374
   Rada Gminy 8084
     Transmisja obrad Rady Gminy 1298
     Przewodniczący Rady 1677
     Skład Rady 2483
     Sesje 5408
    ›    Najbliższa sesja 6900
    ›    Protokoły archiwum 16600
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3703
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 556
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 479
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1504
     Kluby radnych 1202
     Kontakt z radnymi 1366
   Komisje Rady 3440
    ›    Przedmiot działania 256
    ›    Skład osobowy 256
    ›    Plan pracy i sprawozdania 242
    ›    Posiedzenia komisji 303
    ›    Uchwały komisji 282
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 274
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1385
     Komisja Rewizyjna 1509
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1461
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 90
   Jednostki organizacyjne 5168
   Jednostki pomocnicze 3172
     Wydziały Urzędu 211
    ›    Wydział Organizacyjny 251
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 321
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 283
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 297
    ›    Wydział Prawny 290
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 272
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 306
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 292
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 244
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 242
    ›    Wydział Lokalowy 265
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 327
    ›    Wydział Edukacji 302
     Referaty Urzędu 247
    ›    Referat Księgowości 283
    ›    Referat Podatków 310
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 259
    ›    Referat Drogownictwa 292
    ›    Referat Informatyki 297
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 272
   Urząd Stanu Cywilnego 4390
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1871
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 371
   Statut 3949
   Budżet 10757
     Budżet - sprawozdania roczne 1943
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1285
    ›    IV kwartał 2007 561
    ›    IV kwartał 2008 602
    ›    I kwartał 2009 585
    ›    II kwartał 2009 570
    ›    III kwartał 2009 560
    ›    IV kwartał 2009 610
    ›    I kwartał 2010 583
    ›    II kwartał 2010 635
    ›    III kwartał 2010 588
    ›    IV kwartał 2010 632
    ›    I kwartał 2011 572
    ›    II kwartał 2011 476
    ›    III kwartał 2011 591
    ›    IV kwartał 2011 591
    ›    I kwartał 2012 459
    ›    II kwartał 2012 522
    ›    III kwartał 2012 570
    ›    IV kwartał 2012 563
    ›    I kwartał 2013 442
    ›    II kwartał 2013 442
    ›    III kwartał 2013 368
    ›    IV kwartał 2013 522
    ›    I kwartał 2014 455
    ›    II kwartał 2014 397
    ›    III kwartał 2014 461
    ›    IV kwartał 2014 401
    ›    I kwartał 2015 387
    ›    II kwartał 2015 492
    ›    III kwartał 2015 436
    ›    IV kwartał 2015 392
    ›    I kwartał 2016 415
    ›    II kwartał 2016 356
    ›    III kwartał 2016 335
    ›    IV kwartał 2016 311
    ›    I kwartał 2017 216
    ›    II kwartał 2017 246
    ›    III kwartał 2017 209
    ›    IV kwartał 2017 310
    ›    I kwartał 2018 195
    ›    II kwartał 2018 217
    ›    III kwartał 2018 122
    ›    IV kwartał 2018 142
    ›    I kwartał 2019 58
    ›    II kwartał 2019 59
    ›    III kwartał 2019 97
    ›    IV kwartał 2019 42
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 919
    ›    Rok 2003 674
    ›    Rok 2004 700
    ›    Rok 2005 643
    ›    Rok 2006 753
    ›    Rok 2007 366
    ›    Rok 2008 360
    ›    Rok 2009 357
    ›    Rok 2010 417
    ›    Rok 2011 456
    ›    Rok 2012 382
    ›    Rok 2013 342
     Uchwały i opinie RIO 1799
   Uchwały 6223
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 1624
     Rok 2018 1388
     Rok 2017 2581
     Rok 2016 518
    ›    I Kwartał 1044
    ›    II Kwartał 1154
    ›    III kwartał 820
    ›    IV Kwartał 1270
     Rok 2015 626
    ›    I Kwartał 1413
    ›    II Kwartał 915
    ›    III Kwartał 517
    ›    IV Kwartał 1464
     Rok 2014 567
    ›    I Kwartał 927
    ›    II Kwartał 754
    ›    III Kwartał 717
    ›    IV Kwartał 915
     Rok 2013 792
    ›    I Kwartał 1265
    ›    II Kwartał 1329
    ›    III kwartał 940
    ›    IV kwartal 1200
     Rok 2012 850
    ›    I Kwartał 1611
    ›    II Kwartał 1373
    ›    III Kwartał 941
    ›    IV Kwartał 2119
     Rok 2011 818
    ›    I Kwartał 3305
    ›    II Kwartał 1032
    ›    III Kwartał 1166
    ›    IV Kwartał 1721
     Rok 2010 766
    ›    I Kwartał 1952
    ›    II Kwartał 3335
    ›    III Kwartał 1944
    ›    IV Kwartał 3351
     Rok 2009 715
    ›    I Kwartał 1730
    ›    II Kwartał 2901
    ›    III Kwartał 1841
    ›    IV Kwartał 3030
     Rok 2008 1030
    ›    I Kwartał 3276
    ›    II Kwartał 2515
    ›    III Kwartał 935
    ›    IV Kwartał 3229
     Rok 2007 963
    ›    I Kwartał 3480
    ›    II Kwartał 2971
    ›    III Kwartał 1564
    ›    IV Kwartał 4750
     Rok 2006 926
    ›    I Kwartał 3494
    ›    II Kwartał 2108
    ›    III Kwartał 2538
    ›    IV Kwartał 3743
     Rok 2005 866
    ›    I Kwartał 3009
    ›    II Kwartał 2092
    ›    III Kwartał 2125
    ›    IV Kwartał 3564
     Rok 2004 805
    ›    I Kwartał 1686
    ›    II Kwartał 1469
    ›    III Kwartał 1422
    ›    IV Kwartał 4100
     Rok 2003 799
    ›    I Kwartał 1818
    ›    II Kwartał 2160
    ›    III Kwartał 1404
    ›    IV Kwartał 4773
     Rok 2002 876
    ›    IV Kwartał 5406
   Podatki i opłaty lokalne 4122
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 150
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1394
     Podatek od nieruchomości 3182
    ›    Podmiot opodatkowania 783
    ›    Przedmiot opodatkowania 779
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 773
    ›    Termin płatności 954
    ›    Stawki podatku 1308
     Podatek od środków transportowych 1517
     Podatek rolny 2066
     Podatek leśny 1120
     Opłata targowa 971
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1091
     Zarządzenia Wójta 481
    ›    Rok 2002 274
    ›    Rok 2003 418
     Decyzje i inne akty administracyjne 392
    ›    Rok 2003 272
    ›    Rok 2002 322
     Obwieszczenia i zawiadomienia 459
    ›    Rok 2003 305
    ›    Rok 2002 274
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3764
   Zagospodarowanie przestrzenne 4313
   Gospodarka komunalna 4148
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 116
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 628
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 834
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 997
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2429
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 573
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2124
   Plan Odnowy Miejscowości 2080
   Program usuwania azbestu 1744
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 88
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39784
     Rok 2020 2053
     Rok 2019 16122
     Rok 2018 11426
     Rok 2017 3124
     Rok 2016 2840
     Rok 2015 15187
     Rok 2014 7266
     Rok 2013 7172
     Rok 2012 4582
     Rok 2011 9717
     Rok 2010 8771
     Rok 2009 9192
     Rok 2008 12140
     Rok 2007 14304
     Rok 2006 776
     Rok 2005 8140
     Rok 2004 3070
     Rok 2003 1054
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2622
   Zapytania ofertowe 8023
     Zapytania ofertowe 2019 18712
     Zapytania ofertowe 2018 11765
     Zapytania ofertowe 2017 6545
     Zapytania ofertowe 2016 9790
     Zapytania ofertowe 2015 37934
     Zapytania ofertowe 2014 10172
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15441
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 994
Inne
   Działalność regulowana 1275
   Pomoc publiczna 349
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 216
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 161
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 215
   Zgromadzenia 660
   Kontrola zarządcza 681
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 910
   Wrota Regionu Łódzkiego 1710
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1722
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 384
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 315
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 395
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 630
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 497
   Organizacje pozarządowe 15906
   Wykaz organizacji pozarządowych 1333
    ›    Kontakt 317
    ›    Kierownictwo 284
    ›    Statut 294
    ›    Regulamin 256
    ›    Struktura organizacyjna 271
    ›    Ewidencje i rejestry 303
    ›    Majątek 318
    ›    Dokumentacje kontroli 320
    ›    Budżet i inwestycje 256
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 290
    ›    Procedury 273
     Ośrodek Pomocy Społecznej 789
    ›    Kontakt 929
    ›    Kierownictwo 688
    ›    Statut 814
    ›    Regulamin 608
    ›    Struktura organizacyjna 565
    ›    Ewidencje i rejestry 541
    ›    Majątek 519
    ›    Dokumentacje kontroli 543
    ›    Budżet i inwestycje 563
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 587
    ›    Procedury 578
    ›    Kontakt 252
    ›    Kierownictwo 278
    ›    Statut 326
    ›    Regulamin 222
    ›    Struktura organizacyjna 280
    ›    Ewidencje i rejestry 240
    ›    Majątek 234
    ›    Dokumentacje kontroli 231
    ›    Budżet i inwestycje 287
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 218
    ›    Procedury 369
    ›    Kontakt 317
    ›    Kierownictwo 233
    ›    Statut 311
    ›    Regulamin 247
    ›    Struktura organizacyjna 236
    ›    Ewidencje i rejestry 244
    ›    Majątek 269
    ›    Dokumentacje kontroli 248
    ›    Budżet i inwestycje 228
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 240
    ›    Procedury 279
     Sołectwa 2562
    ›    Statut Sołectw 1061
     Infrastruktura 811
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 583
    ›    Stan elektryfikacji 537
    ›    Stan telefonizacji 555
    ›    Stan gospodarki komunalnej 625
    ›    Drogi 606
     Oferty 998
   Petycje 1315
   Oświadczenia majątkowe 1970
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1087
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1321
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 642
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2392
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1244
     Wójt 2010 (dodatkowe) 859
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3929
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2609
     Wójt 2010 575
     Urząd 2010 500
    ›    Sekretarz 475
    ›    Skarbnik 471
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 478
     Rada Gminy 2010 505
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 527
    ›    Radni Gminy 1151
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 500
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 492
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 513
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 448
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 521
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 486
     Wójt 2011 625
     Urząd 2011 490
    ›    Sekretarz 558
    ›    Skarbnik 469
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 461
     Rada Gminy 2011 431
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 424
    ›    Radni Gminy 987
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 512
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 444
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 440
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 494
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 441
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 599
     Wójt 2012 517
     Urząd 2012 488
    ›    Sekretarz 532
    ›    Skarbnik 457
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 414
     Rada Gminy 2012 408
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 364
    ›    Radni Gminy 953
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 467
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 396
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 423
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 466
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 493
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 418
     Wójt 2013 487
     Urząd 2013 438
    ›    Sekretarz 396
    ›    Skarbnik 352
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 505
     Rada Gminy 2013 392
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 340
    ›    Radni Gminy 1025
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 507
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 427
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 376
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 400
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 414
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 415
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 469
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 366
    ›    Radni Gminy 864
    ›    Wójt Gminy 347
     Wójt 2014 658
     Pracownicy 2014 855
     Przewodniczący Rady 2014 520
     Rada Gminy 2014 821
     Wójt 2015 357
     Pracownicy 2015 598
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 334
     Rada Gminy 2015 675
     Wójt 2016 176
     Przewodniczący Rady 2016 187
   Ponowne wykorzystywanie 665
    ›    Sekretarz 540
    ›    Skarbnik 526
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 482
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 467
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 566
    ›    Radni Gminy 2030
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 547
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 652
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 546
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 512
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 625
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 587
    ›    Sekretarz 432
    ›    Skarbnik 446
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 509
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 471
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 455
    ›    Radni Gminy 1630
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 495
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 522
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 448
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 529
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 526
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 464
    ›    Sekretarz 716
    ›    Skarbnik 704
    ›    Kierownik USC 894
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 679
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 619
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 502
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 804
    ›    Radni Gminy 1428
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 651
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 584
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 591
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 531
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 692
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 617
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 613
    ›    Sekretarz 783
    ›    Skarbnik 685
    ›    Kierownik USC 755
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 706
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 654
    ›    Radni Gminy 1438
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 679
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 658
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 693
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 640
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 898
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 544
    ›    Sekretarz 451
    ›    Skarbnik 547
    ›    Radni Gminy 2452
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 464
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 794
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 765
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 740
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 782
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 768
   Informacje nieudostępnione 2676
   Redakcja Biuletynu 3030
Załatwianie Spraw
   Druki 980
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2942
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 599
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 673
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 545
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 614
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 630
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 659
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 711
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 5589
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 453
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 399
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 385
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 425
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 394
     Mieszkania 828
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 516
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 518
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 577
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 481
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 596
     Nieruchomości 869
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 525
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 539
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 487
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 549
    ›    Podział nieruchomości 585
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 518
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 579
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 559
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 502
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 480
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 576
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 406
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 472
     Zezwolenia i decyzje 963
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 565
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 618
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 519
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 755
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 631
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 554
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 898
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 670
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 426
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 381
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 373
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 440
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 512
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1632
Łączna liczba odwiedzin:1186630