główna zawartość

Mapa serwisu BIP

Strona główna (1)

Dane podstawowe (1)

Aktualności (177)

Godziny urzędowania (1)

Regulamin Organizacyjny (1)

Pomieszczenia urzędu (1)

Struktura organizacyjna (1)

Aktualności (archiwum) (80)

Ogłoszenia o naborze pracowników (0)

ePUAP (1)

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2010 (1)

WYBORY DO IZBY ROLNICZEJ 2011 (4)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 - WYNIKI ! (14)

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011 (2)

WYBORY ŁAWNIKA NA KADENCJĘ 2012-2015 (1)

WYBORY SEJM/SENAT 2011 (1)

Wybory (0)

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. (1)

Wybory Ławników 2020 - 2023 (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (10)

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (1)

Wybory samorządowe 2014 w Gminie Skomlin (11)

Informacje o wyborach samorządowych na stronie Komisarza Wyborczego w Sieradzu (1)

Informacje o wyborach samorządowych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (1)

WIZUALIZACJA WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH (1)

Wybory Ławników 2016 - 2019 (1)

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 2015 (2)

Referendum ogólnokrajowe (1)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r. (1)

Wybory do Izb Rolniczych - 2019 (1)

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (1)

Wybory samorządowe 2018 (3)

Wybory do Izb Rolniczych 2015 (1)

Galerie zdjęć (1)

Rejestr instytucji kultury (1)

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (1)

Ochrona danych osobowych (1)

Klauzula informacyjna dotycząca USC (1)

Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności (1)

Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych (1)

Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców (1)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych (1)

Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. (1)

Wójt Gminy (1)

CV (1)

Kompetencje (1)

Kontakt (1)

Dyżury (1)

Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 (76)

Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 (299)

Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 (246)

Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 (211)

Rok 2009 (3)

III Kwartał (1)

Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 (138)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Stanowiska (0)

Wystąpienia publiczne (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy (1)

Transmisja obrad Rady Gminy (1)

Przewodniczący Rady (1)

Skład Rady (1)

Regulamin (0)

Kompetencje (0)

Rezolucje (0)

Sesje (0)

Protokoły kadencji 2018 - 2023 (14)

Protokoły archiwum (124)

Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 (9)

Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 (41)

Nagrania z sesji (archiwum) (15)

Najbliższa sesja (1)

Imienne wykazy głosowania (6)

Dyżury radnych (0)

Spotkania radnych z mieszkańcami (0)

Komunikaty i oświadczenia radnych (1)

Kluby radnych (0)

Kontakt z radnymi (0)

Komisje Rady (1)

Przedmiot działania (0)

Skład osobowy (0)

Plan pracy i sprawozdania (0)

Posiedzenia komisji (0)

Uchwały komisji (0)

Protokoły z posiedzeń (archiwalne) (0)

Komisja Budżetowo - Gospodarcza (1)

Komisja Rewizyjna (1)

Komisja Skarg, wniosków i petycji (1)

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (1)

Jednostki organizacyjne (1)

Jednostki pomocnicze (1)

Wydziały Urzędu (0)

Wydział Organizacyjny (0)

Wydział Finansowo-Budżetowy (0)

Wydział Gospodarki Komunalnej (0)

Wydział Spraw Obywatelskich (0)

Wydział Prawny (0)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (0)

Wydział Urbanistyki i Architektury (0)

Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa (0)

Wydział Ekologii i Zdrowia (0)

Wydział Inwestycji i Remontów (0)

Wydział Lokalowy (0)

Wydział Rozwoju Gminy i Miasta (0)

Wydział Edukacji (0)

Referaty Urzędu (0)

Referat Księgowości (0)

Referat Podatków (0)

Referat Finansowo-Budżetowy (0)

Referat Drogownictwa (0)

Referat Informatyki (0)

Referat Geodezji i Rolnictwa (0)

Urząd Stanu Cywilnego (1)

Samodzielne stanowiska (0)

Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej (0)

Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. (1)

Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 (1)

Projekty uchwał (4)

Baza Aktów Własnych (1)

Statut (1)

Regulamin (1)

Budżet (30)

Budżet - sprawozdania roczne (9)

Budżet - sprawozdania kwartalne (0)

III kwartał 2019 (1)

II kwartał 2019 (1)

I kwartał 2019 (1)

IV kwartał 2018 (1)

III kwartał 2018 (1)

II kwartał 2018 (1)

I kwartał 2018 (1)

IV kwartał 2017 (1)

III kwartał 2017 (1)

II kwartał 2017 (1)

I kwartał 2017 (1)

IV kwartał 2016 (1)

III kwartał 2016 (1)

II kwartał 2016 (1)

I kwartał 2016 (1)

IV kwartał 2015 (1)

III kwartał 2015 (1)

II kwartał 2015 (1)

I kwartał 2015 (1)

IV kwartał 2014 (1)

III kwartał 2014 (1)

II kwartał 2014 (1)

I kwartał 2014 (1)

IV kwartał 2013 (1)

III kwartał 2013 (1)

II kwartał 2013 (1)

I kwartał 2013 (1)

IV kwartał 2012 (1)

III kwartał 2012 (1)

II kwartał 2012 (1)

I kwartał 2012 (1)

IV kwartał 2011 (1)

III kwartał 2011 (1)

II kwartał 2011 (1)

I kwartał 2011 (1)

IV kwartał 2010 (1)

III kwartał 2010 (1)

II kwartał 2010 (1)

I kwartał 2010 (1)

IV kwartał 2009 (1)

III kwartał 2009 (1)

II kwartał 2009 (1)

I kwartał 2009 (1)

IV kwartał 2007 (1)

IV kwartał 2008 (1)

Budżet 2009 (1)

Uchwały okołobudżetowe (4)

Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich (0)

Rok 2013 (1)

Rok 2012 (1)

Rok 2011 (1)

Rok 2010 (1)

Rok 2009 (1)

Rok 2008 (1)

Rok 2007 (1)

Rok 2006 (1)

Rok 2005 (1)

Rok 2004 (1)

Rok 2003 (1)

Uchwały i opinie RIO (35)

Uchwały (0)

Uchwały kadencji 2018 - 2023 (79)

Rok 2018 (47)

Rok 2017 (53)

Rok 2016 (0)

I Kwartał (15)

II Kwartał (10)

III kwartał (10)

IV Kwartał (19)

Rok 2015 (0)

I Kwartał (20)

II Kwartał (18)

III Kwartał (6)

IV Kwartał (30)

Rok 2014 (0)

I Kwartał (14)

II Kwartał (12)

III Kwartał (9)

IV Kwartał (15)

Rok 2013 (0)

I Kwartał (15)

II Kwartał (17)

III kwartał (9)

IV kwartal (21)

Rok 2012 (0)

IV Kwartał (30)

III Kwartał (8)

II Kwartał (15)

I Kwartał (21)

Rok 2011 (0)

I Kwartał (18)

II Kwartał (6)

III Kwartał (8)

IV Kwartał (21)

Rok 2010 (0)

I Kwartał (9)

II Kwartał (16)

III Kwartał (10)

IV Kwartał (17)

Rok 2009 (0)

I Kwartał (8)

II Kwartał (15)

III Kwartał (8)

IV Kwartał (17)

Rok 2008 (0)

I Kwartał (17)

II Kwartał (12)

III Kwartał (3)

IV Kwartał (19)

Rok 2007 (0)

I Kwartał (14)

II Kwartał (11)

III Kwartał (6)

IV Kwartał (24)

Rok 2006 (0)

I Kwartał (12)

II Kwartał (7)

III Kwartał (9)

IV Kwartał (14)

Rok 2005 (0)

IV Kwartał (13)

III Kwartał (7)

II Kwartał (7)

I Kwartał (10)

Rok 2004 (0)

IV Kwartał (16)

III Kwartał (3)

II Kwartał (4)

I Kwartał (4)

Rok 2003 (0)

IV Kwartał (18)

III Kwartał (4)

II Kwartał (7)

I Kwartał (5)

Rok 2002 (0)

IV Kwartał (21)

Kadencja 2014 - 2018 (0)

Podatki i opłaty lokalne (0)

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (1)

Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi (5)

Podatek od nieruchomości (1)

Podmiot opodatkowania (1)

Przedmiot opodatkowania (1)

Termin powstania obowiązku podatkowego (1)

Termin płatności (2)

Stawki podatku (1)

Podatek od środków transportowych (2)

Podatek rolny (1)

Podatek leśny (1)

Podatek od posiadania psów (0)

Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy (0)

Opłata targowa (1)

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy (0)

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (1)

Zarządzenia Wójta (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Decyzje i inne akty administracyjne (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Obwieszczenia i zawiadomienia (0)

Rok 2003 (0)

Rok 2002 (0)

Strategia Rozwoju Gminy Skomlin (1)

Zagospodarowanie przestrzenne (1)

Gospodarka komunalna (0)

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin (1)

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok (1)

Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych (1)

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (1)

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin (1)

Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (4)

System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin (1)

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin (1)

Plan Odnowy Miejscowości (1)

Program usuwania azbestu (1)

Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie (1)

Działalność regulowana (1)

kalkulator (1)

Pomoc publiczna (0)

Pomoc publiczna udzielona w 2016r. (1)

Pomoc publiczna udzielona w 2015r. (1)

Pomoc publiczna udzielona w 2014r. (1)

Zgromadzenia (1)

Kontrola zarządcza (1)

System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin (1)

Wrota Regionu Łódzkiego (1)

Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy (0)

Kontrole zewnętrzne - 2016 rok (2)

Kontrole zewnętrzne - 2015 rok (2)

Kontrole zewnętrzne - 2014 rok (4)

Kontrole zewnętrzne - 2012 rok (1)

Kontrole zewnętrzne - 2011 rok (1)

Organizacje pozarządowe (25)

Wykaz organizacji pozarządowych (1)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Ośrodek Pomocy Społecznej (0)

Kontakt (1)

Kierownictwo (1)

Statut (1)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Kontakt (0)

Kierownictwo (0)

Statut (0)

Regulamin (0)

Struktura organizacyjna (0)

Ewidencje i rejestry (0)

Majątek (0)

Dokumentacje kontroli (0)

Budżet i inwestycje (0)

Zadania, stanowiska i akty administracyjne (0)

Procedury (0)

Lokalny Fundusz Młodych (1)

Sołectwa (1)

Statut Sołectw (1)

Stowarzyszenia i związki członkowskie (0)

Spółki prawa handlowego (0)

Oferty inwestycyjne (0)

Infrastruktura (0)

Stan zaopatrzenia w wodę (0)

Stan elektryfikacji (0)

Stan telefonizacji (0)

Stan gospodarki komunalnej (0)

Drogi (0)

Oferty (0)

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej (2)

Petycje (1)

Oświadczenia majątkowe (0)

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy (10)

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy (6)

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy (9)

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin (10)

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych (6)

Wójt 2010 (dodatkowe) (1)

Rada Gminy 2010 (dodatkowe) (15)

Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 (15)

Wójt 2010 (1)

Urząd 2010 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownik USC (1)

Podinspektor ds. wymiaru podatków (1)

Rada Gminy 2010 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 (0)

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie (1)

Wójt 2011 (1)

Urząd 2011 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Podinspektor ds. wymiaru podatków (1)

Rada Gminy 2011 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 (0)

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie (1)

Wójt 2012 (1)

Urząd 2012 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Podinspektor ds. wymiaru podatków (1)

Rada Gminy 2012 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 (0)

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie (1)

Wójt 2013 (1)

Urząd 2013 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Podinspektor ds. wymiaru podatków (1)

Rada Gminy 2013 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 (0)

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie (1)

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 (0)

Wójt Gminy (1)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Wójt 2014 (2)

Pracownicy 2014 (1)

Przewodniczący Rady 2014 (2)

Rada Gminy 2014 (2)

Wójt 2015 (1)

Pracownicy 2015 (1)

Przewodniczący Rady Gminy 2015 (1)

Rada Gminy 2015 (1)

Wójt 2016 (1)

Przewodniczący Rady 2016 (1)

Ponowne wykorzystywanie (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2011 (0)

Oświadczenia majątkowe za 2010r. kadencji 2010 - 2014 (0)

Wójt 2005 (1)

Urząd 2005 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (1)

Podinspektor do spraw wymiaru podatków (0)

Rada Gminy 2005 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Kierownicy jednostek organizacyjnych 2005 (0)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie (1)

Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie (1)

Wójt 2006 (1)

Urząd 2006 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (1)

Podinspektor do spraw wymiaru podatków (1)

Rada Gminy 2006 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (13)

Kierownicy Jednostek organizacyjnych 2006 (0)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie (1)

Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie (1)

Wójt 2007 (1)

Urząd 2007 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownik USC (1)

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (1)

Podinspektor ds. wymiaru podatków (1)

Podinspektor do spraw wymiaru podatków (1)

Oświadczenie majątkowe Wójta za rok 2006r. I oświadczenie, kadencja 2006-2010 (1)

Rada Gminy 2007 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2006r. I oświadczenie, kadencja 2006-2010 (14)

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2007 (0)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie (1)

Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie (1)

Wójt 2008 (1)

Urząd 2008 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Kierownik USC (1)

Podinspektor ds. wymiaru podatków (1)

Rada Gminy 2008 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (3)

Kierownicy jednostek organizacyjnych 2008 (0)

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie (1)

Wójt - 2009 (1)

Urząd 2009 (0)

Sekretarz (1)

Skarbnik (1)

Rada Gminy 2009 (0)

Przewodniczący Rady Gminy (1)

Radni Gminy (14)

Kierownicy jednostek organizacyjnych 2009 (0)

Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie (1)

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie (1)

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie (1)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie (1)

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie (1)

Wybory uzupełniające do Rady Gminy, 27 kwietnia 2008r. (3)

Wybory Prezydenta RP 2010 (1)

Informacje nieudostępnione (0)

Protokoły dz (1)

Oświadczenia majątkowe za rok 2010 (0)

Redakcja Biuletynu (1)

Druki (2)

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (0)

Małżeństwa, narodziny, zgony (0)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC (1)

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej (1)

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (1)

Sporządzenie aktu urodzenia (1)

Sporządzenie aktu zgonu (1)

Dowody osobiste (0)

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia (1)

Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. (1)

Meldunki (0)

Zameldowanie na pobyt stały (0)

Zameldowanie na pobyt czasowy (0)

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy (0)

Wymeldowanie z pobytu stałego (0)

Wymeldowanie z pobytu czasowego (0)

Mieszkania (0)

Przyznanie dodatku mieszkaniowego (0)

Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie mieszkania komunalnego (0)

Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę (0)

Nieruchomości (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej (0)

Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (0)

Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem (0)

Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste (0)

Podział nieruchomości (0)

Rozgraniczenie nieruchomości (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania (0)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania (0)

Zarejestrowanie działalności gospodarczej (1)

Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności (1)

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (1)

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności (1)

Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej (1)

Zezwolenia i decyzje (0)

Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych (0)

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów (0)

Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej (0)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży (1)

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (1)

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (1)

Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej (0)

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (0)

Zaświadczenia (0)

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku (0)

Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego (0)

Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych (0)

Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej (0)

Dostarczanie dokumentów elektronicznych (1)