główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 3687
   Dane podstawowe 117567
   Godziny urzędowania 4179
   Regulamin Organizacyjny 780
   Struktura organizacyjna 5648
   Ogłoszenia 76323
   Ogłoszenia o naborze pracowników 26368
   ePUAP 2337
   Wybory 3291
     Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. 574
     Wybory Ławników 2020 - 2023 192
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 72
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 522
     Wybory samorządowe 2018 2574
   Ochrona danych osobowych 413
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 126
Organy
   Wójt Gminy 5444
     Kompetencje 1221
     Kontakt 1478
     Dyżury 1088
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 337
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 9997
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 14104
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30541
    ›    Rok 2009 789
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 41887
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1124
     Stanowiska 1072
     Wystąpienia publiczne 986
   Sekretarz 3820
   Skarbnik 3277
   Rada Gminy 7812
     Transmisja obrad Rady Gminy 1005
     Przewodniczący Rady 1603
     Skład Rady 2386
     Sesje 5181
    ›    Najbliższa sesja 6582
    ›    Protokoły archiwum 16063
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3431
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 379
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 330
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1457
     Kluby radnych 1146
     Kontakt z radnymi 1308
   Komisje Rady 3358
    ›    Przedmiot działania 234
    ›    Skład osobowy 232
    ›    Plan pracy i sprawozdania 220
    ›    Posiedzenia komisji 281
    ›    Uchwały komisji 260
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 253
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1336
     Komisja Rewizyjna 1464
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1411
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 50
   Jednostki organizacyjne 5064
   Jednostki pomocnicze 3092
     Wydziały Urzędu 198
    ›    Wydział Organizacyjny 230
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 296
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 262
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 276
    ›    Wydział Prawny 268
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 247
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 284
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 251
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 221
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 218
    ›    Wydział Lokalowy 244
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 304
    ›    Wydział Edukacji 261
     Referaty Urzędu 236
    ›    Referat Księgowości 264
    ›    Referat Podatków 289
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 237
    ›    Referat Drogownictwa 273
    ›    Referat Informatyki 278
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 253
   Urząd Stanu Cywilnego 4252
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1862
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 267
   Statut 3854
   Budżet 10433
     Budżet - sprawozdania roczne 1841
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1186
    ›    IV kwartał 2007 534
    ›    IV kwartał 2008 575
    ›    I kwartał 2009 534
    ›    II kwartał 2009 529
    ›    III kwartał 2009 535
    ›    IV kwartał 2009 583
    ›    I kwartał 2010 558
    ›    II kwartał 2010 607
    ›    III kwartał 2010 564
    ›    IV kwartał 2010 582
    ›    I kwartał 2011 543
    ›    II kwartał 2011 450
    ›    III kwartał 2011 571
    ›    IV kwartał 2011 544
    ›    I kwartał 2012 435
    ›    II kwartał 2012 493
    ›    III kwartał 2012 526
    ›    IV kwartał 2012 511
    ›    I kwartał 2013 415
    ›    II kwartał 2013 418
    ›    III kwartał 2013 350
    ›    IV kwartał 2013 474
    ›    I kwartał 2014 432
    ›    II kwartał 2014 372
    ›    III kwartał 2014 440
    ›    IV kwartał 2014 371
    ›    I kwartał 2015 362
    ›    II kwartał 2015 472
    ›    III kwartał 2015 411
    ›    IV kwartał 2015 370
    ›    I kwartał 2016 387
    ›    II kwartał 2016 315
    ›    III kwartał 2016 307
    ›    IV kwartał 2016 282
    ›    I kwartał 2017 191
    ›    II kwartał 2017 222
    ›    III kwartał 2017 181
    ›    IV kwartał 2017 282
    ›    I kwartał 2018 167
    ›    II kwartał 2018 194
    ›    III kwartał 2018 100
    ›    IV kwartał 2018 108
    ›    I kwartał 2019 32
    ›    II kwartał 2019 22
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 897
    ›    Rok 2003 648
    ›    Rok 2004 673
    ›    Rok 2005 617
    ›    Rok 2006 727
    ›    Rok 2007 341
    ›    Rok 2008 333
    ›    Rok 2009 339
    ›    Rok 2010 394
    ›    Rok 2011 439
    ›    Rok 2012 357
    ›    Rok 2013 318
     Uchwały i opinie RIO 1424
   Uchwały 5984
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 917
     Rok 2018 1024
     Rok 2017 2327
     Rok 2016 489
    ›    I Kwartał 980
    ›    II Kwartał 1109
    ›    III kwartał 776
    ›    IV Kwartał 1175
     Rok 2015 568
    ›    I Kwartał 1316
    ›    II Kwartał 837
    ›    III Kwartał 472
    ›    IV Kwartał 1322
     Rok 2014 536
    ›    I Kwartał 871
    ›    II Kwartał 707
    ›    III Kwartał 685
    ›    IV Kwartał 865
     Rok 2013 768
    ›    I Kwartał 1206
    ›    II Kwartał 1264
    ›    III kwartał 902
    ›    IV kwartal 1123
     Rok 2012 809
    ›    I Kwartał 1541
    ›    II Kwartał 1305
    ›    III Kwartał 903
    ›    IV Kwartał 2024
     Rok 2011 798
    ›    I Kwartał 3225
    ›    II Kwartał 999
    ›    III Kwartał 1121
    ›    IV Kwartał 1546
     Rok 2010 741
    ›    I Kwartał 1900
    ›    II Kwartał 3251
    ›    III Kwartał 1894
    ›    IV Kwartał 3257
     Rok 2009 696
    ›    I Kwartał 1693
    ›    II Kwartał 2856
    ›    III Kwartał 1800
    ›    IV Kwartał 2981
     Rok 2008 1006
    ›    I Kwartał 3166
    ›    II Kwartał 2432
    ›    III Kwartał 905
    ›    IV Kwartał 3133
     Rok 2007 924
    ›    I Kwartał 3396
    ›    II Kwartał 2901
    ›    III Kwartał 1521
    ›    IV Kwartał 4639
     Rok 2006 902
    ›    I Kwartał 3431
    ›    II Kwartał 2069
    ›    III Kwartał 2491
    ›    IV Kwartał 3666
     Rok 2005 851
    ›    I Kwartał 2957
    ›    II Kwartał 2050
    ›    III Kwartał 2087
    ›    IV Kwartał 3514
     Rok 2004 785
    ›    I Kwartał 1638
    ›    II Kwartał 1440
    ›    III Kwartał 1396
    ›    IV Kwartał 4025
     Rok 2003 778
    ›    I Kwartał 1792
    ›    II Kwartał 2122
    ›    III Kwartał 1378
    ›    IV Kwartał 4708
     Rok 2002 852
    ›    IV Kwartał 5311
   Podatki i opłaty lokalne 3915
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 83
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1241
     Podatek od nieruchomości 2990
    ›    Podmiot opodatkowania 752
    ›    Przedmiot opodatkowania 748
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 746
    ›    Termin płatności 896
    ›    Stawki podatku 1263
     Podatek od środków transportowych 1476
     Podatek rolny 2008
     Podatek leśny 1093
     Opłata targowa 952
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1050
     Zarządzenia Wójta 469
    ›    Rok 2002 257
    ›    Rok 2003 401
     Decyzje i inne akty administracyjne 378
    ›    Rok 2003 257
    ›    Rok 2002 303
     Obwieszczenia i zawiadomienia 448
    ›    Rok 2003 288
    ›    Rok 2002 254
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3703
   Zagospodarowanie przestrzenne 4183
   Gospodarka komunalna 4065
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 96
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 538
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 794
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 962
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2381
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 550
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2076
   Plan Odnowy Miejscowości 2035
   Program usuwania azbestu 1680
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 38
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37618
     Rok 2019 11828
     Rok 2018 11058
     Rok 2017 3032
     Rok 2016 2782
     Rok 2015 14499
     Rok 2014 7159
     Rok 2013 7112
     Rok 2012 4500
     Rok 2011 9676
     Rok 2010 8701
     Rok 2009 9141
     Rok 2008 12080
     Rok 2007 14273
     Rok 2006 751
     Rok 2005 8079
     Rok 2004 3033
     Rok 2003 996
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2552
   Zapytania ofertowe 6994
     Zapytania ofertowe 2019 12942
     Zapytania ofertowe 2018 11672
     Zapytania ofertowe 2017 6500
     Zapytania ofertowe 2016 9744
     Zapytania ofertowe 2015 37256
     Zapytania ofertowe 2014 10121
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15239
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 816
Inne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 61
   Działalność regulowana 1208
   Pomoc publiczna 281
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 198
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 142
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 193
   Zgromadzenia 608
   Kontrola zarządcza 620
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 847
   Wrota Regionu Łódzkiego 1658
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1657
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 349
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 291
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 369
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 611
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 477
   Organizacje pozarządowe 14816
   Wykaz organizacji pozarządowych 1263
    ›    Kontakt 294
    ›    Kierownictwo 270
    ›    Statut 278
    ›    Regulamin 241
    ›    Struktura organizacyjna 255
    ›    Ewidencje i rejestry 266
    ›    Majątek 299
    ›    Dokumentacje kontroli 283
    ›    Budżet i inwestycje 241
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 271
    ›    Procedury 258
     Ośrodek Pomocy Społecznej 779
    ›    Kontakt 909
    ›    Kierownictwo 670
    ›    Statut 795
    ›    Regulamin 589
    ›    Struktura organizacyjna 544
    ›    Ewidencje i rejestry 520
    ›    Majątek 500
    ›    Dokumentacje kontroli 523
    ›    Budżet i inwestycje 542
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 568
    ›    Procedury 543
    ›    Kontakt 231
    ›    Kierownictwo 244
    ›    Statut 306
    ›    Regulamin 208
    ›    Struktura organizacyjna 258
    ›    Ewidencje i rejestry 224
    ›    Majątek 218
    ›    Dokumentacje kontroli 213
    ›    Budżet i inwestycje 270
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 202
    ›    Procedury 352
    ›    Kontakt 296
    ›    Kierownictwo 217
    ›    Statut 294
    ›    Regulamin 230
    ›    Struktura organizacyjna 218
    ›    Ewidencje i rejestry 228
    ›    Majątek 252
    ›    Dokumentacje kontroli 231
    ›    Budżet i inwestycje 212
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 225
    ›    Procedury 264
     Sołectwa 2479
    ›    Statut Sołectw 1016
     Infrastruktura 801
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 568
    ›    Stan elektryfikacji 518
    ›    Stan telefonizacji 538
    ›    Stan gospodarki komunalnej 608
    ›    Drogi 589
     Oferty 989
   Petycje 1179
   Oświadczenia majątkowe 1668
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 940
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1157
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 582
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2149
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1052
     Wójt 2010 (dodatkowe) 844
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3878
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2539
     Wójt 2010 560
     Urząd 2010 489
    ›    Sekretarz 459
    ›    Skarbnik 454
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 459
     Rada Gminy 2010 495
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 494
    ›    Radni Gminy 1096
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 488
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 469
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 482
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 431
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 498
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 465
     Wójt 2011 610
     Urząd 2011 480
    ›    Sekretarz 510
    ›    Skarbnik 450
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 444
     Rada Gminy 2011 421
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 402
    ›    Radni Gminy 950
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 497
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 419
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 414
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 475
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 392
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 545
     Wójt 2012 503
     Urząd 2012 475
    ›    Sekretarz 505
    ›    Skarbnik 436
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 392
     Rada Gminy 2012 396
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 327
    ›    Radni Gminy 907
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 454
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 369
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 398
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 421
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 470
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 394
     Wójt 2013 474
     Urząd 2013 427
    ›    Sekretarz 380
    ›    Skarbnik 331
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 486
     Rada Gminy 2013 381
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 319
    ›    Radni Gminy 939
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 495
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 407
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 353
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 383
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 390
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 395
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 458
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 345
    ›    Radni Gminy 811
    ›    Wójt Gminy 329
     Wójt 2014 615
     Pracownicy 2014 841
     Przewodniczący Rady 2014 494
     Rada Gminy 2014 774
     Wójt 2015 344
     Pracownicy 2015 586
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 319
     Rada Gminy 2015 653
     Wójt 2016 162
     Przewodniczący Rady 2016 172
   Ponowne wykorzystywanie 620
    ›    Sekretarz 524
    ›    Skarbnik 499
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 463
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 449
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 548
    ›    Radni Gminy 1956
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 528
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 629
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 525
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 491
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 602
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 542
    ›    Sekretarz 412
    ›    Skarbnik 424
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 483
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 449
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 440
    ›    Radni Gminy 1567
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 474
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 504
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 426
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 510
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 499
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 438
    ›    Sekretarz 699
    ›    Skarbnik 688
    ›    Kierownik USC 866
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 656
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 582
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 484
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 780
    ›    Radni Gminy 1380
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 620
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 550
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 551
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 504
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 652
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 584
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 584
    ›    Sekretarz 760
    ›    Skarbnik 667
    ›    Kierownik USC 736
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 686
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 638
    ›    Radni Gminy 1418
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 660
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 639
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 676
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 622
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 861
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 522
    ›    Sekretarz 433
    ›    Skarbnik 509
    ›    Radni Gminy 2370
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 444
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 762
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 734
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 703
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 748
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 744
   Informacje nieudostępnione 2642
   Nieodpłatne poradnictwo prawne 53
   Redakcja Biuletynu 2954
Załatwianie Spraw
   Druki 839
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2891
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 557
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 650
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 500
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 593
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 592
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 613
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 675
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 4999
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 425
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 379
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 365
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 408
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 372
     Mieszkania 807
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 471
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 472
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 537
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 440
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 571
     Nieruchomości 818
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 503
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 516
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 467
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 512
    ›    Podział nieruchomości 546
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 493
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 554
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 536
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 480
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 457
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 536
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 385
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 449
     Zezwolenia i decyzje 942
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 539
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 590
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 488
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 722
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 595
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 509
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 853
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 636
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 404
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 355
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 349
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 417
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 490
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1542
Łączna liczba odwiedzin:1126485