główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 5074
   Dane podstawowe 117701
   Godziny urzędowania 4225
   Regulamin Organizacyjny 797
   Struktura organizacyjna 5728
   Ogłoszenia 77218
   Ogłoszenia o naborze pracowników 26598
   ePUAP 2349
   Wybory 3375
     Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. 651
     Wybory Ławników 2020 - 2023 226
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 78
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 542
     Wybory samorządowe 2018 2576
   Rejestr instytucji kultury 64
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 100
   Ochrona danych osobowych 432
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 144
Organy
   Wójt Gminy 5514
     Kompetencje 1228
     Kontakt 1510
     Dyżury 1097
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 425
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 10083
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 14182
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30590
    ›    Rok 2009 791
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 41926
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1138
     Stanowiska 1083
     Wystąpienia publiczne 989
   Sekretarz 3952
   Skarbnik 3300
   Rada Gminy 7869
     Transmisja obrad Rady Gminy 1066
     Przewodniczący Rady 1627
     Skład Rady 2410
     Sesje 5231
    ›    Najbliższa sesja 6666
    ›    Protokoły archiwum 16124
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3470
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 420
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 354
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1469
     Kluby radnych 1153
     Kontakt z radnymi 1313
   Komisje Rady 3374
    ›    Przedmiot działania 236
    ›    Skład osobowy 234
    ›    Plan pracy i sprawozdania 222
    ›    Posiedzenia komisji 283
    ›    Uchwały komisji 262
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 255
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1351
     Komisja Rewizyjna 1470
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1419
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 53
   Jednostki organizacyjne 5080
   Jednostki pomocnicze 3104
     Wydziały Urzędu 199
    ›    Wydział Organizacyjny 232
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 298
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 264
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 278
    ›    Wydział Prawny 271
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 251
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 286
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 259
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 224
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 220
    ›    Wydział Lokalowy 246
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 307
    ›    Wydział Edukacji 263
     Referaty Urzędu 237
    ›    Referat Księgowości 266
    ›    Referat Podatków 291
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 239
    ›    Referat Drogownictwa 275
    ›    Referat Informatyki 280
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 255
   Urząd Stanu Cywilnego 4277
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1863
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 280
   Statut 3874
   Budżet 10502
     Budżet - sprawozdania roczne 1863
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1218
    ›    IV kwartał 2007 536
    ›    IV kwartał 2008 577
    ›    I kwartał 2009 539
    ›    II kwartał 2009 532
    ›    III kwartał 2009 537
    ›    IV kwartał 2009 585
    ›    I kwartał 2010 560
    ›    II kwartał 2010 609
    ›    III kwartał 2010 566
    ›    IV kwartał 2010 587
    ›    I kwartał 2011 545
    ›    II kwartał 2011 452
    ›    III kwartał 2011 573
    ›    IV kwartał 2011 554
    ›    I kwartał 2012 437
    ›    II kwartał 2012 496
    ›    III kwartał 2012 534
    ›    IV kwartał 2012 521
    ›    I kwartał 2013 417
    ›    II kwartał 2013 420
    ›    III kwartał 2013 351
    ›    IV kwartał 2013 482
    ›    I kwartał 2014 434
    ›    II kwartał 2014 374
    ›    III kwartał 2014 442
    ›    IV kwartał 2014 373
    ›    I kwartał 2015 364
    ›    II kwartał 2015 474
    ›    III kwartał 2015 413
    ›    IV kwartał 2015 371
    ›    I kwartał 2016 389
    ›    II kwartał 2016 321
    ›    III kwartał 2016 309
    ›    IV kwartał 2016 285
    ›    I kwartał 2017 193
    ›    II kwartał 2017 224
    ›    III kwartał 2017 183
    ›    IV kwartał 2017 285
    ›    I kwartał 2018 169
    ›    II kwartał 2018 196
    ›    III kwartał 2018 102
    ›    IV kwartał 2018 115
    ›    I kwartał 2019 35
    ›    II kwartał 2019 38
    ›    III kwartał 2019 42
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 898
    ›    Rok 2003 650
    ›    Rok 2004 675
    ›    Rok 2005 619
    ›    Rok 2006 729
    ›    Rok 2007 343
    ›    Rok 2008 335
    ›    Rok 2009 340
    ›    Rok 2010 396
    ›    Rok 2011 441
    ›    Rok 2012 359
    ›    Rok 2013 321
     Uchwały i opinie RIO 1519
   Uchwały 6062
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 1054
     Rok 2018 1077
     Rok 2017 2379
     Rok 2016 499
    ›    I Kwartał 996
    ›    II Kwartał 1119
    ›    III kwartał 782
    ›    IV Kwartał 1196
     Rok 2015 581
    ›    I Kwartał 1352
    ›    II Kwartał 860
    ›    III Kwartał 480
    ›    IV Kwartał 1346
     Rok 2014 544
    ›    I Kwartał 893
    ›    II Kwartał 717
    ›    III Kwartał 691
    ›    IV Kwartał 881
     Rok 2013 773
    ›    I Kwartał 1232
    ›    II Kwartał 1274
    ›    III kwartał 908
    ›    IV kwartal 1135
     Rok 2012 811
    ›    I Kwartał 1561
    ›    II Kwartał 1312
    ›    III Kwartał 909
    ›    IV Kwartał 2043
     Rok 2011 799
    ›    I Kwartał 3235
    ›    II Kwartał 1005
    ›    III Kwartał 1127
    ›    IV Kwartał 1559
     Rok 2010 743
    ›    I Kwartał 1910
    ›    II Kwartał 3263
    ›    III Kwartał 1901
    ›    IV Kwartał 3267
     Rok 2009 698
    ›    I Kwartał 1700
    ›    II Kwartał 2867
    ›    III Kwartał 1808
    ›    IV Kwartał 2992
     Rok 2008 1007
    ›    I Kwartał 3176
    ›    II Kwartał 2440
    ›    III Kwartał 906
    ›    IV Kwartał 3145
     Rok 2007 928
    ›    I Kwartał 3410
    ›    II Kwartał 2909
    ›    III Kwartał 1527
    ›    IV Kwartał 4655
     Rok 2006 906
    ›    I Kwartał 3439
    ›    II Kwartał 2075
    ›    III Kwartał 2497
    ›    IV Kwartał 3678
     Rok 2005 852
    ›    I Kwartał 2963
    ›    II Kwartał 2056
    ›    III Kwartał 2093
    ›    IV Kwartał 3522
     Rok 2004 786
    ›    I Kwartał 1646
    ›    II Kwartał 1442
    ›    III Kwartał 1400
    ›    IV Kwartał 4035
     Rok 2003 779
    ›    I Kwartał 1794
    ›    II Kwartał 2128
    ›    III Kwartał 1380
    ›    IV Kwartał 4718
     Rok 2002 853
    ›    IV Kwartał 5323
   Podatki i opłaty lokalne 3945
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 91
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1261
     Podatek od nieruchomości 3016
    ›    Podmiot opodatkowania 754
    ›    Przedmiot opodatkowania 751
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 748
    ›    Termin płatności 901
    ›    Stawki podatku 1267
     Podatek od środków transportowych 1480
     Podatek rolny 2018
     Podatek leśny 1095
     Opłata targowa 953
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1059
     Zarządzenia Wójta 470
    ›    Rok 2002 260
    ›    Rok 2003 403
     Decyzje i inne akty administracyjne 379
    ›    Rok 2003 258
    ›    Rok 2002 305
     Obwieszczenia i zawiadomienia 449
    ›    Rok 2003 290
    ›    Rok 2002 256
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3709
   Zagospodarowanie przestrzenne 4208
   Gospodarka komunalna 4083
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 97
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 555
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 797
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 968
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2385
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 552
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2080
   Plan Odnowy Miejscowości 2038
   Program usuwania azbestu 1690
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 47
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38197
     Rok 2019 13284
     Rok 2018 11146
     Rok 2017 3061
     Rok 2016 2792
     Rok 2015 14619
     Rok 2014 7182
     Rok 2013 7123
     Rok 2012 4508
     Rok 2011 9682
     Rok 2010 8708
     Rok 2009 9146
     Rok 2008 12086
     Rok 2007 14278
     Rok 2006 754
     Rok 2005 8086
     Rok 2004 3038
     Rok 2003 1004
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2561
   Zapytania ofertowe 7373
     Zapytania ofertowe 2019 14778
     Zapytania ofertowe 2018 11684
     Zapytania ofertowe 2017 6502
     Zapytania ofertowe 2016 9747
     Zapytania ofertowe 2015 37384
     Zapytania ofertowe 2014 10124
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15248
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 834
Inne
   Działalność regulowana 1218
   Pomoc publiczna 294
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 199
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 142
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 195
   Zgromadzenia 615
   Kontrola zarządcza 630
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 854
   Wrota Regionu Łódzkiego 1663
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1669
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 353
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 292
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 372
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 612
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 479
   Organizacje pozarządowe 14985
   Wykaz organizacji pozarządowych 1275
    ›    Kontakt 296
    ›    Kierownictwo 272
    ›    Statut 280
    ›    Regulamin 242
    ›    Struktura organizacyjna 257
    ›    Ewidencje i rejestry 271
    ›    Majątek 301
    ›    Dokumentacje kontroli 287
    ›    Budżet i inwestycje 243
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 273
    ›    Procedury 259
     Ośrodek Pomocy Społecznej 780
    ›    Kontakt 911
    ›    Kierownictwo 672
    ›    Statut 797
    ›    Regulamin 591
    ›    Struktura organizacyjna 546
    ›    Ewidencje i rejestry 522
    ›    Majątek 502
    ›    Dokumentacje kontroli 526
    ›    Budżet i inwestycje 544
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 570
    ›    Procedury 549
    ›    Kontakt 233
    ›    Kierownictwo 248
    ›    Statut 308
    ›    Regulamin 210
    ›    Struktura organizacyjna 260
    ›    Ewidencje i rejestry 226
    ›    Majątek 220
    ›    Dokumentacje kontroli 215
    ›    Budżet i inwestycje 273
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 204
    ›    Procedury 354
    ›    Kontakt 298
    ›    Kierownictwo 219
    ›    Statut 296
    ›    Regulamin 232
    ›    Struktura organizacyjna 220
    ›    Ewidencje i rejestry 230
    ›    Majątek 254
    ›    Dokumentacje kontroli 233
    ›    Budżet i inwestycje 214
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 227
    ›    Procedury 266
     Sołectwa 2488
    ›    Statut Sołectw 1022
     Infrastruktura 803
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 570
    ›    Stan elektryfikacji 520
    ›    Stan telefonizacji 540
    ›    Stan gospodarki komunalnej 610
    ›    Drogi 591
     Oferty 990
   Petycje 1213
   Oświadczenia majątkowe 1713
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 962
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1193
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 586
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2202
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1075
     Wójt 2010 (dodatkowe) 846
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3887
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2551
     Wójt 2010 561
     Urząd 2010 490
    ›    Sekretarz 461
    ›    Skarbnik 456
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 461
     Rada Gminy 2010 496
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 497
    ›    Radni Gminy 1106
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 489
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 471
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 488
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 433
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 500
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 467
     Wójt 2011 611
     Urząd 2011 480
    ›    Sekretarz 518
    ›    Skarbnik 452
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 446
     Rada Gminy 2011 422
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 404
    ›    Radni Gminy 958
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 498
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 421
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 416
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 477
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 401
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 556
     Wójt 2012 504
     Urząd 2012 476
    ›    Sekretarz 508
    ›    Skarbnik 438
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 395
     Rada Gminy 2012 398
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 332
    ›    Radni Gminy 915
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 456
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 373
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 400
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 428
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 472
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 398
     Wójt 2013 475
     Urząd 2013 428
    ›    Sekretarz 382
    ›    Skarbnik 333
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 488
     Rada Gminy 2013 382
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 322
    ›    Radni Gminy 958
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 496
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 409
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 357
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 384
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 392
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 397
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 459
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 347
    ›    Radni Gminy 819
    ›    Wójt Gminy 331
     Wójt 2014 623
     Pracownicy 2014 842
     Przewodniczący Rady 2014 497
     Rada Gminy 2014 780
     Wójt 2015 345
     Pracownicy 2015 588
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 320
     Rada Gminy 2015 655
     Wójt 2016 163
     Przewodniczący Rady 2016 174
   Ponowne wykorzystywanie 630
    ›    Sekretarz 526
    ›    Skarbnik 501
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 465
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 451
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 550
    ›    Radni Gminy 1967
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 531
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 633
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 529
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 496
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 606
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 548
    ›    Sekretarz 414
    ›    Skarbnik 426
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 485
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 451
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 442
    ›    Radni Gminy 1571
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 476
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 506
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 428
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 512
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 503
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 440
    ›    Sekretarz 701
    ›    Skarbnik 689
    ›    Kierownik USC 868
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 658
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 584
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 486
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 782
    ›    Radni Gminy 1388
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 623
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 555
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 558
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 506
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 656
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 588
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 591
    ›    Sekretarz 762
    ›    Skarbnik 668
    ›    Kierownik USC 738
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 688
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 640
    ›    Radni Gminy 1420
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 663
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 642
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 679
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 624
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 868
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 525
    ›    Sekretarz 435
    ›    Skarbnik 512
    ›    Radni Gminy 2397
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 446
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 766
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 737
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 707
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 757
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 746
   Informacje nieudostępnione 2648
   Nieodpłatne poradnictwo prawne 60
   Redakcja Biuletynu 2975
Załatwianie Spraw
   Druki 864
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2899
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 561
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 652
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 506
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 595
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 598
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 624
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 679
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 5130
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 427
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 381
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 367
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 410
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 374
     Mieszkania 811
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 479
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 478
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 544
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 445
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 574
     Nieruchomości 831
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 505
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 518
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 470
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 516
    ›    Podział nieruchomości 552
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 497
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 557
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 538
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 483
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 459
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 546
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 389
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 451
     Zezwolenia i decyzje 946
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 543
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 593
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 491
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 726
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 597
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 517
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 860
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 639
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 406
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 364
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 352
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 420
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 492
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1553
Łączna liczba odwiedzin:1138888