Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN935203
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ106038
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 106038
   Godziny urzędowania 3650
   Regulamin Organizacyjny 337
   Struktura organizacyjna 4859
   Ogłoszenia 64881
   Ogłoszenia o naborze pracowników 22474
   ePUAP 2035
   Wybory 1734
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r. 372
   Ochrona danych osobowych 35
Organy
   Wójt Gminy 4845
     Kompetencje 1148
     Kontakt 1201
     Dyżury 1015
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 39672
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 29151
    ›    Rok 2009 711
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 9728
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 5125
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1044
     Stanowiska 1000
     Wystąpienia publiczne 929
   Sekretarz 3056
   Skarbnik 3032
   Rada Gminy 6444
     Przewodniczący Rady 1433
     Skład Rady 2075
     Sesje 3979
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2481
    ›    Najbliższa sesja 5412
    ›    Protokoły 14054
    ›    Nagrania z sesji 1992
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1283
     Kluby radnych 987
     Kontakt z radnymi 1122
   Komisje Rady 2952
    ›    Przedmiot działania 185
    ›    Skład osobowy 180
    ›    Plan pracy i sprawozdania 169
    ›    Posiedzenia komisji 185
    ›    Uchwały komisji 201
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 172
     Komisja Rewizyjna 1259
     Komisja Gospodarcza 1250
     Komisja Społeczna 1187
   Jednostki organizacyjne 4796
   Jednostki pomocnicze 2830
     Wydziały Urzędu 116
    ›    Wydział Organizacyjny 171
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 182
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 170
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 191
    ›    Wydział Prawny 177
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 189
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 193
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 175
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 175
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 161
    ›    Wydział Lokalowy 174
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 196
    ›    Wydział Edukacji 214
     Referaty Urzędu 141
    ›    Referat Księgowości 185
    ›    Referat Podatków 185
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 186
    ›    Referat Drogownictwa 193
    ›    Referat Informatyki 217
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 202
   Urząd Stanu Cywilnego 3937
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1823
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1606
   Statut 3590
   Budżet 9375
     Budżet - sprawozdania roczne 1407
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1044
    ›    IV kwartał 2007 484
    ›    IV kwartał 2008 517
    ›    I kwartał 2009 461
    ›    II kwartał 2009 464
    ›    III kwartał 2009 448
    ›    IV kwartał 2009 439
    ›    I kwartał 2010 465
    ›    II kwartał 2010 482
    ›    III kwartał 2010 420
    ›    IV kwartał 2010 494
    ›    I kwartał 2011 434
    ›    II kwartał 2011 376
    ›    III kwartał 2011 375
    ›    IV kwartał 2011 371
    ›    I kwartał 2012 358
    ›    II kwartał 2012 412
    ›    III kwartał 2012 364
    ›    IV kwartał 2012 386
    ›    I kwartał 2013 350
    ›    II kwartał 2013 332
    ›    III kwartał 2013 262
    ›    IV kwartał 2013 347
    ›    I kwartał 2014 317
    ›    II kwartał 2014 261
    ›    III kwartał 2014 292
    ›    IV kwartał 2014 302
    ›    I kwartał 2015 293
    ›    II kwartał 2015 283
    ›    III kwartał 2015 274
    ›    IV kwartał 2015 272
    ›    I kwartał 2016 255
    ›    II kwartał 2016 238
    ›    III kwartał 2016 204
    ›    IV kwartał 2016 191
    ›    I kwartał 2017 138
    ›    II kwartał 2017 128
    ›    III kwartał 2017 124
    ›    IV kwartał 2017 142
    ›    I kwartał 2018 36
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 841
    ›    Rok 2003 582
    ›    Rok 2004 556
    ›    Rok 2005 534
    ›    Rok 2006 618
    ›    Rok 2007 282
    ›    Rok 2008 280
    ›    Rok 2009 280
    ›    Rok 2010 294
    ›    Rok 2011 339
    ›    Rok 2012 302
    ›    Rok 2013 254
     Uchwały i opinie RIO 880
   Uchwały 5371
     Rok 2018 192
     Rok 2017 1387
     Rok 2016 413
    ›    I Kwartał 725
    ›    II Kwartał 875
    ›    III kwartał 597
    ›    IV Kwartał 924
     Rok 2015 481
    ›    I Kwartał 741
    ›    II Kwartał 677
    ›    III Kwartał 376
    ›    IV Kwartał 916
     Rok 2014 467
    ›    I Kwartał 706
    ›    II Kwartał 581
    ›    III Kwartał 558
    ›    IV Kwartał 659
     Rok 2013 711
    ›    I Kwartał 1017
    ›    II Kwartał 1061
    ›    III kwartał 673
    ›    IV kwartal 920
     Rok 2012 735
    ›    I Kwartał 1278
    ›    II Kwartał 909
    ›    III Kwartał 687
    ›    IV Kwartał 1686
     Rok 2011 745
    ›    I Kwartał 2651
    ›    II Kwartał 793
    ›    III Kwartał 855
    ›    IV Kwartał 1394
     Rok 2010 656
    ›    I Kwartał 1548
    ›    II Kwartał 2616
    ›    III Kwartał 1728
    ›    IV Kwartał 2807
     Rok 2009 620
    ›    I Kwartał 1365
    ›    II Kwartał 2333
    ›    III Kwartał 1465
    ›    IV Kwartał 2668
     Rok 2008 928
    ›    I Kwartał 2914
    ›    II Kwartał 2134
    ›    III Kwartał 821
    ›    IV Kwartał 2893
     Rok 2007 860
    ›    I Kwartał 3193
    ›    II Kwartał 2541
    ›    III Kwartał 1363
    ›    IV Kwartał 3780
     Rok 2006 863
    ›    I Kwartał 3184
    ›    II Kwartał 1667
    ›    III Kwartał 2083
    ›    IV Kwartał 3094
     Rok 2005 795
    ›    I Kwartał 2550
    ›    II Kwartał 1859
    ›    III Kwartał 1903
    ›    IV Kwartał 3336
     Rok 2004 736
    ›    I Kwartał 1347
    ›    II Kwartał 1349
    ›    III Kwartał 1208
    ›    IV Kwartał 3817
     Rok 2003 733
    ›    I Kwartał 1621
    ›    II Kwartał 1928
    ›    III Kwartał 1284
    ›    IV Kwartał 4262
     Rok 2002 761
    ›    IV Kwartał 4912
   Podatki i opłaty lokalne 3559
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1043
     Podatek od nieruchomości 2593
    ›    Podmiot opodatkowania 661
    ›    Przedmiot opodatkowania 625
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 641
    ›    Termin płatności 730
    ›    Stawki podatku 1088
     Podatek od środków transportowych 1376
     Podatek rolny 1848
     Podatek leśny 995
     Opłata targowa 899
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 905
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 369
     Zarządzenia Wójta 427
    ›    Rok 2002 204
    ›    Rok 2003 290
     Decyzje i inne akty administracyjne 298
    ›    Rok 2003 188
    ›    Rok 2002 254
     Obwieszczenia i zawiadomienia 370
    ›    Rok 2003 213
    ›    Rok 2002 194
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3352
   Zagospodarowanie przestrzenne 3741
   Gospodarka komunalna 3797
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2018 rok 388
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 672
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 789
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2153
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 346
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1872
   Plan Odnowy Miejscowości 1861
   Program usuwania azbestu 1436
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 32693
     Rok 2018 1745
     Rok 2017 2688
     Rok 2016 2600
     Rok 2015 12106
     Rok 2014 6814
     Rok 2013 6969
     Rok 2012 4365
     Rok 2011 9518
     Rok 2010 8449
     Rok 2009 8966
     Rok 2008 11953
     Rok 2007 14172
     Rok 2006 700
     Rok 2005 7973
     Rok 2004 2915
     Rok 2003 916
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2208
   Zapytania ofertowe 4732
     Zapytania ofertowe 2018 829
     Zapytania ofertowe 2017 6085
     Zapytania ofertowe 2016 9605
     Zapytania ofertowe 2015 34807
     Zapytania ofertowe 2014 10016
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14876
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 470
Inne
   Działalność regulowana 1054
   Pomoc publiczna 165
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 113
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 96
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 123
   Zgromadzenia 478
   Kontrola zarządcza 462
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 639
   Wrota Regionu Łódzkiego 1464
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1435
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 246
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 177
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 228
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 545
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 412
   Organizacje pozarządowe 11317
   Wykaz organizacji pozarządowych 1027
    ›    Kontakt 248
    ›    Kierownictwo 220
    ›    Statut 235
    ›    Regulamin 195
    ›    Struktura organizacyjna 203
    ›    Ewidencje i rejestry 210
    ›    Majątek 225
    ›    Dokumentacje kontroli 210
    ›    Budżet i inwestycje 191
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 219
    ›    Procedury 210
     Ośrodek Pomocy Społecznej 741
    ›    Kontakt 722
    ›    Kierownictwo 609
    ›    Statut 681
    ›    Regulamin 497
    ›    Struktura organizacyjna 485
    ›    Ewidencje i rejestry 432
    ›    Majątek 450
    ›    Dokumentacje kontroli 429
    ›    Budżet i inwestycje 432
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 491
    ›    Procedury 448
    ›    Kontakt 184
    ›    Kierownictwo 152
    ›    Statut 167
    ›    Regulamin 162
    ›    Struktura organizacyjna 154
    ›    Ewidencje i rejestry 151
    ›    Majątek 167
    ›    Dokumentacje kontroli 163
    ›    Budżet i inwestycje 187
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 147
    ›    Procedury 194
    ›    Kontakt 187
    ›    Kierownictwo 170
    ›    Statut 195
    ›    Regulamin 177
    ›    Struktura organizacyjna 169
    ›    Ewidencje i rejestry 152
    ›    Majątek 173
    ›    Dokumentacje kontroli 185
    ›    Budżet i inwestycje 170
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 162
    ›    Procedury 186
     Sołectwa 2201
    ›    Statut Sołectw 876
     Infrastruktura 770
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 480
    ›    Stan elektryfikacji 458
    ›    Stan telefonizacji 451
    ›    Stan gospodarki komunalnej 498
    ›    Drogi 510
     Oferty 952
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1265
   Petycje 934
   Oświadczenia majątkowe 590
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 313
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 399
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 238
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 852
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 478
     Wójt 2010 (dodatkowe) 777
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3686
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2253
     Wójt 2010 520
     Urząd 2010 433
    ›    Sekretarz 399
    ›    Skarbnik 371
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 361
     Rada Gminy 2010 438
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 347
    ›    Radni Gminy 900
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 444
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 384
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 395
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 352
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 355
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 367
     Wójt 2011 515
     Urząd 2011 430
    ›    Sekretarz 367
    ›    Skarbnik 380
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 346
     Rada Gminy 2011 382
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 313
    ›    Radni Gminy 828
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 456
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 360
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 359
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 397
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 327
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 383
     Wójt 2012 450
     Urząd 2012 401
    ›    Sekretarz 350
    ›    Skarbnik 308
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 335
     Rada Gminy 2012 352
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 258
    ›    Radni Gminy 748
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 414
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 312
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 316
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 262
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 303
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 286
     Wójt 2013 365
     Urząd 2013 369
    ›    Sekretarz 296
    ›    Skarbnik 273
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 321
     Rada Gminy 2013 336
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 268
    ›    Radni Gminy 653
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 403
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 333
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 291
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 298
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 322
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 291
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 417
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 296
    ›    Radni Gminy 652
    ›    Wójt Gminy 270
     Wójt 2014 444
     Pracownicy 2014 792
     Przewodniczący Rady 2014 411
     Rada Gminy 2014 639
     Wójt 2015 289
     Pracownicy 2015 463
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 255
     Rada Gminy 2015 484
     Wójt 2016 79
     Przewodniczący Rady 2016 86
   Ponowne wykorzystywanie 471
    ›    Sekretarz 408
    ›    Skarbnik 439
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 412
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 394
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 483
    ›    Radni Gminy 1748
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 483
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 561
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 483
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 443
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 554
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 485
    ›    Sekretarz 363
    ›    Skarbnik 369
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 415
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 389
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 354
    ›    Radni Gminy 1245
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 366
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 415
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 366
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 388
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 374
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 377
    ›    Sekretarz 624
    ›    Skarbnik 590
    ›    Kierownik USC 742
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 553
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 453
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 398
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 664
    ›    Radni Gminy 1076
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 518
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 463
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 436
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 438
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 476
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 489
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 474
    ›    Sekretarz 638
    ›    Skarbnik 572
    ›    Kierownik USC 669
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 635
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 588
    ›    Radni Gminy 1357
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 556
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 550
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 527
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 521
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 618
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 389
    ›    Sekretarz 382
    ›    Skarbnik 423
    ›    Radni Gminy 2164
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 389
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 623
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 627
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 596
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 627
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 624
   Informacje nieudostępnione 2481
   Redakcja Biuletynu 2791
Załatwianie Spraw
   Druki 457
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2739
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 488
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 495
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 437
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 441
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 515
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 483
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 539
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 3734
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 378
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 331
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 322
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 362
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 308
     Mieszkania 704
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 416
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 412
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 435
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 376
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 401
     Nieruchomości 747
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 431
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 459
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 394
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 428
    ›    Podział nieruchomości 449
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 432
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 455
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 413
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 420
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 396
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 437
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 331
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 366
     Zezwolenia i decyzje 879
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 495
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 532
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 440
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 657
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 527
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 454
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 752
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 566
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 318
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 299
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 303
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 336
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 398
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1150