Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN860168
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ99901
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 99901
   Godziny urzędowania 3463
   Regulamin Organizacyjny 125
   Struktura organizacyjna 4574
   Ogłoszenia 58303
   Ogłoszenia o naborze pracowników 21262
   ePUAP 1844
   Wybory 1568
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r. 103
   Galerie zdjęć 836
Organy
   Wójt Gminy 4650
     CV 1366
     Kompetencje 1075
     Kontakt 1124
     Dyżury 954
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 38036
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 27439
    ›    Rok 2009 632
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 8315
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 3440
     Obwieszczenia i zawiadomienia 999
     Stanowiska 942
     Wystąpienia publiczne 880
   Sekretarz 2907
   Skarbnik 2894
   Rada Gminy 6134
     Przewodniczący Rady 1352
     Skład Rady 1971
     Sesje 3715
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2296
    ›    Najbliższa sesja 5005
    ›    Protokoły 12869
    ›    Nagrania z sesji 1345
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1208
     Kluby radnych 931
     Kontakt z radnymi 1065
   Komisje Rady 2819
    ›    Przedmiot działania 133
    ›    Skład osobowy 132
    ›    Plan pracy i sprawozdania 122
    ›    Posiedzenia komisji 138
    ›    Uchwały komisji 142
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 124
     Komisja Rewizyjna 1201
     Komisja Gospodarcza 1177
     Komisja Społeczna 1124
   Jednostki organizacyjne 4610
   Jednostki pomocnicze 2662
     Wydziały Urzędu 78
    ›    Wydział Organizacyjny 127
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 126
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 117
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 138
    ›    Wydział Prawny 127
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 139
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 134
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 123
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 117
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 116
    ›    Wydział Lokalowy 120
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 132
    ›    Wydział Edukacji 152
     Referaty Urzędu 107
    ›    Referat Księgowości 136
    ›    Referat Podatków 139
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 143
    ›    Referat Drogownictwa 150
    ›    Referat Informatyki 165
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 159
   Urząd Stanu Cywilnego 3767
   Samodzielne stanowiska 3843
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1767
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1375
   Statut 3443
   Budżet 8633
     Budżet - sprawozdania roczne 1204
     Budżet - sprawozdania kwartalne 970
    ›    IV kwartał 2007 417
    ›    IV kwartał 2008 452
    ›    I kwartał 2009 394
    ›    II kwartał 2009 401
    ›    III kwartał 2009 400
    ›    IV kwartał 2009 379
    ›    I kwartał 2010 403
    ›    II kwartał 2010 416
    ›    III kwartał 2010 363
    ›    IV kwartał 2010 439
    ›    I kwartał 2011 374
    ›    II kwartał 2011 333
    ›    III kwartał 2011 322
    ›    IV kwartał 2011 315
    ›    I kwartał 2012 310
    ›    II kwartał 2012 350
    ›    III kwartał 2012 303
    ›    IV kwartał 2012 332
    ›    I kwartał 2013 306
    ›    II kwartał 2013 280
    ›    III kwartał 2013 217
    ›    IV kwartał 2013 284
    ›    I kwartał 2014 255
    ›    II kwartał 2014 200
    ›    III kwartał 2014 233
    ›    IV kwartał 2014 246
    ›    I kwartał 2015 247
    ›    II kwartał 2015 223
    ›    III kwartał 2015 210
    ›    IV kwartał 2015 199
    ›    I kwartał 2016 198
    ›    II kwartał 2016 170
    ›    III kwartał 2016 132
    ›    IV kwartał 2016 101
    ›    I kwartał 2017 50
    ›    II kwartał 2017 56
    ›    III kwartał 2017 46
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 797
    ›    Rok 2003 537
    ›    Rok 2004 502
    ›    Rok 2005 486
    ›    Rok 2006 558
    ›    Rok 2007 240
    ›    Rok 2008 236
    ›    Rok 2009 236
    ›    Rok 2010 245
    ›    Rok 2011 285
    ›    Rok 2012 244
    ›    Rok 2013 204
     Uchwały i opinie RIO 531
   Uchwały 5091
     Rok 2017 551
     Rok 2016 349
    ›    I Kwartał 557
    ›    II Kwartał 745
    ›    III kwartał 450
    ›    IV Kwartał 720
     Rok 2015 440
    ›    I Kwartał 543
    ›    II Kwartał 471
    ›    III Kwartał 280
    ›    IV Kwartał 659
     Rok 2014 431
    ›    I Kwartał 539
    ›    II Kwartał 445
    ›    III Kwartał 428
    ›    IV Kwartał 500
     Rok 2013 682
    ›    I Kwartał 845
    ›    II Kwartał 905
    ›    III kwartał 552
    ›    IV kwartal 737
     Rok 2012 704
    ›    I Kwartał 1115
    ›    II Kwartał 774
    ›    III Kwartał 586
    ›    IV Kwartał 1452
     Rok 2011 709
    ›    I Kwartał 2428
    ›    II Kwartał 707
    ›    III Kwartał 748
    ›    IV Kwartał 1191
     Rok 2010 619
    ›    I Kwartał 1408
    ›    II Kwartał 2397
    ›    III Kwartał 1579
    ›    IV Kwartał 2590
     Rok 2009 588
    ›    I Kwartał 1254
    ›    II Kwartał 2163
    ›    III Kwartał 1340
    ›    IV Kwartał 2451
     Rok 2008 892
    ›    I Kwartał 2691
    ›    II Kwartał 1975
    ›    III Kwartał 755
    ›    IV Kwartał 2688
     Rok 2007 826
    ›    I Kwartał 3010
    ›    II Kwartał 2349
    ›    III Kwartał 1252
    ›    IV Kwartał 3486
     Rok 2006 828
    ›    I Kwartał 3032
    ›    II Kwartał 1559
    ›    III Kwartał 1943
    ›    IV Kwartał 2887
     Rok 2005 763
    ›    I Kwartał 2395
    ›    II Kwartał 1750
    ›    III Kwartał 1799
    ›    IV Kwartał 3168
     Rok 2004 708
    ›    I Kwartał 1267
    ›    II Kwartał 1287
    ›    III Kwartał 1149
    ›    IV Kwartał 3632
     Rok 2003 703
    ›    I Kwartał 1536
    ›    II Kwartał 1822
    ›    III Kwartał 1205
    ›    IV Kwartał 4059
     Rok 2002 732
    ›    IV Kwartał 4687
   Podatki i opłaty lokalne 3389
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 956
     Podatek od nieruchomości 2472
    ›    Podmiot opodatkowania 608
    ›    Przedmiot opodatkowania 574
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 594
    ›    Termin płatności 673
    ›    Stawki podatku 1028
     Podatek od środków transportowych 1322
     Podatek rolny 1795
     Podatek leśny 961
     Opłata targowa 866
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 877
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 319
     Zarządzenia Wójta 392
    ›    Rok 2002 172
    ›    Rok 2003 246
     Decyzje i inne akty administracyjne 269
    ›    Rok 2003 156
    ›    Rok 2002 214
     Obwieszczenia i zawiadomienia 345
    ›    Rok 2003 182
    ›    Rok 2002 153
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3203
   Zagospodarowanie przestrzenne 3517
   Gospodarka komunalna 3569
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2017 rok 324
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 619
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 715
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2086
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 291
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1757
   Plan Odnowy Miejscowości 1742
   Program usuwania azbestu 1313
   Rejestr działalności regulowanej 842
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 31343
     Rok 2017 1685
     Rok 2016 2512
     Rok 2015 11007
     Rok 2014 6701
     Rok 2013 6838
     Rok 2012 4291
     Rok 2011 9384
     Rok 2010 8301
     Rok 2009 8924
     Rok 2008 11884
     Rok 2007 14102
     Rok 2006 672
     Rok 2005 7903
     Rok 2004 2880
     Rok 2003 888
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2042
   Zapytania ofertowe 3946
     Zapytania ofertowe 2017 3221
     Zapytania ofertowe 2016 9551
     Zapytania ofertowe 2015 28467
     Zapytania ofertowe 2014 9944
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14588
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. 242
Inne
   Pomoc publiczna 74
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 77
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 62
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 92
   Zgromadzenia 358
   Kontrola zarządcza 345
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 509
   Wrota Regionu Łódzkiego 1345
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1318
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 193
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 141
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 179
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 517
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 383
   Organizacje pozarządowe 9414
   Wykaz organizacji pozarządowych 895
    ›    Kontakt 203
    ›    Kierownictwo 180
    ›    Statut 193
    ›    Regulamin 158
    ›    Struktura organizacyjna 162
    ›    Ewidencje i rejestry 168
    ›    Majątek 185
    ›    Dokumentacje kontroli 173
    ›    Budżet i inwestycje 160
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 180
    ›    Procedury 170
     Ośrodek Pomocy Społecznej 719
    ›    Kontakt 677
    ›    Kierownictwo 568
    ›    Statut 639
    ›    Regulamin 462
    ›    Struktura organizacyjna 446
    ›    Ewidencje i rejestry 400
    ›    Majątek 411
    ›    Dokumentacje kontroli 396
    ›    Budżet i inwestycje 399
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 454
    ›    Procedury 410
    ›    Kontakt 151
    ›    Kierownictwo 117
    ›    Statut 135
    ›    Regulamin 129
    ›    Struktura organizacyjna 129
    ›    Ewidencje i rejestry 121
    ›    Majątek 136
    ›    Dokumentacje kontroli 132
    ›    Budżet i inwestycje 148
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 124
    ›    Procedury 162
    ›    Kontakt 152
    ›    Kierownictwo 136
    ›    Statut 160
    ›    Regulamin 141
    ›    Struktura organizacyjna 138
    ›    Ewidencje i rejestry 120
    ›    Majątek 140
    ›    Dokumentacje kontroli 151
    ›    Budżet i inwestycje 140
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 135
    ›    Procedury 151
     Sołectwa 2128
    ›    Statut Sołectw 795
     Infrastruktura 739
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 450
    ›    Stan elektryfikacji 428
    ›    Stan telefonizacji 417
    ›    Stan gospodarki komunalnej 468
    ›    Drogi 474
     Oferty 927
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 568
   Petycje 809
   Oświadczenia majątkowe 212
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 129
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 176
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 119
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 440
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 235
     Wójt 2010 (dodatkowe) 735
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3528
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2136
     Wójt 2010 474
     Urząd 2010 408
    ›    Sekretarz 349
    ›    Skarbnik 323
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 321
     Rada Gminy 2010 401
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 292
    ›    Radni Gminy 804
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 421
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 340
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 338
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 297
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 307
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 315
     Wójt 2011 480
     Urząd 2011 398
    ›    Sekretarz 329
    ›    Skarbnik 331
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 301
     Rada Gminy 2011 340
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 261
    ›    Radni Gminy 723
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 419
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 313
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 313
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 350
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 291
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 331
     Wójt 2012 401
     Urząd 2012 357
    ›    Sekretarz 300
    ›    Skarbnik 260
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 284
     Rada Gminy 2012 316
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 223
    ›    Radni Gminy 623
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 370
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 258
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 263
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 221
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 253
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 227
     Wójt 2013 323
     Urząd 2013 332
    ›    Sekretarz 256
    ›    Skarbnik 238
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 269
     Rada Gminy 2013 310
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 219
    ›    Radni Gminy 532
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 371
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 287
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 250
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 250
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 281
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 253
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 391
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 257
    ›    Radni Gminy 538
    ›    Wójt Gminy 232
     Wójt 2014 402
     Pracownicy 2014 745
     Przewodniczący Rady 2014 362
     Rada Gminy 2014 586
     Wójt 2015 252
     Pracownicy 2015 404
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 204
     Rada Gminy 2015 413
     Wójt 2016 36
     Przewodniczący Rady 2016 41
   Ponowne wykorzystywanie 360
    ›    Sekretarz 372
    ›    Skarbnik 405
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 370
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 364
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 441
    ›    Radni Gminy 1588
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 451
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 495
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 446
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 408
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 514
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 446
    ›    Sekretarz 333
    ›    Skarbnik 329
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 370
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 356
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 318
    ›    Radni Gminy 1090
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 323
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 370
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 322
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 350
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 336
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 326
    ›    Sekretarz 584
    ›    Skarbnik 553
    ›    Kierownik USC 692
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 513
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 417
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 366
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 608
    ›    Radni Gminy 966
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 471
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 411
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 384
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 396
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 435
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 448
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 426
    ›    Sekretarz 603
    ›    Skarbnik 541
    ›    Kierownik USC 632
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 601
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 549
    ›    Radni Gminy 1311
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 518
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 508
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 491
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 487
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 562
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 350
    ›    Sekretarz 347
    ›    Skarbnik 389
    ›    Radni Gminy 2042
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 354
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 579
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 591
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 559
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 592
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 586
   Informacje nieudostępnione 2387
   Redakcja Biuletynu 2695
Załatwianie Spraw
   Druki 244
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2636
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 449
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 460
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 410
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 407
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 481
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 449
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 483
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 3140
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 355
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 303
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 300
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 335
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 284
     Mieszkania 679
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 391
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 384
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 411
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 345
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 376
     Nieruchomości 705
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 402
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 426
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 365
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 394
    ›    Podział nieruchomości 416
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 398
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 420
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 386
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 384
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 368
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 408
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 300
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 338
     Zezwolenia i decyzje 844
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 459
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 507
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 410
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 624
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 494
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 430
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 714
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 530
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 292
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 275
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 280
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 313
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 376
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 899