główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 1326
   Dane podstawowe 117425
   Godziny urzędowania 4085
   Regulamin Organizacyjny 742
   Struktura organizacyjna 5524
   Ogłoszenia 75075
   Ogłoszenia o naborze pracowników 25621
   ePUAP 2300
   Wybory 2900
     Wybory Ławników 2020 - 2023 116
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 58
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 438
     Wybory samorządowe 2018 2528
   Ochrona danych osobowych 382
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 97
Organy
   Wójt Gminy 5369
     Kompetencje 1215
     Kontakt 1423
     Dyżury 1074
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 263
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 9932
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 14040
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30487
    ›    Rok 2009 781
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 41840
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1113
     Stanowiska 1057
     Wystąpienia publiczne 980
   Sekretarz 3308
   Skarbnik 3246
   Rada Gminy 7720
     Transmisja obrad Rady Gminy 882
     Przewodniczący Rady 1586
     Skład Rady 2362
     Sesje 5094
    ›    Najbliższa sesja 6484
    ›    Protokoły archiwum 15970
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3383
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 326
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 293
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1440
     Kluby radnych 1130
     Kontakt z radnymi 1296
   Komisje Rady 3324
    ›    Przedmiot działania 228
    ›    Skład osobowy 226
    ›    Plan pracy i sprawozdania 214
    ›    Posiedzenia komisji 275
    ›    Uchwały komisji 254
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 247
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1326
     Komisja Rewizyjna 1454
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1392
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 44
   Jednostki organizacyjne 5032
   Jednostki pomocnicze 3055
     Wydziały Urzędu 193
    ›    Wydział Organizacyjny 223
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 289
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 256
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 270
    ›    Wydział Prawny 261
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 240
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 275
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 239
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 215
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 213
    ›    Wydział Lokalowy 238
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 298
    ›    Wydział Edukacji 255
     Referaty Urzędu 231
    ›    Referat Księgowości 258
    ›    Referat Podatków 283
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 231
    ›    Referat Drogownictwa 266
    ›    Referat Informatyki 272
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 248
   Urząd Stanu Cywilnego 4205
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1856
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 246
   Statut 3831
   Budżet 10375
     Budżet - sprawozdania roczne 1819
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1175
    ›    IV kwartał 2007 528
    ›    IV kwartał 2008 569
    ›    I kwartał 2009 528
    ›    II kwartał 2009 520
    ›    III kwartał 2009 529
    ›    IV kwartał 2009 577
    ›    I kwartał 2010 552
    ›    II kwartał 2010 601
    ›    III kwartał 2010 558
    ›    IV kwartał 2010 573
    ›    I kwartał 2011 537
    ›    II kwartał 2011 444
    ›    III kwartał 2011 565
    ›    IV kwartał 2011 536
    ›    I kwartał 2012 429
    ›    II kwartał 2012 487
    ›    III kwartał 2012 518
    ›    IV kwartał 2012 502
    ›    I kwartał 2013 409
    ›    II kwartał 2013 412
    ›    III kwartał 2013 344
    ›    IV kwartał 2013 466
    ›    I kwartał 2014 427
    ›    II kwartał 2014 366
    ›    III kwartał 2014 434
    ›    IV kwartał 2014 365
    ›    I kwartał 2015 356
    ›    II kwartał 2015 466
    ›    III kwartał 2015 405
    ›    IV kwartał 2015 364
    ›    I kwartał 2016 381
    ›    II kwartał 2016 309
    ›    III kwartał 2016 300
    ›    IV kwartał 2016 276
    ›    I kwartał 2017 185
    ›    II kwartał 2017 216
    ›    III kwartał 2017 175
    ›    IV kwartał 2017 276
    ›    I kwartał 2018 161
    ›    II kwartał 2018 188
    ›    III kwartał 2018 93
    ›    IV kwartał 2018 105
    ›    I kwartał 2019 30
    ›    II kwartał 2019 10
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 890
    ›    Rok 2003 642
    ›    Rok 2004 667
    ›    Rok 2005 611
    ›    Rok 2006 721
    ›    Rok 2007 334
    ›    Rok 2008 327
    ›    Rok 2009 332
    ›    Rok 2010 387
    ›    Rok 2011 433
    ›    Rok 2012 350
    ›    Rok 2013 312
     Uchwały i opinie RIO 1373
   Uchwały 5925
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 815
     Rok 2018 982
     Rok 2017 2275
     Rok 2016 480
    ›    I Kwartał 962
    ›    II Kwartał 1094
    ›    III kwartał 762
    ›    IV Kwartał 1154
     Rok 2015 555
    ›    I Kwartał 1302
    ›    II Kwartał 822
    ›    III Kwartał 462
    ›    IV Kwartał 1288
     Rok 2014 530
    ›    I Kwartał 859
    ›    II Kwartał 695
    ›    III Kwartał 675
    ›    IV Kwartał 852
     Rok 2013 760
    ›    I Kwartał 1194
    ›    II Kwartał 1250
    ›    III kwartał 892
    ›    IV kwartal 1106
     Rok 2012 802
    ›    I Kwartał 1525
    ›    II Kwartał 1293
    ›    III Kwartał 893
    ›    IV Kwartał 2005
     Rok 2011 791
    ›    I Kwartał 3211
    ›    II Kwartał 989
    ›    III Kwartał 1111
    ›    IV Kwartał 1530
     Rok 2010 735
    ›    I Kwartał 1889
    ›    II Kwartał 3237
    ›    III Kwartał 1887
    ›    IV Kwartał 3241
     Rok 2009 687
    ›    I Kwartał 1683
    ›    II Kwartał 2843
    ›    III Kwartał 1790
    ›    IV Kwartał 2966
     Rok 2008 998
    ›    I Kwartał 3152
    ›    II Kwartał 2420
    ›    III Kwartał 898
    ›    IV Kwartał 3115
     Rok 2007 918
    ›    I Kwartał 3383
    ›    II Kwartał 2883
    ›    III Kwartał 1511
    ›    IV Kwartał 4620
     Rok 2006 896
    ›    I Kwartał 3419
    ›    II Kwartał 2058
    ›    III Kwartał 2481
    ›    IV Kwartał 3654
     Rok 2005 844
    ›    I Kwartał 2947
    ›    II Kwartał 2040
    ›    III Kwartał 2077
    ›    IV Kwartał 3502
     Rok 2004 778
    ›    I Kwartał 1630
    ›    II Kwartał 1433
    ›    III Kwartał 1388
    ›    IV Kwartał 4011
     Rok 2003 772
    ›    I Kwartał 1786
    ›    II Kwartał 2109
    ›    III Kwartał 1371
    ›    IV Kwartał 4689
     Rok 2002 846
    ›    IV Kwartał 5295
   Podatki i opłaty lokalne 3867
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 74
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1211
     Podatek od nieruchomości 2954
    ›    Podmiot opodatkowania 745
    ›    Przedmiot opodatkowania 741
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 740
    ›    Termin płatności 882
    ›    Stawki podatku 1251
     Podatek od środków transportowych 1453
     Podatek rolny 1993
     Podatek leśny 1082
     Opłata targowa 943
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1039
     Zarządzenia Wójta 464
    ›    Rok 2002 251
    ›    Rok 2003 395
     Decyzje i inne akty administracyjne 373
    ›    Rok 2003 251
    ›    Rok 2002 297
     Obwieszczenia i zawiadomienia 443
    ›    Rok 2003 281
    ›    Rok 2002 240
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3685
   Zagospodarowanie przestrzenne 4121
   Gospodarka komunalna 4045
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 93
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 499
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 775
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 935
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2347
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 539
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2063
   Plan Odnowy Miejscowości 2016
   Program usuwania azbestu 1664
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 24
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 36680
     Rok 2019 9150
     Rok 2018 10992
     Rok 2017 3006
     Rok 2016 2758
     Rok 2015 14307
     Rok 2014 7134
     Rok 2013 7094
     Rok 2012 4488
     Rok 2011 9663
     Rok 2010 8689
     Rok 2009 9131
     Rok 2008 12069
     Rok 2007 14259
     Rok 2006 740
     Rok 2005 8066
     Rok 2004 3020
     Rok 2003 987
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2529
   Zapytania ofertowe 6439
     Zapytania ofertowe 2019 9180
     Zapytania ofertowe 2018 11644
     Zapytania ofertowe 2017 6485
     Zapytania ofertowe 2016 9731
     Zapytania ofertowe 2015 37068
     Zapytania ofertowe 2014 10110
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15210
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 771
Inne
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 40
   Działalność regulowana 1195
   Pomoc publiczna 266
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 189
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 131
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 187
   Zgromadzenia 591
   Kontrola zarządcza 601
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 830
   Wrota Regionu Łódzkiego 1647
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1642
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 338
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 283
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 359
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 604
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 471
   Organizacje pozarządowe 14590
   Wykaz organizacji pozarządowych 1245
    ›    Kontakt 288
    ›    Kierownictwo 264
    ›    Statut 272
    ›    Regulamin 235
    ›    Struktura organizacyjna 249
    ›    Ewidencje i rejestry 256
    ›    Majątek 293
    ›    Dokumentacje kontroli 273
    ›    Budżet i inwestycje 235
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 265
    ›    Procedury 252
     Ośrodek Pomocy Społecznej 774
    ›    Kontakt 902
    ›    Kierownictwo 664
    ›    Statut 789
    ›    Regulamin 583
    ›    Struktura organizacyjna 538
    ›    Ewidencje i rejestry 514
    ›    Majątek 494
    ›    Dokumentacje kontroli 517
    ›    Budżet i inwestycje 536
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 562
    ›    Procedury 532
    ›    Kontakt 225
    ›    Kierownictwo 234
    ›    Statut 300
    ›    Regulamin 202
    ›    Struktura organizacyjna 252
    ›    Ewidencje i rejestry 218
    ›    Majątek 212
    ›    Dokumentacje kontroli 207
    ›    Budżet i inwestycje 264
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 196
    ›    Procedury 346
    ›    Kontakt 290
    ›    Kierownictwo 211
    ›    Statut 288
    ›    Regulamin 224
    ›    Struktura organizacyjna 213
    ›    Ewidencje i rejestry 222
    ›    Majątek 246
    ›    Dokumentacje kontroli 225
    ›    Budżet i inwestycje 206
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 219
    ›    Procedury 258
     Sołectwa 2450
    ›    Statut Sołectw 1001
     Infrastruktura 796
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 562
    ›    Stan elektryfikacji 512
    ›    Stan telefonizacji 532
    ›    Stan gospodarki komunalnej 601
    ›    Drogi 582
     Oferty 984
   Petycje 1152
   Oświadczenia majątkowe 1588
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 891
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1096
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 569
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2076
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 993
     Wójt 2010 (dodatkowe) 837
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3863
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2527
     Wójt 2010 555
     Urząd 2010 484
    ›    Sekretarz 452
    ›    Skarbnik 448
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 453
     Rada Gminy 2010 490
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 479
    ›    Radni Gminy 1084
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 483
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 462
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 468
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 425
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 490
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 458
     Wójt 2011 605
     Urząd 2011 475
    ›    Sekretarz 499
    ›    Skarbnik 444
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 438
     Rada Gminy 2011 416
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 397
    ›    Radni Gminy 938
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 491
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 412
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 407
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 470
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 381
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 536
     Wójt 2012 497
     Urząd 2012 470
    ›    Sekretarz 485
    ›    Skarbnik 430
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 386
     Rada Gminy 2012 391
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 317
    ›    Radni Gminy 895
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 448
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 363
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 392
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 411
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 464
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 387
     Wójt 2013 466
     Urząd 2013 422
    ›    Sekretarz 375
    ›    Skarbnik 325
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 480
     Rada Gminy 2013 376
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 313
    ›    Radni Gminy 927
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 490
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 401
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 347
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 377
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 384
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 389
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 453
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 339
    ›    Radni Gminy 799
    ›    Wójt Gminy 323
     Wójt 2014 605
     Pracownicy 2014 836
     Przewodniczący Rady 2014 485
     Rada Gminy 2014 754
     Wójt 2015 337
     Pracownicy 2015 581
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 312
     Rada Gminy 2015 646
     Wójt 2016 158
     Przewodniczący Rady 2016 166
   Ponowne wykorzystywanie 607
    ›    Sekretarz 519
    ›    Skarbnik 493
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 458
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 444
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 542
    ›    Radni Gminy 1935
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 522
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 619
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 519
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 485
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 596
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 532
    ›    Sekretarz 406
    ›    Skarbnik 418
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 475
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 443
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 434
    ›    Radni Gminy 1554
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 468
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 497
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 419
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 505
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 492
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 430
    ›    Sekretarz 693
    ›    Skarbnik 682
    ›    Kierownik USC 850
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 650
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 564
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 479
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 770
    ›    Radni Gminy 1368
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 615
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 540
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 543
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 498
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 642
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 577
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 577
    ›    Sekretarz 753
    ›    Skarbnik 660
    ›    Kierownik USC 726
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 679
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 632
    ›    Radni Gminy 1412
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 653
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 632
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 670
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 616
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 847
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 516
    ›    Sekretarz 427
    ›    Skarbnik 498
    ›    Radni Gminy 2347
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 437
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 754
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 723
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 693
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 742
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 738
   Informacje nieudostępnione 2630
   Nieodpłatne poradnictwo prawne 40
   Redakcja Biuletynu 2934
Załatwianie Spraw
   Druki 796
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2873
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 547
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 643
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 491
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 586
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 585
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 599
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 663
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 4781
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 419
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 373
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 359
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 402
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 366
     Mieszkania 800
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 465
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 466
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 530
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 434
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 563
     Nieruchomości 803
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 496
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 508
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 459
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 504
    ›    Podział nieruchomości 539
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 485
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 547
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 525
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 474
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 452
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 530
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 379
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 443
     Zezwolenia i decyzje 935
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 534
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 584
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 481
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 716
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 587
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 499
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 846
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 630
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 398
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 349
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 343
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 411
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 484
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1529
Łączna liczba odwiedzin:1104431