Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN840558
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ97014
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 97014
   Godziny urzędowania 3396
   Organizacja urzędu 4678
   Struktura organizacyjna 4430
   Ogłoszenia 55033
   Ogłoszenia o naborze pracowników 20016
   ePUAP 1804
   Wybory 1492
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 217
     Wybory Ławników 2016 - 2019 316
     Referendum ogólnokrajowe 197
   Galerie zdjęć 767
Organy
   Wójt Gminy 4565
     CV 1351
     Kompetencje 1062
     Kontakt 1116
     Dyżury 951
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 37899
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 27279
    ›    Rok 2009 613
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 8292
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 3108
     Obwieszczenia i zawiadomienia 989
     Stanowiska 935
     Wystąpienia publiczne 874
   Sekretarz 2862
   Skarbnik 2852
   Rada Gminy 6028
     Przewodniczący Rady 1302
     Skład Rady 1930
     Sesje 3631
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2240
    ›    Najbliższa sesja 4898
    ›    Protokoły 12712
    ›    Nagrania z sesji 1168
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1182
     Kluby radnych 919
     Kontakt z radnymi 1050
   Komisje Rady 2784
    ›    Przedmiot działania 127
    ›    Skład osobowy 127
    ›    Plan pracy i sprawozdania 117
    ›    Posiedzenia komisji 131
    ›    Uchwały komisji 131
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 117
     Komisja Rewizyjna 1187
     Komisja Gospodarcza 1165
     Komisja Społeczna 1113
   Jednostki organizacyjne 4569
   Jednostki pomocnicze 2629
     Wydziały Urzędu 76
    ›    Wydział Organizacyjny 121
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 121
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 109
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 123
    ›    Wydział Prawny 118
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 134
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 125
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 116
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 111
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 109
    ›    Wydział Lokalowy 110
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 117
    ›    Wydział Edukacji 145
     Referaty Urzędu 103
    ›    Referat Księgowości 127
    ›    Referat Podatków 134
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 136
    ›    Referat Drogownictwa 147
    ›    Referat Informatyki 157
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 154
   Urząd Stanu Cywilnego 3708
   Samodzielne stanowiska 3813
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1755
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1328
   Statut 3383
   Regulamin 3246
   Budżet 8518
     Budżet - sprawozdania roczne 1168
     Budżet - sprawozdania kwartalne 946
    ›    IV kwartał 2007 396
    ›    IV kwartał 2008 433
    ›    I kwartał 2009 379
    ›    II kwartał 2009 389
    ›    III kwartał 2009 389
    ›    IV kwartał 2009 367
    ›    I kwartał 2010 383
    ›    II kwartał 2010 401
    ›    III kwartał 2010 349
    ›    IV kwartał 2010 425
    ›    I kwartał 2011 362
    ›    II kwartał 2011 318
    ›    III kwartał 2011 308
    ›    IV kwartał 2011 302
    ›    I kwartał 2012 296
    ›    II kwartał 2012 333
    ›    III kwartał 2012 292
    ›    IV kwartał 2012 317
    ›    I kwartał 2013 301
    ›    II kwartał 2013 273
    ›    III kwartał 2013 211
    ›    IV kwartał 2013 271
    ›    I kwartał 2014 238
    ›    II kwartał 2014 187
    ›    III kwartał 2014 220
    ›    IV kwartał 2014 238
    ›    I kwartał 2015 239
    ›    II kwartał 2015 210
    ›    III kwartał 2015 191
    ›    IV kwartał 2015 172
    ›    I kwartał 2016 174
    ›    II kwartał 2016 156
    ›    III kwartał 2016 119
    ›    IV kwartał 2016 79
    ›    I kwartał 2017 42
    ›    II kwartał 2017 31
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 789
    ›    Rok 2003 531
    ›    Rok 2004 492
    ›    Rok 2005 482
    ›    Rok 2006 548
    ›    Rok 2007 234
    ›    Rok 2008 225
    ›    Rok 2009 224
    ›    Rok 2010 233
    ›    Rok 2011 275
    ›    Rok 2012 237
    ›    Rok 2013 199
     Uchwały i opinie RIO 471
   Uchwały 4999
     Rok 2017 295
     Rok 2016 333
    ›    I Kwartał 530
    ›    II Kwartał 725
    ›    III kwartał 432
    ›    IV Kwartał 687
     Rok 2015 420
    ›    I Kwartał 524
    ›    II Kwartał 441
    ›    III Kwartał 251
    ›    IV Kwartał 631
     Rok 2014 424
    ›    I Kwartał 521
    ›    II Kwartał 422
    ›    III Kwartał 410
    ›    IV Kwartał 483
     Rok 2013 669
    ›    I Kwartał 819
    ›    II Kwartał 874
    ›    III kwartał 526
    ›    IV kwartal 717
     Rok 2012 693
    ›    I Kwartał 1079
    ›    II Kwartał 751
    ›    III Kwartał 570
    ›    IV Kwartał 1409
     Rok 2011 701
    ›    I Kwartał 2379
    ›    II Kwartał 687
    ›    III Kwartał 725
    ›    IV Kwartał 1165
     Rok 2010 612
    ›    I Kwartał 1383
    ›    II Kwartał 2360
    ›    III Kwartał 1546
    ›    IV Kwartał 2539
     Rok 2009 583
    ›    I Kwartał 1236
    ›    II Kwartał 2130
    ›    III Kwartał 1316
    ›    IV Kwartał 2423
     Rok 2008 878
    ›    I Kwartał 2652
    ›    II Kwartał 1948
    ›    III Kwartał 743
    ›    IV Kwartał 2669
     Rok 2007 823
    ›    I Kwartał 2969
    ›    II Kwartał 2306
    ›    III Kwartał 1233
    ›    IV Kwartał 3447
     Rok 2006 824
    ›    I Kwartał 2996
    ›    II Kwartał 1544
    ›    III Kwartał 1914
    ›    IV Kwartał 2863
     Rok 2005 760
    ›    I Kwartał 2370
    ›    II Kwartał 1732
    ›    III Kwartał 1783
    ›    IV Kwartał 3139
     Rok 2004 706
    ›    I Kwartał 1240
    ›    II Kwartał 1274
    ›    III Kwartał 1137
    ›    IV Kwartał 3598
     Rok 2003 700
    ›    I Kwartał 1517
    ›    II Kwartał 1801
    ›    III Kwartał 1188
    ›    IV Kwartał 4024
     Rok 2002 729
    ›    IV Kwartał 4646
   Podatki i opłaty lokalne 3321
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 923
     Podatek od nieruchomości 2377
    ›    Podmiot opodatkowania 599
    ›    Przedmiot opodatkowania 563
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 584
    ›    Termin płatności 654
    ›    Stawki podatku 1003
     Podatek od środków transportowych 1292
     Podatek rolny 1772
     Podatek leśny 956
     Opłata targowa 861
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 874
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 301
     Zarządzenia Wójta 386
    ›    Rok 2002 168
    ›    Rok 2003 242
     Decyzje i inne akty administracyjne 268
    ›    Rok 2003 154
    ›    Rok 2002 209
     Obwieszczenia i zawiadomienia 344
    ›    Rok 2003 177
    ›    Rok 2002 147
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3175
   Zagospodarowanie przestrzenne 3450
   Gospodarka komunalna 3505
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2017 rok 313
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 602
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 683
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2069
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 274
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1740
   Plan Odnowy Miejscowości 1717
   Program usuwania azbestu 1286
   Rejestr działalności regulowanej 820
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 30408
     Rok 2017 408
     Rok 2016 2475
     Rok 2015 10473
     Rok 2014 6658
     Rok 2013 6802
     Rok 2012 4282
     Rok 2011 9361
     Rok 2010 8238
     Rok 2009 8918
     Rok 2008 11865
     Rok 2007 14085
     Rok 2006 667
     Rok 2005 7888
     Rok 2004 2874
     Rok 2003 881
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2018
   Zapytania ofertowe 3592
     Zapytania ofertowe 2017 1424
     Zapytania ofertowe 2016 8841
     Zapytania ofertowe 2015 24590
     Zapytania ofertowe 2014 9934
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14462
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. 181
Inne
   Zgromadzenia 341
   Kontrola zarządcza 324
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 472
   Wrota Regionu Łódzkiego 1328
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1289
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 187
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 136
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 176
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 514
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 380
   Organizacje pozarządowe 8682
   Wykaz organizacji pozarządowych 860
    ›    Kontakt 191
    ›    Kierownictwo 175
    ›    Statut 185
    ›    Regulamin 154
    ›    Struktura organizacyjna 156
    ›    Ewidencje i rejestry 160
    ›    Majątek 178
    ›    Dokumentacje kontroli 165
    ›    Budżet i inwestycje 155
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 170
    ›    Procedury 164
     Ośrodek Pomocy Społecznej 716
    ›    Kontakt 665
    ›    Kierownictwo 562
    ›    Statut 627
    ›    Regulamin 458
    ›    Struktura organizacyjna 438
    ›    Ewidencje i rejestry 396
    ›    Majątek 407
    ›    Dokumentacje kontroli 391
    ›    Budżet i inwestycje 394
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 447
    ›    Procedury 399
    ›    Kontakt 138
    ›    Kierownictwo 110
    ›    Statut 131
    ›    Regulamin 123
    ›    Struktura organizacyjna 124
    ›    Ewidencje i rejestry 119
    ›    Majątek 126
    ›    Dokumentacje kontroli 123
    ›    Budżet i inwestycje 134
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 115
    ›    Procedury 152
    ›    Kontakt 137
    ›    Kierownictwo 131
    ›    Statut 150
    ›    Regulamin 135
    ›    Struktura organizacyjna 129
    ›    Ewidencje i rejestry 115
    ›    Majątek 132
    ›    Dokumentacje kontroli 133
    ›    Budżet i inwestycje 131
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 126
    ›    Procedury 140
     Sołectwa 2099
    ›    Statut Sołectw 769
     Infrastruktura 733
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 447
    ›    Stan elektryfikacji 423
    ›    Stan telefonizacji 413
    ›    Stan gospodarki komunalnej 465
    ›    Drogi 468
     Oferty 922
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 282
   Petycje 733
   Oświadczenia majątkowe 157
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 100
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 140
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 91
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 406
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 170
     Wójt 2010 (dodatkowe) 726
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3490
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2091
     Wójt 2010 470
     Urząd 2010 405
    ›    Sekretarz 345
    ›    Skarbnik 315
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 315
     Rada Gminy 2010 395
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 283
    ›    Radni Gminy 783
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 418
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 330
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 323
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 286
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 301
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 301
     Wójt 2011 475
     Urząd 2011 394
    ›    Sekretarz 324
    ›    Skarbnik 324
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 293
     Rada Gminy 2011 336
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 252
    ›    Radni Gminy 710
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 415
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 299
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 308
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 340
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 284
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 317
     Wójt 2012 399
     Urząd 2012 355
    ›    Sekretarz 285
    ›    Skarbnik 253
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 279
     Rada Gminy 2012 309
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 217
    ›    Radni Gminy 591
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 368
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 250
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 253
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 216
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 246
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 220
     Wójt 2013 320
     Urząd 2013 330
    ›    Sekretarz 250
    ›    Skarbnik 232
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 264
     Rada Gminy 2013 306
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 210
    ›    Radni Gminy 514
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 369
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 280
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 240
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 239
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 266
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 240
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 384
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 245
    ›    Radni Gminy 531
    ›    Wójt Gminy 225
     Wójt 2014 388
     Pracownicy 2014 727
     Przewodniczący Rady 2014 350
     Rada Gminy 2014 565
     Wójt 2015 247
     Pracownicy 2015 394
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 192
     Rada Gminy 2015 381
     Wójt 2016 22
     Przewodniczący Rady 2016 18
   Ponowne wykorzystywanie 337
    ›    Sekretarz 364
    ›    Skarbnik 399
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 364
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 357
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 435
    ›    Radni Gminy 1546
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 447
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 476
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 442
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 399
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 508
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 437
    ›    Sekretarz 327
    ›    Skarbnik 323
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 359
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 350
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 314
    ›    Radni Gminy 1070
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 316
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 366
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 316
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 344
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 331
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 319
    ›    Sekretarz 572
    ›    Skarbnik 546
    ›    Kierownik USC 674
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 501
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 410
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 360
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 600
    ›    Radni Gminy 958
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 451
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 402
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 378
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 388
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 426
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 437
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 419
    ›    Sekretarz 596
    ›    Skarbnik 535
    ›    Kierownik USC 625
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 596
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 545
    ›    Radni Gminy 1301
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 512
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 500
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 489
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 484
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 553
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 344
    ›    Sekretarz 342
    ›    Skarbnik 384
    ›    Radni Gminy 2024
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 350
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 572
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 584
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 553
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 586
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 578
   Informacje nieudostępnione 2363
   Redakcja Biuletynu 2671
Załatwianie Spraw
   Druki 192
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2606
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 440
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 454
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 403
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 400
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 475
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 440
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 466
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 2855
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 352
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 299
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 297
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 330
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 281
     Mieszkania 669
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 384
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 378
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 404
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 337
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 370
     Nieruchomości 695
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 396
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 421
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 357
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 388
    ›    Podział nieruchomości 409
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 385
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 407
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 377
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 378
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 363
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 404
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 296
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 335
     Zezwolenia i decyzje 832
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 446
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 505
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 402
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 615
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 486
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 419
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 696
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 521
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 286
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 270
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 272
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 307
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 371
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 839