Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1066775
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ114552
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 114552
   Godziny urzędowania 3936
   Regulamin Organizacyjny 637
   Struktura organizacyjna 5314
   Ogłoszenia 72115
   Ogłoszenia o naborze pracowników 24333
   ePUAP 2232
   Wybory 2604
     Wybory samorządowe 2018 2466
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 31
   Ochrona danych osobowych 278
Organy
   Wójt Gminy 5185
     Kompetencje 1198
     Kontakt 1356
     Dyżury 1059
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 41500
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30187
    ›    Rok 2009 767
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 13805
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 9495
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 19
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1100
     Stanowiska 1044
     Wystąpienia publiczne 964
   Sekretarz 3258
   Skarbnik 3196
   Rada Gminy 7447
     Transmisja obrad Rady Gminy 633
     Przewodniczący Rady 1561
     Skład Rady 2308
     Sesje 4868
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2917
    ›    Najbliższa sesja 6240
    ›    Protokoły archiwum 15733
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3315
    ›    Imienne wykazy głosowania 211
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 177
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 193
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1401
     Kluby radnych 1096
     Kontakt z radnymi 1269
   Komisje Rady 3249
    ›    Przedmiot działania 220
    ›    Skład osobowy 217
    ›    Plan pracy i sprawozdania 206
    ›    Posiedzenia komisji 266
    ›    Uchwały komisji 245
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 237
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1302
     Komisja Rewizyjna 1423
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1355
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 29
   Jednostki organizacyjne 4961
   Jednostki pomocnicze 3008
     Wydziały Urzędu 186
    ›    Wydział Organizacyjny 216
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 280
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 247
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 261
    ›    Wydział Prawny 252
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 231
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 265
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 228
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 207
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 202
    ›    Wydział Lokalowy 230
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 289
    ›    Wydział Edukacji 246
     Referaty Urzędu 224
    ›    Referat Księgowości 247
    ›    Referat Podatków 275
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 224
    ›    Referat Drogownictwa 256
    ›    Referat Informatyki 261
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 239
   Urząd Stanu Cywilnego 4116
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1847
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 159
   Statut 3773
   Budżet 10129
     Budżet - sprawozdania roczne 1740
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1138
    ›    IV kwartał 2007 517
    ›    IV kwartał 2008 557
    ›    I kwartał 2009 513
    ›    II kwartał 2009 509
    ›    III kwartał 2009 518
    ›    IV kwartał 2009 565
    ›    I kwartał 2010 541
    ›    II kwartał 2010 592
    ›    III kwartał 2010 547
    ›    IV kwartał 2010 562
    ›    I kwartał 2011 526
    ›    II kwartał 2011 433
    ›    III kwartał 2011 553
    ›    IV kwartał 2011 523
    ›    I kwartał 2012 418
    ›    II kwartał 2012 475
    ›    III kwartał 2012 505
    ›    IV kwartał 2012 492
    ›    I kwartał 2013 397
    ›    II kwartał 2013 402
    ›    III kwartał 2013 331
    ›    IV kwartał 2013 456
    ›    I kwartał 2014 414
    ›    II kwartał 2014 354
    ›    III kwartał 2014 424
    ›    IV kwartał 2014 353
    ›    I kwartał 2015 344
    ›    II kwartał 2015 458
    ›    III kwartał 2015 393
    ›    IV kwartał 2015 352
    ›    I kwartał 2016 368
    ›    II kwartał 2016 295
    ›    III kwartał 2016 289
    ›    IV kwartał 2016 259
    ›    I kwartał 2017 173
    ›    II kwartał 2017 206
    ›    III kwartał 2017 164
    ›    IV kwartał 2017 258
    ›    I kwartał 2018 150
    ›    II kwartał 2018 174
    ›    III kwartał 2018 80
    ›    IV kwartał 2018 84
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 875
    ›    Rok 2003 631
    ›    Rok 2004 655
    ›    Rok 2005 600
    ›    Rok 2006 709
    ›    Rok 2007 323
    ›    Rok 2008 315
    ›    Rok 2009 321
    ›    Rok 2010 376
    ›    Rok 2011 422
    ›    Rok 2012 338
    ›    Rok 2013 300
     Uchwały i opinie RIO 1312
   Uchwały 5784
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 557
     Rok 2018 923
     Rok 2017 2239
     Rok 2016 464
    ›    I Kwartał 942
    ›    II Kwartał 1066
    ›    III kwartał 736
    ›    IV Kwartał 1137
     Rok 2015 537
    ›    I Kwartał 1285
    ›    II Kwartał 798
    ›    III Kwartał 446
    ›    IV Kwartał 1260
     Rok 2014 511
    ›    I Kwartał 838
    ›    II Kwartał 672
    ›    III Kwartał 662
    ›    IV Kwartał 827
     Rok 2013 745
    ›    I Kwartał 1180
    ›    II Kwartał 1233
    ›    III kwartał 873
    ›    IV kwartal 1081
     Rok 2012 789
    ›    I Kwartał 1493
    ›    II Kwartał 1271
    ›    III Kwartał 872
    ›    IV Kwartał 1975
     Rok 2011 777
    ›    I Kwartał 3166
    ›    II Kwartał 974
    ›    III Kwartał 1096
    ›    IV Kwartał 1498
     Rok 2010 720
    ›    I Kwartał 1862
    ›    II Kwartał 3171
    ›    III Kwartał 1850
    ›    IV Kwartał 3172
     Rok 2009 677
    ›    I Kwartał 1661
    ›    II Kwartał 2816
    ›    III Kwartał 1766
    ›    IV Kwartał 2931
     Rok 2008 984
    ›    I Kwartał 3115
    ›    II Kwartał 2394
    ›    III Kwartał 881
    ›    IV Kwartał 3077
     Rok 2007 905
    ›    I Kwartał 3351
    ›    II Kwartał 2842
    ›    III Kwartał 1492
    ›    IV Kwartał 4545
     Rok 2006 884
    ›    I Kwartał 3393
    ›    II Kwartał 2035
    ›    III Kwartał 2456
    ›    IV Kwartał 3625
     Rok 2005 833
    ›    I Kwartał 2924
    ›    II Kwartał 2019
    ›    III Kwartał 2052
    ›    IV Kwartał 3470
     Rok 2004 766
    ›    I Kwartał 1614
    ›    II Kwartał 1417
    ›    III Kwartał 1370
    ›    IV Kwartał 3976
     Rok 2003 762
    ›    I Kwartał 1759
    ›    II Kwartał 2084
    ›    III Kwartał 1357
    ›    IV Kwartał 4646
     Rok 2002 835
    ›    IV Kwartał 5255
   Podatki i opłaty lokalne 3779
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 35
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1165
     Podatek od nieruchomości 2902
    ›    Podmiot opodatkowania 730
    ›    Przedmiot opodatkowania 728
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 727
    ›    Termin płatności 864
    ›    Stawki podatku 1231
     Podatek od środków transportowych 1432
     Podatek rolny 1967
     Podatek leśny 1061
     Opłata targowa 930
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1024
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 434
     Zarządzenia Wójta 457
    ›    Rok 2002 243
    ›    Rok 2003 386
     Decyzje i inne akty administracyjne 366
    ›    Rok 2003 242
    ›    Rok 2002 289
     Obwieszczenia i zawiadomienia 435
    ›    Rok 2003 272
    ›    Rok 2002 228
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3628
   Zagospodarowanie przestrzenne 4030
   Gospodarka komunalna 3938
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 454
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 746
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 882
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2296
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 506
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2017
   Plan Odnowy Miejscowości 1981
   Program usuwania azbestu 1616
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 35293
     Rok 2019 3977
     Rok 2018 10780
     Rok 2017 2967
     Rok 2016 2729
     Rok 2015 13715
     Rok 2014 7088
     Rok 2013 7072
     Rok 2012 4464
     Rok 2011 9632
     Rok 2010 8649
     Rok 2009 9055
     Rok 2008 12040
     Rok 2007 14238
     Rok 2006 723
     Rok 2005 8036
     Rok 2004 3000
     Rok 2003 962
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2484
   Zapytania ofertowe 5885
     Zapytania ofertowe 2019 2355
     Zapytania ofertowe 2018 11522
     Zapytania ofertowe 2017 6460
     Zapytania ofertowe 2016 9712
     Zapytania ofertowe 2015 36438
     Zapytania ofertowe 2014 10095
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15131
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 701
Inne
   Działalność regulowana 1164
   Pomoc publiczna 230
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 171
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 120
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 174
   Zgromadzenia 560
   Kontrola zarządcza 562
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 785
   Wrota Regionu Łódzkiego 1610
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1597
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 314
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 271
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 346
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 590
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 461
   Organizacje pozarządowe 13753
   Wykaz organizacji pozarządowych 1204
    ›    Kontakt 279
    ›    Kierownictwo 255
    ›    Statut 265
    ›    Regulamin 227
    ›    Struktura organizacyjna 240
    ›    Ewidencje i rejestry 246
    ›    Majątek 284
    ›    Dokumentacje kontroli 262
    ›    Budżet i inwestycje 226
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 256
    ›    Procedury 243
     Ośrodek Pomocy Społecznej 765
    ›    Kontakt 892
    ›    Kierownictwo 654
    ›    Statut 777
    ›    Regulamin 574
    ›    Struktura organizacyjna 528
    ›    Ewidencje i rejestry 505
    ›    Majątek 484
    ›    Dokumentacje kontroli 509
    ›    Budżet i inwestycje 528
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 553
    ›    Procedury 522
    ›    Kontakt 217
    ›    Kierownictwo 224
    ›    Statut 292
    ›    Regulamin 194
    ›    Struktura organizacyjna 243
    ›    Ewidencje i rejestry 210
    ›    Majątek 203
    ›    Dokumentacje kontroli 197
    ›    Budżet i inwestycje 255
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 187
    ›    Procedury 337
    ›    Kontakt 282
    ›    Kierownictwo 202
    ›    Statut 279
    ›    Regulamin 215
    ›    Struktura organizacyjna 204
    ›    Ewidencje i rejestry 213
    ›    Majątek 237
    ›    Dokumentacje kontroli 216
    ›    Budżet i inwestycje 198
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 212
    ›    Procedury 248
     Sołectwa 2409
    ›    Statut Sołectw 984
     Infrastruktura 789
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 552
    ›    Stan elektryfikacji 502
    ›    Stan telefonizacji 523
    ›    Stan gospodarki komunalnej 593
    ›    Drogi 574
     Oferty 976
   Petycje 1098
   Oświadczenia majątkowe 1280
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 756
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 874
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 510
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 1807
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 813
     Wójt 2010 (dodatkowe) 827
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3838
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2511
     Wójt 2010 547
     Urząd 2010 477
    ›    Sekretarz 443
    ›    Skarbnik 438
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 445
     Rada Gminy 2010 481
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 447
    ›    Radni Gminy 1062
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 475
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 452
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 458
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 415
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 478
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 448
     Wójt 2011 593
     Urząd 2011 466
    ›    Sekretarz 490
    ›    Skarbnik 436
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 430
     Rada Gminy 2011 408
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 387
    ›    Radni Gminy 920
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 482
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 402
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 395
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 460
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 370
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 522
     Wójt 2012 488
     Urząd 2012 461
    ›    Sekretarz 468
    ›    Skarbnik 417
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 375
     Rada Gminy 2012 383
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 306
    ›    Radni Gminy 878
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 440
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 355
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 384
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 400
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 455
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 377
     Wójt 2013 456
     Urząd 2013 413
    ›    Sekretarz 364
    ›    Skarbnik 315
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 471
     Rada Gminy 2013 367
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 304
    ›    Radni Gminy 908
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 482
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 392
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 339
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 366
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 375
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 380
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 445
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 331
    ›    Radni Gminy 790
    ›    Wójt Gminy 313
     Wójt 2014 598
     Pracownicy 2014 827
     Przewodniczący Rady 2014 472
     Rada Gminy 2014 739
     Wójt 2015 327
     Pracownicy 2015 570
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 299
     Rada Gminy 2015 633
     Wójt 2016 149
     Przewodniczący Rady 2016 157
   Ponowne wykorzystywanie 566
    ›    Sekretarz 508
    ›    Skarbnik 481
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 449
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 433
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 532
    ›    Radni Gminy 1911
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 511
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 607
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 511
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 474
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 588
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 520
    ›    Sekretarz 396
    ›    Skarbnik 408
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 464
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 432
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 426
    ›    Radni Gminy 1541
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 457
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 488
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 407
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 496
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 479
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 420
    ›    Sekretarz 681
    ›    Skarbnik 670
    ›    Kierownik USC 835
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 642
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 544
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 468
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 741
    ›    Radni Gminy 1348
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 601
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 529
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 533
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 488
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 630
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 563
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 566
    ›    Sekretarz 745
    ›    Skarbnik 652
    ›    Kierownik USC 717
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 671
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 624
    ›    Radni Gminy 1404
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 642
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 622
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 661
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 608
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 828
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 508
    ›    Sekretarz 419
    ›    Skarbnik 485
    ›    Radni Gminy 2324
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 429
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 740
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 704
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 678
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 732
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 725
   Informacje nieudostępnione 2596
   Redakcja Biuletynu 2883
Załatwianie Spraw
   Druki 690
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2823
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 538
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 633
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 483
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 576
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 574
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 590
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 639
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 4485
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 410
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 364
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 350
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 393
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 358
     Mieszkania 784
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 445
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 453
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 516
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 420
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 551
     Nieruchomości 783
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 483
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 494
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 447
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 484
    ›    Podział nieruchomości 527
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 475
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 535
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 513
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 464
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 440
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 518
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 370
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 434
     Zezwolenia i decyzje 916
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 523
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 571
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 465
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 702
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 571
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 487
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 821
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 616
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 390
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 339
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 333
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 401
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 476
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1456