Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN905968
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ103483
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 103483
   Godziny urzędowania 3563
   Regulamin Organizacyjny 252
   Struktura organizacyjna 4727
   Ogłoszenia 61796
   Ogłoszenia o naborze pracowników 22064
   ePUAP 1941
   Wybory 1677
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r. 319
   Galerie zdjęć 947
Organy
   Wójt Gminy 4751
     CV 1410
     Kompetencje 1122
     Kontakt 1176
     Dyżury 994
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 39171
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 28602
    ›    Rok 2009 686
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 9083
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 4257
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1027
     Stanowiska 975
     Wystąpienia publiczne 910
   Sekretarz 3003
   Skarbnik 2989
   Rada Gminy 6319
     Przewodniczący Rady 1398
     Skład Rady 2035
     Sesje 3878
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2419
    ›    Najbliższa sesja 5281
    ›    Protokoły 13586
    ›    Nagrania z sesji 1722
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1261
     Kluby radnych 966
     Kontakt z radnymi 1106
   Komisje Rady 2909
    ›    Przedmiot działania 167
    ›    Skład osobowy 164
    ›    Plan pracy i sprawozdania 153
    ›    Posiedzenia komisji 171
    ›    Uchwały komisji 181
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 157
     Komisja Rewizyjna 1236
     Komisja Gospodarcza 1221
     Komisja Społeczna 1166
   Jednostki organizacyjne 4713
   Jednostki pomocnicze 2756
     Wydziały Urzędu 102
    ›    Wydział Organizacyjny 156
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 164
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 153
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 172
    ›    Wydział Prawny 161
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 174
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 173
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 161
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 153
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 146
    ›    Wydział Lokalowy 155
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 177
    ›    Wydział Edukacji 192
     Referaty Urzędu 129
    ›    Referat Księgowości 170
    ›    Referat Podatków 168
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 171
    ›    Referat Drogownictwa 179
    ›    Referat Informatyki 202
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 186
   Urząd Stanu Cywilnego 3876
   Samodzielne stanowiska 3926
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1797
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1515
   Statut 3539
   Budżet 9141
     Budżet - sprawozdania roczne 1344
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1021
    ›    IV kwartał 2007 465
    ›    IV kwartał 2008 496
    ›    I kwartał 2009 438
    ›    II kwartał 2009 441
    ›    III kwartał 2009 433
    ›    IV kwartał 2009 419
    ›    I kwartał 2010 445
    ›    II kwartał 2010 460
    ›    III kwartał 2010 401
    ›    IV kwartał 2010 476
    ›    I kwartał 2011 414
    ›    II kwartał 2011 361
    ›    III kwartał 2011 357
    ›    IV kwartał 2011 353
    ›    I kwartał 2012 344
    ›    II kwartał 2012 384
    ›    III kwartał 2012 347
    ›    IV kwartał 2012 370
    ›    I kwartał 2013 334
    ›    II kwartał 2013 314
    ›    III kwartał 2013 246
    ›    IV kwartał 2013 325
    ›    I kwartał 2014 299
    ›    II kwartał 2014 241
    ›    III kwartał 2014 270
    ›    IV kwartał 2014 285
    ›    I kwartał 2015 275
    ›    II kwartał 2015 263
    ›    III kwartał 2015 253
    ›    IV kwartał 2015 251
    ›    I kwartał 2016 237
    ›    II kwartał 2016 213
    ›    III kwartał 2016 182
    ›    IV kwartał 2016 168
    ›    I kwartał 2017 117
    ›    II kwartał 2017 104
    ›    III kwartał 2017 106
    ›    IV kwartał 2017 78
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 827
    ›    Rok 2003 567
    ›    Rok 2004 536
    ›    Rok 2005 515
    ›    Rok 2006 602
    ›    Rok 2007 266
    ›    Rok 2008 266
    ›    Rok 2009 264
    ›    Rok 2010 278
    ›    Rok 2011 323
    ›    Rok 2012 281
    ›    Rok 2013 234
     Uchwały i opinie RIO 752
   Uchwały 5258
     Rok 2018 5
     Rok 2017 1115
     Rok 2016 388
    ›    I Kwartał 667
    ›    II Kwartał 827
    ›    III kwartał 552
    ›    IV Kwartał 840
     Rok 2015 463
    ›    I Kwartał 644
    ›    II Kwartał 575
    ›    III Kwartał 339
    ›    IV Kwartał 810
     Rok 2014 454
    ›    I Kwartał 639
    ›    II Kwartał 532
    ›    III Kwartał 510
    ›    IV Kwartał 585
     Rok 2013 700
    ›    I Kwartał 932
    ›    II Kwartał 998
    ›    III kwartał 628
    ›    IV kwartal 849
     Rok 2012 724
    ›    I Kwartał 1217
    ›    II Kwartał 861
    ›    III Kwartał 656
    ›    IV Kwartał 1603
     Rok 2011 733
    ›    I Kwartał 2564
    ›    II Kwartał 761
    ›    III Kwartał 819
    ›    IV Kwartał 1282
     Rok 2010 644
    ›    I Kwartał 1505
    ›    II Kwartał 2540
    ›    III Kwartał 1685
    ›    IV Kwartał 2724
     Rok 2009 608
    ›    I Kwartał 1329
    ›    II Kwartał 2281
    ›    III Kwartał 1423
    ›    IV Kwartał 2586
     Rok 2008 916
    ›    I Kwartał 2837
    ›    II Kwartał 2063
    ›    III Kwartał 800
    ›    IV Kwartał 2834
     Rok 2007 849
    ›    I Kwartał 3125
    ›    II Kwartał 2471
    ›    III Kwartał 1330
    ›    IV Kwartał 3698
     Rok 2006 849
    ›    I Kwartał 3119
    ›    II Kwartał 1628
    ›    III Kwartał 2041
    ›    IV Kwartał 3004
     Rok 2005 783
    ›    I Kwartał 2477
    ›    II Kwartał 1821
    ›    III Kwartał 1864
    ›    IV Kwartał 3264
     Rok 2004 726
    ›    I Kwartał 1323
    ›    II Kwartał 1324
    ›    III Kwartał 1189
    ›    IV Kwartał 3748
     Rok 2003 721
    ›    I Kwartał 1584
    ›    II Kwartał 1877
    ›    III Kwartał 1253
    ›    IV Kwartał 4171
     Rok 2002 751
    ›    IV Kwartał 4803
   Podatki i opłaty lokalne 3492
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 998
     Podatek od nieruchomości 2563
    ›    Podmiot opodatkowania 641
    ›    Przedmiot opodatkowania 607
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 624
    ›    Termin płatności 710
    ›    Stawki podatku 1068
     Podatek od środków transportowych 1356
     Podatek rolny 1832
     Podatek leśny 983
     Opłata targowa 887
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 895
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 349
     Zarządzenia Wójta 417
    ›    Rok 2002 193
    ›    Rok 2003 274
     Decyzje i inne akty administracyjne 286
    ›    Rok 2003 176
    ›    Rok 2002 243
     Obwieszczenia i zawiadomienia 362
    ›    Rok 2003 202
    ›    Rok 2002 179
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3285
   Zagospodarowanie przestrzenne 3640
   Gospodarka komunalna 3666
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2018 rok 373
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 648
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 757
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2117
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 329
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1831
   Plan Odnowy Miejscowości 1816
   Program usuwania azbestu 1387
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 31982
     Rok 2018 198
     Rok 2017 2407
     Rok 2016 2565
     Rok 2015 11510
     Rok 2014 6773
     Rok 2013 6914
     Rok 2012 4340
     Rok 2011 9470
     Rok 2010 8377
     Rok 2009 8951
     Rok 2008 11926
     Rok 2007 14146
     Rok 2006 693
     Rok 2005 7940
     Rok 2004 2902
     Rok 2003 909
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2142
   Zapytania ofertowe 4265
     Zapytania ofertowe 2017 4493
     Zapytania ofertowe 2016 9587
     Zapytania ofertowe 2015 31480
     Zapytania ofertowe 2014 9986
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14750
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 383
Inne
   Działalność regulowana 1000
   Pomoc publiczna 137
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 98
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 85
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 113
   Zgromadzenia 434
   Kontrola zarządcza 413
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 584
   Wrota Regionu Łódzkiego 1413
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1388
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 222
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 164
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 210
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 535
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 403
   Organizacje pozarządowe 10296
   Wykaz organizacji pozarządowych 983
    ›    Kontakt 238
    ›    Kierownictwo 209
    ›    Statut 225
    ›    Regulamin 184
    ›    Struktura organizacyjna 193
    ›    Ewidencje i rejestry 200
    ›    Majątek 216
    ›    Dokumentacje kontroli 201
    ›    Budżet i inwestycje 182
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 209
    ›    Procedury 201
     Ośrodek Pomocy Społecznej 734
    ›    Kontakt 705
    ›    Kierownictwo 593
    ›    Statut 668
    ›    Regulamin 485
    ›    Struktura organizacyjna 473
    ›    Ewidencje i rejestry 421
    ›    Majątek 438
    ›    Dokumentacje kontroli 418
    ›    Budżet i inwestycje 422
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 478
    ›    Procedury 438
    ›    Kontakt 177
    ›    Kierownictwo 142
    ›    Statut 159
    ›    Regulamin 152
    ›    Struktura organizacyjna 147
    ›    Ewidencje i rejestry 139
    ›    Majątek 159
    ›    Dokumentacje kontroli 153
    ›    Budżet i inwestycje 174
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 140
    ›    Procedury 186
    ›    Kontakt 175
    ›    Kierownictwo 158
    ›    Statut 184
    ›    Regulamin 165
    ›    Struktura organizacyjna 160
    ›    Ewidencje i rejestry 139
    ›    Majątek 165
    ›    Dokumentacje kontroli 177
    ›    Budżet i inwestycje 162
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 154
    ›    Procedury 175
     Sołectwa 2174
    ›    Statut Sołectw 827
     Infrastruktura 762
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 470
    ›    Stan elektryfikacji 449
    ›    Stan telefonizacji 439
    ›    Stan gospodarki komunalnej 487
    ›    Drogi 497
     Oferty 944
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 986
   Petycje 893
   Oświadczenia majątkowe 332
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 206
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 263
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 163
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 574
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 336
     Wójt 2010 (dodatkowe) 764
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3615
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2193
     Wójt 2010 502
     Urząd 2010 425
    ›    Sekretarz 383
    ›    Skarbnik 356
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 346
     Rada Gminy 2010 428
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 327
    ›    Radni Gminy 858
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 436
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 366
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 375
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 336
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 336
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 352
     Wójt 2011 502
     Urząd 2011 421
    ›    Sekretarz 352
    ›    Skarbnik 366
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 329
     Rada Gminy 2011 371
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 297
    ›    Radni Gminy 775
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 446
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 346
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 346
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 384
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 314
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 367
     Wójt 2012 436
     Urząd 2012 390
    ›    Sekretarz 335
    ›    Skarbnik 294
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 313
     Rada Gminy 2012 340
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 245
    ›    Radni Gminy 690
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 402
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 295
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 301
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 249
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 287
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 270
     Wójt 2013 355
     Urząd 2013 359
    ›    Sekretarz 282
    ›    Skarbnik 259
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 306
     Rada Gminy 2013 326
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 252
    ›    Radni Gminy 602
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 392
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 316
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 275
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 282
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 308
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 279
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 405
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 279
    ›    Radni Gminy 587
    ›    Wójt Gminy 255
     Wójt 2014 431
     Pracownicy 2014 775
     Przewodniczący Rady 2014 394
     Rada Gminy 2014 622
     Wójt 2015 277
     Pracownicy 2015 446
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 240
     Rada Gminy 2015 462
     Wójt 2016 59
     Przewodniczący Rady 2016 62
   Ponowne wykorzystywanie 435
    ›    Sekretarz 394
    ›    Skarbnik 427
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 393
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 383
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 471
    ›    Radni Gminy 1670
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 470
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 537
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 470
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 431
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 538
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 470
    ›    Sekretarz 352
    ›    Skarbnik 354
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 397
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 377
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 339
    ›    Radni Gminy 1173
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 349
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 399
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 347
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 372
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 358
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 356
    ›    Sekretarz 607
    ›    Skarbnik 576
    ›    Kierownik USC 724
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 541
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 437
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 388
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 639
    ›    Radni Gminy 1023
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 498
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 441
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 414
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 420
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 464
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 472
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 455
    ›    Sekretarz 623
    ›    Skarbnik 560
    ›    Kierownik USC 657
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 621
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 571
    ›    Radni Gminy 1337
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 539
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 536
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 511
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 507
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 598
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 374
    ›    Sekretarz 368
    ›    Skarbnik 410
    ›    Radni Gminy 2117
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 375
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 604
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 615
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 579
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 612
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 610
   Informacje nieudostępnione 2450
   Redakcja Biuletynu 2756
Załatwianie Spraw
   Druki 360
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2697
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 472
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 482
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 428
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 430
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 502
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 470
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 520
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 3449
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 372
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 324
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 316
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 355
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 302
     Mieszkania 695
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 408
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 404
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 428
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 368
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 393
     Nieruchomości 723
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 419
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 446
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 384
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 416
    ›    Podział nieruchomości 436
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 422
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 441
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 404
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 407
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 386
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 428
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 319
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 356
     Zezwolenia i decyzje 863
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 486
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 524
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 432
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 647
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 517
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 446
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 737
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 553
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 312
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 292
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 295
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 329
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 391
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1048