główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 6855
   Dane podstawowe 118036
   Aktualności 78806
   Godziny urzędowania 4336
   Regulamin Organizacyjny 836
   Struktura organizacyjna 5885
   Ogłoszenia o naborze pracowników 27037
   ePUAP 2375
   Wybory 3454
     Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r. 688
     Wybory Ławników 2020 - 2023 268
     Wybory do Izb Rolniczych - 2019 82
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 573
     Wybory samorządowe 2018 2609
   Rejestr instytucji kultury 86
   Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 156
   Ochrona danych osobowych 476
     Klauzula informacyjna dotycząca USC 14
     Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności 8
     Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych 4
     Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców 4
     Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w rejestrze danych kontaktowych 11
   Raport o stanie Gminy Skomlin za 2018r. 197
Organy
   Wójt Gminy 5628
     Kompetencje 1239
     Kontakt 1549
     Dyżury 1118
     Zarządzenia kadencji 2018 - 2023 603
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 10307
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 14305
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 30694
    ›    Rok 2009 802
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 42057
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1165
     Stanowiska 1105
     Wystąpienia publiczne 996
   Sekretarz 3984
   Skarbnik 3338
   Rada Gminy 8012
     Transmisja obrad Rady Gminy 1241
     Przewodniczący Rady 1663
     Skład Rady 2448
     Sesje 5355
    ›    Najbliższa sesja 6816
    ›    Protokoły archiwum 16280
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3561
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 505
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 438
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1484
     Kluby radnych 1184
     Kontakt z radnymi 1345
   Komisje Rady 3402
    ›    Przedmiot działania 246
    ›    Skład osobowy 244
    ›    Plan pracy i sprawozdania 231
    ›    Posiedzenia komisji 293
    ›    Uchwały komisji 270
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 264
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1368
     Komisja Rewizyjna 1490
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1445
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 68
   Jednostki organizacyjne 5127
   Jednostki pomocnicze 3131
     Wydziały Urzędu 204
    ›    Wydział Organizacyjny 240
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 308
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 272
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 286
    ›    Wydział Prawny 279
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 260
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 293
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 280
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 231
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 228
    ›    Wydział Lokalowy 255
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 316
    ›    Wydział Edukacji 291
     Referaty Urzędu 243
    ›    Referat Księgowości 276
    ›    Referat Podatków 301
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 247
    ›    Referat Drogownictwa 285
    ›    Referat Informatyki 288
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 264
   Urząd Stanu Cywilnego 4341
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1867
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 316
   Statut 3918
   Budżet 10605
     Budżet - sprawozdania roczne 1904
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1252
    ›    IV kwartał 2007 543
    ›    IV kwartał 2008 585
    ›    I kwartał 2009 563
    ›    II kwartał 2009 554
    ›    III kwartał 2009 546
    ›    IV kwartał 2009 593
    ›    I kwartał 2010 569
    ›    II kwartał 2010 619
    ›    III kwartał 2010 574
    ›    IV kwartał 2010 614
    ›    I kwartał 2011 553
    ›    II kwartał 2011 460
    ›    III kwartał 2011 581
    ›    IV kwartał 2011 572
    ›    I kwartał 2012 444
    ›    II kwartał 2012 506
    ›    III kwartał 2012 555
    ›    IV kwartał 2012 546
    ›    I kwartał 2013 426
    ›    II kwartał 2013 428
    ›    III kwartał 2013 358
    ›    IV kwartał 2013 506
    ›    I kwartał 2014 443
    ›    II kwartał 2014 382
    ›    III kwartał 2014 450
    ›    IV kwartał 2014 380
    ›    I kwartał 2015 375
    ›    II kwartał 2015 482
    ›    III kwartał 2015 421
    ›    IV kwartał 2015 381
    ›    I kwartał 2016 398
    ›    II kwartał 2016 343
    ›    III kwartał 2016 319
    ›    IV kwartał 2016 294
    ›    I kwartał 2017 202
    ›    II kwartał 2017 235
    ›    III kwartał 2017 191
    ›    IV kwartał 2017 293
    ›    I kwartał 2018 177
    ›    II kwartał 2018 204
    ›    III kwartał 2018 109
    ›    IV kwartał 2018 120
    ›    I kwartał 2019 42
    ›    II kwartał 2019 44
    ›    III kwartał 2019 66
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 904
    ›    Rok 2003 657
    ›    Rok 2004 683
    ›    Rok 2005 624
    ›    Rok 2006 736
    ›    Rok 2007 351
    ›    Rok 2008 342
    ›    Rok 2009 345
    ›    Rok 2010 404
    ›    Rok 2011 448
    ›    Rok 2012 367
    ›    Rok 2013 326
     Uchwały i opinie RIO 1655
   Uchwały 6151
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 1258
     Rok 2018 1225
     Rok 2017 2459
     Rok 2016 508
    ›    I Kwartał 1013
    ›    II Kwartał 1132
    ›    III kwartał 796
    ›    IV Kwartał 1217
     Rok 2015 613
    ›    I Kwartał 1371
    ›    II Kwartał 877
    ›    III Kwartał 494
    ›    IV Kwartał 1392
     Rok 2014 553
    ›    I Kwartał 905
    ›    II Kwartał 733
    ›    III Kwartał 701
    ›    IV Kwartał 897
     Rok 2013 783
    ›    I Kwartał 1243
    ›    II Kwartał 1288
    ›    III kwartał 916
    ›    IV kwartal 1154
     Rok 2012 836
    ›    I Kwartał 1585
    ›    II Kwartał 1330
    ›    III Kwartał 922
    ›    IV Kwartał 2081
     Rok 2011 808
    ›    I Kwartał 3252
    ›    II Kwartał 1016
    ›    III Kwartał 1142
    ›    IV Kwartał 1581
     Rok 2010 753
    ›    I Kwartał 1925
    ›    II Kwartał 3280
    ›    III Kwartał 1911
    ›    IV Kwartał 3284
     Rok 2009 704
    ›    I Kwartał 1713
    ›    II Kwartał 2882
    ›    III Kwartał 1821
    ›    IV Kwartał 3008
     Rok 2008 1016
    ›    I Kwartał 3204
    ›    II Kwartał 2465
    ›    III Kwartał 914
    ›    IV Kwartał 3187
     Rok 2007 951
    ›    I Kwartał 3426
    ›    II Kwartał 2929
    ›    III Kwartał 1537
    ›    IV Kwartał 4674
     Rok 2006 913
    ›    I Kwartał 3455
    ›    II Kwartał 2086
    ›    III Kwartał 2508
    ›    IV Kwartał 3695
     Rok 2005 859
    ›    I Kwartał 2974
    ›    II Kwartał 2067
    ›    III Kwartał 2103
    ›    IV Kwartał 3535
     Rok 2004 791
    ›    I Kwartał 1670
    ›    II Kwartał 1448
    ›    III Kwartał 1408
    ›    IV Kwartał 4052
     Rok 2003 786
    ›    I Kwartał 1800
    ›    II Kwartał 2144
    ›    III Kwartał 1389
    ›    IV Kwartał 4734
     Rok 2002 862
    ›    IV Kwartał 5339
   Podatki i opłaty lokalne 4052
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 120
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1336
     Podatek od nieruchomości 3145
    ›    Podmiot opodatkowania 767
    ›    Przedmiot opodatkowania 761
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 760
    ›    Termin płatności 933
    ›    Stawki podatku 1287
     Podatek od środków transportowych 1500
     Podatek rolny 2052
     Podatek leśny 1109
     Opłata targowa 959
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1074
     Zarządzenia Wójta 475
    ›    Rok 2002 266
    ›    Rok 2003 409
     Decyzje i inne akty administracyjne 384
    ›    Rok 2003 264
    ›    Rok 2002 313
     Obwieszczenia i zawiadomienia 454
    ›    Rok 2003 295
    ›    Rok 2002 264
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3729
   Zagospodarowanie przestrzenne 4264
   Gospodarka komunalna 4109
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Skomlin 106
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 609
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 819
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 982
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2418
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 568
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 2096
   Plan Odnowy Miejscowości 2051
   Program usuwania azbestu 1709
   Regulamin Korzystania z Parku Wiejskiego w Skomlinie 60
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38674
     Rok 2019 15515
     Rok 2018 11294
     Rok 2017 3091
     Rok 2016 2811
     Rok 2015 14840
     Rok 2014 7221
     Rok 2013 7144
     Rok 2012 4548
     Rok 2011 9696
     Rok 2010 8733
     Rok 2009 9174
     Rok 2008 12105
     Rok 2007 14289
     Rok 2006 765
     Rok 2005 8112
     Rok 2004 3053
     Rok 2003 1035
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2582
   Zapytania ofertowe 7702
     Zapytania ofertowe 2019 16592
     Zapytania ofertowe 2018 11726
     Zapytania ofertowe 2017 6517
     Zapytania ofertowe 2016 9763
     Zapytania ofertowe 2015 37607
     Zapytania ofertowe 2014 10141
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15380
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 867
Inne
   Działalność regulowana 1240
   Pomoc publiczna 308
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 207
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 149
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 201
   Zgromadzenia 631
   Kontrola zarządcza 650
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 872
   Wrota Regionu Łódzkiego 1675
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1690
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 368
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 299
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 382
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 618
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 484
   Organizacje pozarządowe 15329
   Wykaz organizacji pozarządowych 1294
    ›    Kontakt 306
    ›    Kierownictwo 279
    ›    Statut 288
    ›    Regulamin 250
    ›    Struktura organizacyjna 266
    ›    Ewidencje i rejestry 294
    ›    Majątek 311
    ›    Dokumentacje kontroli 313
    ›    Budżet i inwestycje 251
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 282
    ›    Procedury 269
     Ośrodek Pomocy Społecznej 785
    ›    Kontakt 920
    ›    Kierownictwo 680
    ›    Statut 806
    ›    Regulamin 602
    ›    Struktura organizacyjna 556
    ›    Ewidencje i rejestry 531
    ›    Majątek 509
    ›    Dokumentacje kontroli 535
    ›    Budżet i inwestycje 553
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 578
    ›    Procedury 571
    ›    Kontakt 242
    ›    Kierownictwo 271
    ›    Statut 319
    ›    Regulamin 217
    ›    Struktura organizacyjna 271
    ›    Ewidencje i rejestry 235
    ›    Majątek 228
    ›    Dokumentacje kontroli 225
    ›    Budżet i inwestycje 281
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 213
    ›    Procedury 364
    ›    Kontakt 307
    ›    Kierownictwo 228
    ›    Statut 305
    ›    Regulamin 241
    ›    Struktura organizacyjna 229
    ›    Ewidencje i rejestry 239
    ›    Majątek 262
    ›    Dokumentacje kontroli 241
    ›    Budżet i inwestycje 222
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 234
    ›    Procedury 274
     Sołectwa 2531
    ›    Statut Sołectw 1040
     Infrastruktura 808
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 577
    ›    Stan elektryfikacji 528
    ›    Stan telefonizacji 548
    ›    Stan gospodarki komunalnej 619
    ›    Drogi 600
     Oferty 994
   Petycje 1238
   Oświadczenia majątkowe 1836
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 1032
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 1277
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 609
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 2290
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 1147
     Wójt 2010 (dodatkowe) 853
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3909
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2571
     Wójt 2010 570
     Urząd 2010 495
    ›    Sekretarz 470
    ›    Skarbnik 464
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 471
     Rada Gminy 2010 501
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 516
    ›    Radni Gminy 1127
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 494
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 480
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 501
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 441
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 510
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 479
     Wójt 2011 618
     Urząd 2011 486
    ›    Sekretarz 549
    ›    Skarbnik 461
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 453
     Rada Gminy 2011 427
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 414
    ›    Radni Gminy 973
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 506
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 431
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 429
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 487
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 432
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 586
     Wójt 2012 511
     Urząd 2012 482
    ›    Sekretarz 522
    ›    Skarbnik 449
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 404
     Rada Gminy 2012 404
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 355
    ›    Radni Gminy 933
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 461
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 385
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 411
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 456
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 483
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 406
     Wójt 2013 481
     Urząd 2013 433
    ›    Sekretarz 391
    ›    Skarbnik 341
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 497
     Rada Gminy 2013 387
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 329
    ›    Radni Gminy 995
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 501
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 419
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 366
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 392
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 404
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 406
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 464
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 356
    ›    Radni Gminy 845
    ›    Wójt Gminy 338
     Wójt 2014 651
     Pracownicy 2014 850
     Przewodniczący Rady 2014 512
     Rada Gminy 2014 812
     Wójt 2015 352
     Pracownicy 2015 593
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 327
     Rada Gminy 2015 665
     Wójt 2016 169
     Przewodniczący Rady 2016 181
   Ponowne wykorzystywanie 641
    ›    Sekretarz 533
    ›    Skarbnik 512
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 473
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 457
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 557
    ›    Radni Gminy 2009
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 539
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 645
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 538
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 505
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 616
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 577
    ›    Sekretarz 423
    ›    Skarbnik 436
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 495
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 460
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 448
    ›    Radni Gminy 1606
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 486
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 515
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 438
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 522
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 515
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 453
    ›    Sekretarz 709
    ›    Skarbnik 698
    ›    Kierownik USC 883
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 667
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 605
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 495
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 793
    ›    Radni Gminy 1405
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 634
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 574
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 577
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 523
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 678
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 603
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 605
    ›    Sekretarz 772
    ›    Skarbnik 675
    ›    Kierownik USC 744
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 696
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 647
    ›    Radni Gminy 1429
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 670
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 650
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 686
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 633
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 887
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 534
    ›    Sekretarz 444
    ›    Skarbnik 540
    ›    Radni Gminy 2426
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 452
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 779
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 754
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 725
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 770
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 755
   Informacje nieudostępnione 2659
   Redakcja Biuletynu 3007
Załatwianie Spraw
   Druki 912
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2921
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 592
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 663
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 529
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 603
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 621
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 647
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 691
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 5376
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 445
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 391
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 377
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 418
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 386
     Mieszkania 823
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 507
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 503
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 570
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 471
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 584
     Nieruchomości 859
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 516
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 530
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 478
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 542
    ›    Podział nieruchomości 568
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 508
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 570
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 548
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 493
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 469
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 567
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 396
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 461
     Zezwolenia i decyzje 952
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 551
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 604
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 504
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 739
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 617
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 540
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 873
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 655
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 417
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 371
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 363
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 428
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 500
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1575
Łączna liczba odwiedzin:1160328