Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN923566
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ104749
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 104749
   Godziny urzędowania 3616
   Regulamin Organizacyjny 311
   Struktura organizacyjna 4803
   Ogłoszenia 63456
   Ogłoszenia o naborze pracowników 22333
   ePUAP 1973
   Wybory 1714
     Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r. 351
Organy
   Wójt Gminy 4810
     CV 1425
     Kompetencje 1135
     Kontakt 1191
     Dyżury 1005
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 39467
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 28930
    ›    Rok 2009 703
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 9447
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 4798
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1035
     Stanowiska 991
     Wystąpienia publiczne 922
   Sekretarz 3037
   Skarbnik 3017
   Rada Gminy 6379
     Przewodniczący Rady 1412
     Skład Rady 2056
     Sesje 3923
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2455
    ›    Najbliższa sesja 5360
    ›    Protokoły 13756
    ›    Nagrania z sesji 1845
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1273
     Kluby radnych 979
     Kontakt z radnymi 1117
   Komisje Rady 2933
    ›    Przedmiot działania 179
    ›    Skład osobowy 174
    ›    Plan pracy i sprawozdania 163
    ›    Posiedzenia komisji 180
    ›    Uchwały komisji 195
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 166
     Komisja Rewizyjna 1251
     Komisja Gospodarcza 1234
     Komisja Społeczna 1177
   Jednostki organizacyjne 4755
   Jednostki pomocnicze 2784
     Wydziały Urzędu 111
    ›    Wydział Organizacyjny 164
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 175
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 163
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 185
    ›    Wydział Prawny 170
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 182
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 186
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 169
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 167
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 154
    ›    Wydział Lokalowy 167
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 189
    ›    Wydział Edukacji 207
     Referaty Urzędu 136
    ›    Referat Księgowości 179
    ›    Referat Podatków 178
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 180
    ›    Referat Drogownictwa 188
    ›    Referat Informatyki 211
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 196
   Urząd Stanu Cywilnego 3916
   Samodzielne stanowiska 3971
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1811
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1564
   Statut 3572
   Budżet 9282
     Budżet - sprawozdania roczne 1392
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1038
    ›    IV kwartał 2007 476
    ›    IV kwartał 2008 509
    ›    I kwartał 2009 454
    ›    II kwartał 2009 457
    ›    III kwartał 2009 443
    ›    IV kwartał 2009 432
    ›    I kwartał 2010 459
    ›    II kwartał 2010 474
    ›    III kwartał 2010 413
    ›    IV kwartał 2010 487
    ›    I kwartał 2011 425
    ›    II kwartał 2011 369
    ›    III kwartał 2011 367
    ›    IV kwartał 2011 364
    ›    I kwartał 2012 352
    ›    II kwartał 2012 404
    ›    III kwartał 2012 358
    ›    IV kwartał 2012 379
    ›    I kwartał 2013 343
    ›    II kwartał 2013 324
    ›    III kwartał 2013 254
    ›    IV kwartał 2013 340
    ›    I kwartał 2014 310
    ›    II kwartał 2014 254
    ›    III kwartał 2014 284
    ›    IV kwartał 2014 294
    ›    I kwartał 2015 285
    ›    II kwartał 2015 276
    ›    III kwartał 2015 267
    ›    IV kwartał 2015 266
    ›    I kwartał 2016 248
    ›    II kwartał 2016 230
    ›    III kwartał 2016 197
    ›    IV kwartał 2016 182
    ›    I kwartał 2017 128
    ›    II kwartał 2017 119
    ›    III kwartał 2017 117
    ›    IV kwartał 2017 135
    ›    I kwartał 2018 29
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 836
    ›    Rok 2003 574
    ›    Rok 2004 546
    ›    Rok 2005 526
    ›    Rok 2006 611
    ›    Rok 2007 274
    ›    Rok 2008 273
    ›    Rok 2009 272
    ›    Rok 2010 288
    ›    Rok 2011 332
    ›    Rok 2012 295
    ›    Rok 2013 246
     Uchwały i opinie RIO 813
   Uchwały 5337
     Rok 2018 147
     Rok 2017 1264
     Rok 2016 407
    ›    I Kwartał 702
    ›    II Kwartał 858
    ›    III kwartał 579
    ›    IV Kwartał 896
     Rok 2015 474
    ›    I Kwartał 715
    ›    II Kwartał 650
    ›    III Kwartał 362
    ›    IV Kwartał 876
     Rok 2014 461
    ›    I Kwartał 670
    ›    II Kwartał 562
    ›    III Kwartał 533
    ›    IV Kwartał 618
     Rok 2013 706
    ›    I Kwartał 978
    ›    II Kwartał 1035
    ›    III kwartał 656
    ›    IV kwartal 891
     Rok 2012 730
    ›    I Kwartał 1251
    ›    II Kwartał 888
    ›    III Kwartał 672
    ›    IV Kwartał 1644
     Rok 2011 740
    ›    I Kwartał 2623
    ›    II Kwartał 780
    ›    III Kwartał 840
    ›    IV Kwartał 1345
     Rok 2010 651
    ›    I Kwartał 1532
    ›    II Kwartał 2591
    ›    III Kwartał 1710
    ›    IV Kwartał 2778
     Rok 2009 613
    ›    I Kwartał 1348
    ›    II Kwartał 2312
    ›    III Kwartał 1449
    ›    IV Kwartał 2619
     Rok 2008 923
    ›    I Kwartał 2874
    ›    II Kwartał 2097
    ›    III Kwartał 811
    ›    IV Kwartał 2867
     Rok 2007 855
    ›    I Kwartał 3163
    ›    II Kwartał 2512
    ›    III Kwartał 1351
    ›    IV Kwartał 3750
     Rok 2006 858
    ›    I Kwartał 3159
    ›    II Kwartał 1656
    ›    III Kwartał 2067
    ›    IV Kwartał 3045
     Rok 2005 788
    ›    I Kwartał 2514
    ›    II Kwartał 1839
    ›    III Kwartał 1883
    ›    IV Kwartał 3303
     Rok 2004 731
    ›    I Kwartał 1337
    ›    II Kwartał 1338
    ›    III Kwartał 1199
    ›    IV Kwartał 3794
     Rok 2003 727
    ›    I Kwartał 1604
    ›    II Kwartał 1911
    ›    III Kwartał 1273
    ›    IV Kwartał 4236
     Rok 2002 755
    ›    IV Kwartał 4842
   Podatki i opłaty lokalne 3536
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1021
     Podatek od nieruchomości 2577
    ›    Podmiot opodatkowania 652
    ›    Przedmiot opodatkowania 617
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 633
    ›    Termin płatności 720
    ›    Stawki podatku 1077
     Podatek od środków transportowych 1363
     Podatek rolny 1840
     Podatek leśny 989
     Opłata targowa 892
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 900
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 355
     Zarządzenia Wójta 421
    ›    Rok 2002 197
    ›    Rok 2003 283
     Decyzje i inne akty administracyjne 293
    ›    Rok 2003 182
    ›    Rok 2002 248
     Obwieszczenia i zawiadomienia 365
    ›    Rok 2003 206
    ›    Rok 2002 187
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3333
   Zagospodarowanie przestrzenne 3712
   Gospodarka komunalna 3712
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2018 rok 380
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 662
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 771
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2136
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 338
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1858
   Plan Odnowy Miejscowości 1850
   Program usuwania azbestu 1423
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 32308
     Rok 2018 523
     Rok 2017 2577
     Rok 2016 2582
     Rok 2015 11845
     Rok 2014 6791
     Rok 2013 6940
     Rok 2012 4353
     Rok 2011 9491
     Rok 2010 8414
     Rok 2009 8958
     Rok 2008 11939
     Rok 2007 14161
     Rok 2006 695
     Rok 2005 7953
     Rok 2004 2908
     Rok 2003 911
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2185
   Zapytania ofertowe 4449
     Zapytania ofertowe 2017 5340
     Zapytania ofertowe 2016 9593
     Zapytania ofertowe 2015 33613
     Zapytania ofertowe 2014 9997
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14816
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 446
Inne
   Działalność regulowana 1040
   Pomoc publiczna 158
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 106
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 88
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 116
   Zgromadzenia 464
   Kontrola zarządcza 449
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 627
   Wrota Regionu Łódzkiego 1447
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1425
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 232
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 170
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 217
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 538
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 406
   Organizacje pozarządowe 10911
   Wykaz organizacji pozarządowych 1011
    ›    Kontakt 243
    ›    Kierownictwo 213
    ›    Statut 229
    ›    Regulamin 189
    ›    Struktura organizacyjna 198
    ›    Ewidencje i rejestry 204
    ›    Majątek 219
    ›    Dokumentacje kontroli 204
    ›    Budżet i inwestycje 185
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 213
    ›    Procedury 204
     Ośrodek Pomocy Społecznej 736
    ›    Kontakt 714
    ›    Kierownictwo 600
    ›    Statut 673
    ›    Regulamin 490
    ›    Struktura organizacyjna 478
    ›    Ewidencje i rejestry 425
    ›    Majątek 443
    ›    Dokumentacje kontroli 422
    ›    Budżet i inwestycje 425
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 484
    ›    Procedury 442
    ›    Kontakt 179
    ›    Kierownictwo 147
    ›    Statut 162
    ›    Regulamin 157
    ›    Struktura organizacyjna 149
    ›    Ewidencje i rejestry 146
    ›    Majątek 162
    ›    Dokumentacje kontroli 158
    ›    Budżet i inwestycje 182
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 142
    ›    Procedury 189
    ›    Kontakt 182
    ›    Kierownictwo 165
    ›    Statut 190
    ›    Regulamin 172
    ›    Struktura organizacyjna 164
    ›    Ewidencje i rejestry 147
    ›    Majątek 168
    ›    Dokumentacje kontroli 180
    ›    Budżet i inwestycje 165
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 157
    ›    Procedury 181
     Sołectwa 2186
    ›    Statut Sołectw 855
     Infrastruktura 765
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 474
    ›    Stan elektryfikacji 452
    ›    Stan telefonizacji 445
    ›    Stan gospodarki komunalnej 492
    ›    Drogi 502
     Oferty 947
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1133
   Petycje 919
   Oświadczenia majątkowe 430
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 250
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 305
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 189
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 651
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 390
     Wójt 2010 (dodatkowe) 769
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3652
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2232
     Wójt 2010 511
     Urząd 2010 428
    ›    Sekretarz 392
    ›    Skarbnik 363
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 353
     Rada Gminy 2010 432
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 338
    ›    Radni Gminy 877
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 439
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 373
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 384
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 345
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 348
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 360
     Wójt 2011 507
     Urząd 2011 424
    ›    Sekretarz 357
    ›    Skarbnik 371
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 338
     Rada Gminy 2011 377
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 304
    ›    Radni Gminy 793
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 451
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 352
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 352
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 390
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 320
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 375
     Wójt 2012 443
     Urząd 2012 394
    ›    Sekretarz 342
    ›    Skarbnik 301
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 328
     Rada Gminy 2012 347
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 251
    ›    Radni Gminy 714
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 409
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 305
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 308
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 256
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 296
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 278
     Wójt 2013 359
     Urząd 2013 363
    ›    Sekretarz 288
    ›    Skarbnik 265
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 311
     Rada Gminy 2013 331
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 261
    ›    Radni Gminy 627
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 396
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 325
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 283
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 288
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 314
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 284
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 409
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 285
    ›    Radni Gminy 627
    ›    Wójt Gminy 260
     Wójt 2014 438
     Pracownicy 2014 784
     Przewodniczący Rady 2014 403
     Rada Gminy 2014 630
     Wójt 2015 283
     Pracownicy 2015 454
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 247
     Rada Gminy 2015 470
     Wójt 2016 70
     Przewodniczący Rady 2016 77
   Ponowne wykorzystywanie 457
    ›    Sekretarz 401
    ›    Skarbnik 431
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 403
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 388
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 475
    ›    Radni Gminy 1718
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 475
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 552
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 474
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 436
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 546
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 478
    ›    Sekretarz 357
    ›    Skarbnik 362
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 406
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 382
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 347
    ›    Radni Gminy 1212
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 356
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 405
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 357
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 379
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 365
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 369
    ›    Sekretarz 615
    ›    Skarbnik 582
    ›    Kierownik USC 730
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 547
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 445
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 392
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 655
    ›    Radni Gminy 1055
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 507
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 454
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 426
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 429
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 469
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 479
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 465
    ›    Sekretarz 631
    ›    Skarbnik 565
    ›    Kierownik USC 661
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 628
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 581
    ›    Radni Gminy 1345
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 546
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 540
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 519
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 513
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 606
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 380
    ›    Sekretarz 373
    ›    Skarbnik 413
    ›    Radni Gminy 2134
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 381
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 609
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 618
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 584
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 616
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 615
   Informacje nieudostępnione 2471
   Redakcja Biuletynu 2777
Załatwianie Spraw
   Druki 433
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2725
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 479
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 487
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 431
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 433
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 506
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 477
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 529
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 3596
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 374
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 327
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 318
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 359
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 305
     Mieszkania 701
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 411
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 407
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 431
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 372
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 396
     Nieruchomości 737
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 424
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 450
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 389
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 423
    ›    Podział nieruchomości 444
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 427
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 450
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 408
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 414
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 388
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 431
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 324
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 359
     Zezwolenia i decyzje 871
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 491
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 528
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 436
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 650
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 520
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 449
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 746
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 559
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 315
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 295
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 298
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 332
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 394
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1122