Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1030272
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ111546
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 111546
   Godziny urzędowania 3847
   Regulamin Organizacyjny 560
   Struktura organizacyjna 5138
   Ogłoszenia 69778
   Ogłoszenia o naborze pracowników 23676
   ePUAP 2171
   Wybory 2526
     Wybory samorządowe 2018 2254
   Ochrona danych osobowych 219
Organy
   Wójt Gminy 5066
     Kompetencje 1183
     Kontakt 1305
     Dyżury 1042
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 41162
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 29917
    ›    Rok 2009 754
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 13375
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 8966
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1080
     Stanowiska 1024
     Wystąpienia publiczne 949
   Sekretarz 3193
   Skarbnik 3134
   Rada Gminy 7031
     Transmisja obrad Rady Gminy 258
     Przewodniczący Rady 1526
     Skład Rady 2238
     Sesje 4417
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2847
    ›    Najbliższa sesja 5831
    ›    Protokoły archiwum 15437
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2014 - 2018 3119
    ›    Imienne wykazy głosowania 89
    ›    Protokoły kadencji 2018 - 2023 21
    ›    Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023 46
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1348
     Kluby radnych 1066
     Kontakt z radnymi 1237
   Komisje Rady 3179
    ›    Przedmiot działania 213
    ›    Skład osobowy 209
    ›    Plan pracy i sprawozdania 198
    ›    Posiedzenia komisji 256
    ›    Uchwały komisji 238
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 229
     Komisja Budżetowo - Gospodarcza 1261
     Komisja Rewizyjna 1380
     Komisja Skarg, wniosków i petycji 1316
     Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych 11
   Jednostki organizacyjne 4895
   Jednostki pomocnicze 2925
     Wydziały Urzędu 178
    ›    Wydział Organizacyjny 206
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 269
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 240
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 253
    ›    Wydział Prawny 244
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 224
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 255
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 220
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 200
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 195
    ›    Wydział Lokalowy 221
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 278
    ›    Wydział Edukacji 239
     Referaty Urzędu 215
    ›    Referat Księgowości 236
    ›    Referat Podatków 265
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 215
    ›    Referat Drogownictwa 247
    ›    Referat Informatyki 253
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 231
   Urząd Stanu Cywilnego 4059
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1842
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał kadencji 2018 - 2023 62
   Statut 3727
   Budżet 9854
     Budżet - sprawozdania roczne 1650
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1092
    ›    IV kwartał 2007 507
    ›    IV kwartał 2008 547
    ›    I kwartał 2009 502
    ›    II kwartał 2009 500
    ›    III kwartał 2009 505
    ›    IV kwartał 2009 545
    ›    I kwartał 2010 532
    ›    II kwartał 2010 578
    ›    III kwartał 2010 532
    ›    IV kwartał 2010 550
    ›    I kwartał 2011 514
    ›    II kwartał 2011 423
    ›    III kwartał 2011 533
    ›    IV kwartał 2011 505
    ›    I kwartał 2012 406
    ›    II kwartał 2012 463
    ›    III kwartał 2012 485
    ›    IV kwartał 2012 470
    ›    I kwartał 2013 387
    ›    II kwartał 2013 390
    ›    III kwartał 2013 317
    ›    IV kwartał 2013 438
    ›    I kwartał 2014 398
    ›    II kwartał 2014 342
    ›    III kwartał 2014 404
    ›    IV kwartał 2014 341
    ›    I kwartał 2015 336
    ›    II kwartał 2015 439
    ›    III kwartał 2015 374
    ›    IV kwartał 2015 330
    ›    I kwartał 2016 353
    ›    II kwartał 2016 283
    ›    III kwartał 2016 277
    ›    IV kwartał 2016 239
    ›    I kwartał 2017 165
    ›    II kwartał 2017 194
    ›    III kwartał 2017 154
    ›    IV kwartał 2017 236
    ›    I kwartał 2018 134
    ›    II kwartał 2018 154
    ›    III kwartał 2018 60
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 868
    ›    Rok 2003 621
    ›    Rok 2004 641
    ›    Rok 2005 587
    ›    Rok 2006 701
    ›    Rok 2007 314
    ›    Rok 2008 304
    ›    Rok 2009 312
    ›    Rok 2010 364
    ›    Rok 2011 408
    ›    Rok 2012 329
    ›    Rok 2013 291
     Uchwały i opinie RIO 1178
   Uchwały 5654
     Uchwały kadencji 2018 - 2023 260
     Rok 2018 792
     Rok 2017 2124
     Rok 2016 454
    ›    I Kwartał 891
    ›    II Kwartał 1016
    ›    III kwartał 692
    ›    IV Kwartał 1082
     Rok 2015 526
    ›    I Kwartał 1207
    ›    II Kwartał 763
    ›    III Kwartał 431
    ›    IV Kwartał 1149
     Rok 2014 503
    ›    I Kwartał 806
    ›    II Kwartał 643
    ›    III Kwartał 637
    ›    IV Kwartał 784
     Rok 2013 739
    ›    I Kwartał 1145
    ›    II Kwartał 1190
    ›    III kwartał 839
    ›    IV kwartal 1039
     Rok 2012 784
    ›    I Kwartał 1406
    ›    II Kwartał 1199
    ›    III Kwartał 829
    ›    IV Kwartał 1853
     Rok 2011 771
    ›    I Kwartał 3063
    ›    II Kwartał 948
    ›    III Kwartał 1062
    ›    IV Kwartał 1464
     Rok 2010 708
    ›    I Kwartał 1806
    ›    II Kwartał 3085
    ›    III Kwartał 1814
    ›    IV Kwartał 3091
     Rok 2009 671
    ›    I Kwartał 1612
    ›    II Kwartał 2729
    ›    III Kwartał 1718
    ›    IV Kwartał 2858
     Rok 2008 976
    ›    I Kwartał 3055
    ›    II Kwartał 2335
    ›    III Kwartał 865
    ›    IV Kwartał 3008
     Rok 2007 899
    ›    I Kwartał 3292
    ›    II Kwartał 2782
    ›    III Kwartał 1460
    ›    IV Kwartał 4431
     Rok 2006 879
    ›    I Kwartał 3346
    ›    II Kwartał 1989
    ›    III Kwartał 2398
    ›    IV Kwartał 3541
     Rok 2005 825
    ›    I Kwartał 2865
    ›    II Kwartał 1981
    ›    III Kwartał 2017
    ›    IV Kwartał 3428
     Rok 2004 759
    ›    I Kwartał 1579
    ›    II Kwartał 1392
    ›    III Kwartał 1342
    ›    IV Kwartał 3932
     Rok 2003 755
    ›    I Kwartał 1727
    ›    II Kwartał 2053
    ›    III Kwartał 1340
    ›    IV Kwartał 4567
     Rok 2002 826
    ›    IV Kwartał 5176
   Podatki i opłaty lokalne 3690
     Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 18
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1121
     Podatek od nieruchomości 2791
    ›    Podmiot opodatkowania 717
    ›    Przedmiot opodatkowania 665
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 713
    ›    Termin płatności 838
    ›    Stawki podatku 1183
     Podatek od środków transportowych 1408
     Podatek rolny 1931
     Podatek leśny 1053
     Opłata targowa 924
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 998
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 421
     Zarządzenia Wójta 451
    ›    Rok 2002 235
    ›    Rok 2003 376
     Decyzje i inne akty administracyjne 359
    ›    Rok 2003 232
    ›    Rok 2002 281
     Obwieszczenia i zawiadomienia 428
    ›    Rok 2003 258
    ›    Rok 2002 219
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3576
   Zagospodarowanie przestrzenne 3956
   Gospodarka komunalna 3897
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok 442
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 722
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 855
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2259
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 484
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1985
   Plan Odnowy Miejscowości 1947
   Program usuwania azbestu 1579
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 34303
     Rok 2019 167
     Rok 2018 9192
     Rok 2017 2909
     Rok 2016 2686
     Rok 2015 13188
     Rok 2014 7030
     Rok 2013 7025
     Rok 2012 4420
     Rok 2011 9585
     Rok 2010 8580
     Rok 2009 9040
     Rok 2008 12007
     Rok 2007 14210
     Rok 2006 716
     Rok 2005 8007
     Rok 2004 2988
     Rok 2003 954
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2429
   Zapytania ofertowe 5440
     Zapytania ofertowe 2018 8983
     Zapytania ofertowe 2017 6431
     Zapytania ofertowe 2016 9691
     Zapytania ofertowe 2015 35893
     Zapytania ofertowe 2014 10073
     Zapytania ofertowe (archiwum) 15039
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 569
Inne
   Działalność regulowana 1126
   Pomoc publiczna 205
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 155
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 111
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 163
   Zgromadzenia 525
   Kontrola zarządcza 516
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 753
   Wrota Regionu Łódzkiego 1579
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1550
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 282
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 252
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 323
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 579
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 454
   Organizacje pozarządowe 12933
   Wykaz organizacji pozarządowych 1158
    ›    Kontakt 273
    ›    Kierownictwo 248
    ›    Statut 258
    ›    Regulamin 219
    ›    Struktura organizacyjna 233
    ›    Ewidencje i rejestry 239
    ›    Majątek 274
    ›    Dokumentacje kontroli 252
    ›    Budżet i inwestycje 218
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 251
    ›    Procedury 236
     Ośrodek Pomocy Społecznej 760
    ›    Kontakt 874
    ›    Kierownictwo 647
    ›    Statut 754
    ›    Regulamin 563
    ›    Struktura organizacyjna 521
    ›    Ewidencje i rejestry 493
    ›    Majątek 477
    ›    Dokumentacje kontroli 501
    ›    Budżet i inwestycje 517
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 546
    ›    Procedury 515
    ›    Kontakt 211
    ›    Kierownictwo 215
    ›    Statut 280
    ›    Regulamin 188
    ›    Struktura organizacyjna 233
    ›    Ewidencje i rejestry 200
    ›    Majątek 195
    ›    Dokumentacje kontroli 190
    ›    Budżet i inwestycje 245
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 180
    ›    Procedury 321
    ›    Kontakt 270
    ›    Kierownictwo 195
    ›    Statut 269
    ›    Regulamin 208
    ›    Struktura organizacyjna 196
    ›    Ewidencje i rejestry 206
    ›    Majątek 230
    ›    Dokumentacje kontroli 209
    ›    Budżet i inwestycje 191
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 205
    ›    Procedury 239
     Sołectwa 2351
    ›    Statut Sołectw 962
     Infrastruktura 784
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 543
    ›    Stan elektryfikacji 495
    ›    Stan telefonizacji 513
    ›    Stan gospodarki komunalnej 580
    ›    Drogi 564
     Oferty 970
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1764
   Petycje 1052
   Oświadczenia majątkowe 1019
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 610
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 697
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 433
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 1509
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 677
     Wójt 2010 (dodatkowe) 816
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3795
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2457
     Wójt 2010 540
     Urząd 2010 472
    ›    Sekretarz 431
    ›    Skarbnik 424
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 433
     Rada Gminy 2010 475
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 433
    ›    Radni Gminy 1021
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 468
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 441
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 441
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 407
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 461
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 432
     Wójt 2011 580
     Urząd 2011 458
    ›    Sekretarz 473
    ›    Skarbnik 426
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 417
     Rada Gminy 2011 402
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 376
    ›    Radni Gminy 890
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 476
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 392
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 386
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 448
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 361
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 498
     Wójt 2012 475
     Urząd 2012 447
    ›    Sekretarz 439
    ›    Skarbnik 402
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 367
     Rada Gminy 2012 378
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 295
    ›    Radni Gminy 848
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 435
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 346
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 371
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 383
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 440
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 362
     Wójt 2013 443
     Urząd 2013 407
    ›    Sekretarz 352
    ›    Skarbnik 305
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 454
     Rada Gminy 2013 360
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 294
    ›    Radni Gminy 850
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 468
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 379
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 327
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 354
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 363
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 359
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 439
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 322
    ›    Radni Gminy 756
    ›    Wójt Gminy 304
     Wójt 2014 582
     Pracownicy 2014 816
     Przewodniczący Rady 2014 450
     Rada Gminy 2014 704
     Wójt 2015 318
     Pracownicy 2015 553
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 285
     Rada Gminy 2015 610
     Wójt 2016 134
     Przewodniczący Rady 2016 140
   Ponowne wykorzystywanie 533
    ›    Sekretarz 494
    ›    Skarbnik 469
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 440
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 424
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 521
    ›    Radni Gminy 1870
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 503
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 592
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 502
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 464
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 578
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 509
    ›    Sekretarz 388
    ›    Skarbnik 398
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 453
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 422
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 411
    ›    Radni Gminy 1493
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 443
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 476
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 396
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 486
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 460
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 409
    ›    Sekretarz 667
    ›    Skarbnik 661
    ›    Kierownik USC 814
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 628
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 531
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 456
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 717
    ›    Radni Gminy 1303
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 586
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 508
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 520
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 478
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 612
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 550
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 552
    ›    Sekretarz 728
    ›    Skarbnik 641
    ›    Kierownik USC 704
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 663
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 615
    ›    Radni Gminy 1390
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 628
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 609
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 644
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 597
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 791
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 489
    ›    Sekretarz 411
    ›    Skarbnik 470
    ›    Radni Gminy 2274
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 420
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 719
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 688
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 659
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 712
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 706
   Informacje nieudostępnione 2571
   Redakcja Biuletynu 2845
Załatwianie Spraw
   Druki 576
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2783
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 528
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 613
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 472
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 557
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 563
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 576
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 620
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 4292
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 404
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 358
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 345
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 386
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 351
     Mieszkania 768
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 439
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 443
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 505
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 411
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 536
     Nieruchomości 771
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 474
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 487
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 436
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 475
    ›    Podział nieruchomości 517
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 467
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 525
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 452
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 454
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 430
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 506
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 359
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 423
     Zezwolenia i decyzje 906
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 515
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 562
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 459
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 687
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 559
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 480
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 807
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 602
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 381
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 330
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 326
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 391
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 464
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1392