Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN962950
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ107869
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 107869
   Godziny urzędowania 3739
   Regulamin Organizacyjny 434
   Struktura organizacyjna 4966
   Ogłoszenia 66929
   Ogłoszenia o naborze pracowników 22862
   ePUAP 2081
   Wybory 1949
     Wybory samorządowe 2018 452
   Ochrona danych osobowych 125
Organy
   Wójt Gminy 4943
     Kompetencje 1164
     Kontakt 1247
     Dyżury 1029
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 39800
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 29288
    ›    Rok 2009 733
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 10287
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 5628
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1063
     Stanowiska 1014
     Wystąpienia publiczne 937
   Sekretarz 3097
   Skarbnik 3066
   Rada Gminy 6556
     Przewodniczący Rady 1463
     Skład Rady 2105
     Sesje 4042
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2569
    ›    Najbliższa sesja 5498
    ›    Protokoły 14329
    ›    Nagrania z sesji 2189
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1298
     Kluby radnych 1008
     Kontakt z radnymi 1151
   Komisje Rady 3060
    ›    Przedmiot działania 193
    ›    Skład osobowy 189
    ›    Plan pracy i sprawozdania 177
    ›    Posiedzenia komisji 202
    ›    Uchwały komisji 217
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 185
     Komisja Rewizyjna 1284
     Komisja Gospodarcza 1269
     Komisja Społeczna 1205
   Jednostki organizacyjne 4835
   Jednostki pomocnicze 2862
     Wydziały Urzędu 125
    ›    Wydział Organizacyjny 182
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 201
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 187
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 212
    ›    Wydział Prawny 185
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 203
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 214
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 190
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 184
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 171
    ›    Wydział Lokalowy 184
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 233
    ›    Wydział Edukacji 223
     Referaty Urzędu 164
    ›    Referat Księgowości 194
    ›    Referat Podatków 227
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 195
    ›    Referat Drogownictwa 208
    ›    Referat Informatyki 227
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 212
   Urząd Stanu Cywilnego 3983
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1831
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1666
   Statut 3644
   Budżet 9613
     Budżet - sprawozdania roczne 1444
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1067
    ›    IV kwartał 2007 493
    ›    IV kwartał 2008 527
    ›    I kwartał 2009 473
    ›    II kwartał 2009 475
    ›    III kwartał 2009 459
    ›    IV kwartał 2009 459
    ›    I kwartał 2010 491
    ›    II kwartał 2010 504
    ›    III kwartał 2010 439
    ›    IV kwartał 2010 504
    ›    I kwartał 2011 457
    ›    II kwartał 2011 389
    ›    III kwartał 2011 406
    ›    IV kwartał 2011 400
    ›    I kwartał 2012 368
    ›    II kwartał 2012 422
    ›    III kwartał 2012 388
    ›    IV kwartał 2012 397
    ›    I kwartał 2013 360
    ›    II kwartał 2013 350
    ›    III kwartał 2013 274
    ›    IV kwartał 2013 368
    ›    I kwartał 2014 347
    ›    II kwartał 2014 273
    ›    III kwartał 2014 320
    ›    IV kwartał 2014 315
    ›    I kwartał 2015 304
    ›    II kwartał 2015 315
    ›    III kwartał 2015 286
    ›    IV kwartał 2015 290
    ›    I kwartał 2016 274
    ›    II kwartał 2016 249
    ›    III kwartał 2016 227
    ›    IV kwartał 2016 201
    ›    I kwartał 2017 149
    ›    II kwartał 2017 145
    ›    III kwartał 2017 135
    ›    IV kwartał 2017 161
    ›    I kwartał 2018 56
    ›    II kwartał 2018 44
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 850
    ›    Rok 2003 596
    ›    Rok 2004 570
    ›    Rok 2005 547
    ›    Rok 2006 636
    ›    Rok 2007 291
    ›    Rok 2008 290
    ›    Rok 2009 290
    ›    Rok 2010 310
    ›    Rok 2011 358
    ›    Rok 2012 312
    ›    Rok 2013 265
     Uchwały i opinie RIO 947
   Uchwały 5457
     Rok 2018 360
     Rok 2017 1496
     Rok 2016 422
    ›    I Kwartał 764
    ›    II Kwartał 894
    ›    III kwartał 618
    ›    IV Kwartał 963
     Rok 2015 498
    ›    I Kwartał 824
    ›    II Kwartał 714
    ›    III Kwartał 402
    ›    IV Kwartał 961
     Rok 2014 478
    ›    I Kwartał 730
    ›    II Kwartał 602
    ›    III Kwartał 577
    ›    IV Kwartał 689
     Rok 2013 726
    ›    I Kwartał 1045
    ›    II Kwartał 1094
    ›    III kwartał 706
    ›    IV kwartal 958
     Rok 2012 766
    ›    I Kwartał 1311
    ›    II Kwartał 978
    ›    III Kwartał 709
    ›    IV Kwartał 1729
     Rok 2011 761
    ›    I Kwartał 2707
    ›    II Kwartał 819
    ›    III Kwartał 900
    ›    IV Kwartał 1431
     Rok 2010 665
    ›    I Kwartał 1575
    ›    II Kwartał 2678
    ›    III Kwartał 1757
    ›    IV Kwartał 2864
     Rok 2009 642
    ›    I Kwartał 1392
    ›    II Kwartał 2395
    ›    III Kwartał 1511
    ›    IV Kwartał 2711
     Rok 2008 949
    ›    I Kwartał 2959
    ›    II Kwartał 2169
    ›    III Kwartał 841
    ›    IV Kwartał 2945
     Rok 2007 884
    ›    I Kwartał 3233
    ›    II Kwartał 2598
    ›    III Kwartał 1387
    ›    IV Kwartał 3863
     Rok 2006 871
    ›    I Kwartał 3219
    ›    II Kwartał 1735
    ›    III Kwartał 2155
    ›    IV Kwartał 3155
     Rok 2005 808
    ›    I Kwartał 2586
    ›    II Kwartał 1891
    ›    III Kwartał 1936
    ›    IV Kwartał 3379
     Rok 2004 745
    ›    I Kwartał 1396
    ›    II Kwartał 1369
    ›    III Kwartał 1238
    ›    IV Kwartał 3862
     Rok 2003 745
    ›    I Kwartał 1647
    ›    II Kwartał 1959
    ›    III Kwartał 1305
    ›    IV Kwartał 4320
     Rok 2002 780
    ›    IV Kwartał 4968
   Podatki i opłaty lokalne 3592
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1063
     Podatek od nieruchomości 2612
    ›    Podmiot opodatkowania 678
    ›    Przedmiot opodatkowania 636
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 660
    ›    Termin płatności 747
    ›    Stawki podatku 1104
     Podatek od środków transportowych 1386
     Podatek rolny 1868
     Podatek leśny 1013
     Opłata targowa 908
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 940
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 388
     Zarządzenia Wójta 437
    ›    Rok 2002 217
    ›    Rok 2003 316
     Decyzje i inne akty administracyjne 318
    ›    Rok 2003 196
    ›    Rok 2002 263
     Obwieszczenia i zawiadomienia 390
    ›    Rok 2003 221
    ›    Rok 2002 203
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3458
   Zagospodarowanie przestrzenne 3828
   Gospodarka komunalna 3824
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2018 rok 407
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 689
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 816
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2201
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 381
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1917
   Plan Odnowy Miejscowości 1888
   Program usuwania azbestu 1497
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33237
     Rok 2018 4636
     Rok 2017 2814
     Rok 2016 2631
     Rok 2015 12494
     Rok 2014 6862
     Rok 2013 6998
     Rok 2012 4392
     Rok 2011 9551
     Rok 2010 8484
     Rok 2009 8995
     Rok 2008 11980
     Rok 2007 14191
     Rok 2006 708
     Rok 2005 7989
     Rok 2004 2932
     Rok 2003 928
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2280
   Zapytania ofertowe 5019
     Zapytania ofertowe 2018 3938
     Zapytania ofertowe 2017 6357
     Zapytania ofertowe 2016 9627
     Zapytania ofertowe 2015 35193
     Zapytania ofertowe 2014 10040
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14946
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 514
Inne
   Działalność regulowana 1088
   Pomoc publiczna 182
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 123
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 105
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 134
   Zgromadzenia 498
   Kontrola zarządcza 485
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 676
   Wrota Regionu Łódzkiego 1499
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1482
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 258
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 194
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 244
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 554
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 429
   Organizacje pozarządowe 11983
   Wykaz organizacji pozarządowych 1064
    ›    Kontakt 257
    ›    Kierownictwo 232
    ›    Statut 243
    ›    Regulamin 203
    ›    Struktura organizacyjna 212
    ›    Ewidencje i rejestry 219
    ›    Majątek 235
    ›    Dokumentacje kontroli 218
    ›    Budżet i inwestycje 199
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 227
    ›    Procedury 221
     Ośrodek Pomocy Społecznej 748
    ›    Kontakt 744
    ›    Kierownictwo 626
    ›    Statut 700
    ›    Regulamin 510
    ›    Struktura organizacyjna 496
    ›    Ewidencje i rejestry 445
    ›    Majątek 461
    ›    Dokumentacje kontroli 444
    ›    Budżet i inwestycje 447
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 510
    ›    Procedury 468
    ›    Kontakt 195
    ›    Kierownictwo 165
    ›    Statut 190
    ›    Regulamin 172
    ›    Struktura organizacyjna 176
    ›    Ewidencje i rejestry 161
    ›    Majątek 176
    ›    Dokumentacje kontroli 172
    ›    Budżet i inwestycje 204
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 159
    ›    Procedury 210
    ›    Kontakt 206
    ›    Kierownictwo 179
    ›    Statut 208
    ›    Regulamin 186
    ›    Struktura organizacyjna 181
    ›    Ewidencje i rejestry 164
    ›    Majątek 196
    ›    Dokumentacje kontroli 194
    ›    Budżet i inwestycje 178
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 179
    ›    Procedury 197
     Sołectwa 2276
    ›    Statut Sołectw 905
     Infrastruktura 776
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 496
    ›    Stan elektryfikacji 469
    ›    Stan telefonizacji 461
    ›    Stan gospodarki komunalnej 525
    ›    Drogi 527
     Oferty 959
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1455
   Petycje 983
   Oświadczenia majątkowe 724
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 381
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 467
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 277
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 996
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 519
     Wójt 2010 (dodatkowe) 789
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3734
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2296
     Wójt 2010 529
     Urząd 2010 446
    ›    Sekretarz 411
    ›    Skarbnik 380
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 384
     Rada Gminy 2010 451
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 364
    ›    Radni Gminy 922
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 454
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 401
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 408
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 363
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 375
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 380
     Wójt 2011 527
     Urząd 2011 440
    ›    Sekretarz 387
    ›    Skarbnik 391
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 363
     Rada Gminy 2011 390
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 324
    ›    Radni Gminy 851
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 463
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 370
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 370
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 407
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 337
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 398
     Wójt 2012 459
     Urząd 2012 410
    ›    Sekretarz 379
    ›    Skarbnik 337
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 345
     Rada Gminy 2012 367
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 267
    ›    Radni Gminy 773
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 422
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 321
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 326
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 290
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 361
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 298
     Wójt 2013 378
     Urząd 2013 389
    ›    Sekretarz 305
    ›    Skarbnik 283
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 345
     Rada Gminy 2013 345
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 279
    ›    Radni Gminy 686
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 415
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 346
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 304
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 311
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 333
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 307
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 425
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 307
    ›    Radni Gminy 679
    ›    Wójt Gminy 284
     Wójt 2014 486
     Pracownicy 2014 801
     Przewodniczący Rady 2014 426
     Rada Gminy 2014 664
     Wójt 2015 298
     Pracownicy 2015 480
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 267
     Rada Gminy 2015 499
     Wójt 2016 91
     Przewodniczący Rady 2016 96
   Ponowne wykorzystywanie 503
    ›    Sekretarz 419
    ›    Skarbnik 449
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 423
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 404
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 494
    ›    Radni Gminy 1783
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 492
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 575
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 492
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 454
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 563
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 495
    ›    Sekretarz 372
    ›    Skarbnik 379
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 428
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 399
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 365
    ›    Radni Gminy 1290
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 382
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 433
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 375
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 421
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 388
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 386
    ›    Sekretarz 637
    ›    Skarbnik 616
    ›    Kierownik USC 762
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 565
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 464
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 411
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 683
    ›    Radni Gminy 1104
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 532
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 473
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 455
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 455
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 519
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 502
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 491
    ›    Sekretarz 670
    ›    Skarbnik 585
    ›    Kierownik USC 680
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 645
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 602
    ›    Radni Gminy 1371
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 566
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 562
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 552
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 539
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 654
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 400
    ›    Sekretarz 393
    ›    Skarbnik 433
    ›    Radni Gminy 2197
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 398
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 640
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 641
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 616
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 638
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 647
   Informacje nieudostępnione 2520
   Redakcja Biuletynu 2822
Załatwianie Spraw
   Druki 515
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2752
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 503
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 521
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 449
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 468
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 526
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 514
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 555
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 3993
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 386
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 340
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 330
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 369
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 316
     Mieszkania 720
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 425
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 422
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 461
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 390
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 423
     Nieruchomości 755
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 439
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 470
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 402
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 444
    ›    Podział nieruchomości 464
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 447
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 475
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 423
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 432
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 405
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 446
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 341
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 376
     Zezwolenia i decyzje 888
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 504
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 541
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 448
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 668
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 537
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 463
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 763
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 579
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 336
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 309
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 312
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 348
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 412
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1258