Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN986521
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ109370
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 109370
   Godziny urzędowania 3785
   Regulamin Organizacyjny 501
   Struktura organizacyjna 5034
   Ogłoszenia 68077
   Ogłoszenia o naborze pracowników 23213
   ePUAP 2117
   Wybory 2491
     Wybory samorządowe 2018 2162
   Ochrona danych osobowych 171
Organy
   Wójt Gminy 4993
     Kompetencje 1167
     Kontakt 1273
     Dyżury 1032
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 39811
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 29391
    ›    Rok 2009 737
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 11533
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 6732
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1069
     Stanowiska 1017
     Wystąpienia publiczne 939
   Sekretarz 3133
   Skarbnik 3099
   Rada Gminy 6706
     Przewodniczący Rady 1482
     Skład Rady 2143
     Sesje 4185
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2660
    ›    Najbliższa sesja 5644
    ›    Protokoły 14480
    ›    Nagrania z sesji 2534
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1312
     Kluby radnych 1028
     Kontakt z radnymi 1182
   Komisje Rady 3091
    ›    Przedmiot działania 197
    ›    Skład osobowy 194
    ›    Plan pracy i sprawozdania 180
    ›    Posiedzenia komisji 226
    ›    Uchwały komisji 223
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 199
     Komisja Rewizyjna 1310
     Komisja Gospodarcza 1281
     Komisja Społeczna 1212
   Jednostki organizacyjne 4859
   Jednostki pomocnicze 2884
     Wydziały Urzędu 144
    ›    Wydział Organizacyjny 189
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 227
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 208
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 232
    ›    Wydział Prawny 201
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 208
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 230
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 201
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 186
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 179
    ›    Wydział Lokalowy 193
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 255
    ›    Wydział Edukacji 227
     Referaty Urzędu 182
    ›    Referat Księgowości 201
    ›    Referat Podatków 243
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 200
    ›    Referat Drogownictwa 228
    ›    Referat Informatyki 232
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 217
   Urząd Stanu Cywilnego 4022
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1834
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1699
   Statut 3686
   Budżet 9681
     Budżet - sprawozdania roczne 1518
     Budżet - sprawozdania kwartalne 1081
    ›    IV kwartał 2007 497
    ›    IV kwartał 2008 530
    ›    I kwartał 2009 478
    ›    II kwartał 2009 479
    ›    III kwartał 2009 481
    ›    IV kwartał 2009 481
    ›    I kwartał 2010 512
    ›    II kwartał 2010 526
    ›    III kwartał 2010 479
    ›    IV kwartał 2010 518
    ›    I kwartał 2011 476
    ›    II kwartał 2011 394
    ›    III kwartał 2011 434
    ›    IV kwartał 2011 449
    ›    I kwartał 2012 374
    ›    II kwartał 2012 430
    ›    III kwartał 2012 431
    ›    IV kwartał 2012 409
    ›    I kwartał 2013 365
    ›    II kwartał 2013 368
    ›    III kwartał 2013 282
    ›    IV kwartał 2013 397
    ›    I kwartał 2014 367
    ›    II kwartał 2014 290
    ›    III kwartał 2014 348
    ›    IV kwartał 2014 324
    ›    I kwartał 2015 313
    ›    II kwartał 2015 343
    ›    III kwartał 2015 303
    ›    IV kwartał 2015 306
    ›    I kwartał 2016 306
    ›    II kwartał 2016 256
    ›    III kwartał 2016 244
    ›    IV kwartał 2016 214
    ›    I kwartał 2017 152
    ›    II kwartał 2017 171
    ›    III kwartał 2017 140
    ›    IV kwartał 2017 206
    ›    I kwartał 2018 93
    ›    II kwartał 2018 116
    ›    III kwartał 2018 12
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 855
    ›    Rok 2003 600
    ›    Rok 2004 597
    ›    Rok 2005 557
    ›    Rok 2006 654
    ›    Rok 2007 293
    ›    Rok 2008 293
    ›    Rok 2009 295
    ›    Rok 2010 329
    ›    Rok 2011 376
    ›    Rok 2012 314
    ›    Rok 2013 274
     Uchwały i opinie RIO 979
   Uchwały 5515
     Rok 2018 465
     Rok 2017 1722
     Rok 2016 430
    ›    I Kwartał 789
    ›    II Kwartał 912
    ›    III kwartał 633
    ›    IV Kwartał 982
     Rok 2015 512
    ›    I Kwartał 980
    ›    II Kwartał 731
    ›    III Kwartał 412
    ›    IV Kwartał 996
     Rok 2014 482
    ›    I Kwartał 736
    ›    II Kwartał 610
    ›    III Kwartał 580
    ›    IV Kwartał 707
     Rok 2013 727
    ›    I Kwartał 1049
    ›    II Kwartał 1096
    ›    III kwartał 733
    ›    IV kwartal 964
     Rok 2012 770
    ›    I Kwartał 1314
    ›    II Kwartał 1060
    ›    III Kwartał 733
    ›    IV Kwartał 1734
     Rok 2011 764
    ›    I Kwartał 2756
    ›    II Kwartał 844
    ›    III Kwartał 953
    ›    IV Kwartał 1434
     Rok 2010 670
    ›    I Kwartał 1610
    ›    II Kwartał 2791
    ›    III Kwartał 1760
    ›    IV Kwartał 2875
     Rok 2009 659
    ›    I Kwartał 1428
    ›    II Kwartał 2475
    ›    III Kwartał 1586
    ›    IV Kwartał 2729
     Rok 2008 961
    ›    I Kwartał 2965
    ›    II Kwartał 2177
    ›    III Kwartał 843
    ›    IV Kwartał 2948
     Rok 2007 886
    ›    I Kwartał 3234
    ›    II Kwartał 2621
    ›    III Kwartał 1390
    ›    IV Kwartał 4035
     Rok 2006 872
    ›    I Kwartał 3224
    ›    II Kwartał 1842
    ›    III Kwartał 2250
    ›    IV Kwartał 3280
     Rok 2005 809
    ›    I Kwartał 2695
    ›    II Kwartał 1896
    ›    III Kwartał 1946
    ›    IV Kwartał 3383
     Rok 2004 747
    ›    I Kwartał 1449
    ›    II Kwartał 1372
    ›    III Kwartał 1280
    ›    IV Kwartał 3866
     Rok 2003 746
    ›    I Kwartał 1652
    ›    II Kwartał 1963
    ›    III Kwartał 1308
    ›    IV Kwartał 4325
     Rok 2002 796
    ›    IV Kwartał 4991
   Podatki i opłaty lokalne 3620
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 1080
     Podatek od nieruchomości 2660
    ›    Podmiot opodatkowania 681
    ›    Przedmiot opodatkowania 640
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 686
    ›    Termin płatności 778
    ›    Stawki podatku 1137
     Podatek od środków transportowych 1394
     Podatek rolny 1891
     Podatek leśny 1031
     Opłata targowa 914
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 972
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 402
     Zarządzenia Wójta 440
    ›    Rok 2002 220
    ›    Rok 2003 341
     Decyzje i inne akty administracyjne 334
    ›    Rok 2003 202
    ›    Rok 2002 271
     Obwieszczenia i zawiadomienia 404
    ›    Rok 2003 223
    ›    Rok 2002 206
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3521
   Zagospodarowanie przestrzenne 3874
   Gospodarka komunalna 3850
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2018 rok 412
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 701
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 822
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2226
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 412
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1944
   Plan Odnowy Miejscowości 1905
   Program usuwania azbestu 1536
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 33466
     Rok 2018 6249
     Rok 2017 2854
     Rok 2016 2653
     Rok 2015 12803
     Rok 2014 6917
     Rok 2013 6999
     Rok 2012 4393
     Rok 2011 9552
     Rok 2010 8487
     Rok 2009 9012
     Rok 2008 11983
     Rok 2007 14192
     Rok 2006 711
     Rok 2005 7990
     Rok 2004 2949
     Rok 2003 944
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2349
   Zapytania ofertowe 5156
     Zapytania ofertowe 2018 6095
     Zapytania ofertowe 2017 6393
     Zapytania ofertowe 2016 9656
     Zapytania ofertowe 2015 35513
     Zapytania ofertowe 2014 10046
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14978
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 527
Inne
   Działalność regulowana 1101
   Pomoc publiczna 192
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 135
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 106
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 139
   Zgromadzenia 511
   Kontrola zarządcza 499
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 695
   Wrota Regionu Łódzkiego 1539
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1516
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 263
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 224
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 256
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 557
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 440
   Organizacje pozarządowe 12393
   Wykaz organizacji pozarządowych 1105
    ›    Kontakt 260
    ›    Kierownictwo 236
    ›    Statut 243
    ›    Regulamin 205
    ›    Struktura organizacyjna 215
    ›    Ewidencje i rejestry 224
    ›    Majątek 255
    ›    Dokumentacje kontroli 220
    ›    Budżet i inwestycje 204
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 231
    ›    Procedury 223
     Ośrodek Pomocy Społecznej 750
    ›    Kontakt 800
    ›    Kierownictwo 630
    ›    Statut 718
    ›    Regulamin 533
    ›    Struktura organizacyjna 510
    ›    Ewidencje i rejestry 461
    ›    Majątek 465
    ›    Dokumentacje kontroli 468
    ›    Budżet i inwestycje 478
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 529
    ›    Procedury 487
    ›    Kontakt 198
    ›    Kierownictwo 185
    ›    Statut 222
    ›    Regulamin 173
    ›    Struktura organizacyjna 198
    ›    Ewidencje i rejestry 166
    ›    Majątek 179
    ›    Dokumentacje kontroli 174
    ›    Budżet i inwestycje 224
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 163
    ›    Procedury 242
    ›    Kontakt 236
    ›    Kierownictwo 183
    ›    Statut 231
    ›    Regulamin 191
    ›    Struktura organizacyjna 185
    ›    Ewidencje i rejestry 181
    ›    Majątek 210
    ›    Dokumentacje kontroli 196
    ›    Budżet i inwestycje 180
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 193
    ›    Procedury 214
     Sołectwa 2316
    ›    Statut Sołectw 922
     Infrastruktura 779
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 516
    ›    Stan elektryfikacji 470
    ›    Stan telefonizacji 476
    ›    Stan gospodarki komunalnej 544
    ›    Drogi 538
     Oferty 961
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 1602
   Petycje 1020
   Oświadczenia majątkowe 833
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 487
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 551
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 326
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 1143
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 591
     Wójt 2010 (dodatkowe) 795
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3748
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2343
     Wójt 2010 530
     Urząd 2010 461
    ›    Sekretarz 420
    ›    Skarbnik 385
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 405
     Rada Gminy 2010 459
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 388
    ›    Radni Gminy 933
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 456
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 418
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 413
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 378
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 410
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 389
     Wójt 2011 545
     Urząd 2011 444
    ›    Sekretarz 407
    ›    Skarbnik 397
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 389
     Rada Gminy 2011 392
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 328
    ›    Radni Gminy 854
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 465
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 373
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 373
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 420
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 339
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 420
     Wójt 2012 463
     Urząd 2012 419
    ›    Sekretarz 399
    ›    Skarbnik 361
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 349
     Rada Gminy 2012 369
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 274
    ›    Radni Gminy 775
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 423
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 325
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 336
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 321
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 396
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 316
     Wójt 2013 420
     Urząd 2013 399
    ›    Sekretarz 316
    ›    Skarbnik 289
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 380
     Rada Gminy 2013 347
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 280
    ›    Radni Gminy 714
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 436
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 352
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 306
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 326
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 344
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 327
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 427
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 307
    ›    Radni Gminy 687
    ›    Wójt Gminy 285
     Wójt 2014 524
     Pracownicy 2014 807
     Przewodniczący Rady 2014 436
     Rada Gminy 2014 676
     Wójt 2015 301
     Pracownicy 2015 503
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 274
     Rada Gminy 2015 545
     Wójt 2016 100
     Przewodniczący Rady 2016 110
   Ponowne wykorzystywanie 517
    ›    Sekretarz 436
    ›    Skarbnik 451
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 425
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 406
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 497
    ›    Radni Gminy 1791
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 494
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 578
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 493
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 454
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 565
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 497
    ›    Sekretarz 374
    ›    Skarbnik 382
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 433
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 401
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 369
    ›    Radni Gminy 1370
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 405
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 451
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 377
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 450
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 406
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 390
    ›    Sekretarz 642
    ›    Skarbnik 632
    ›    Kierownik USC 772
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 573
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 483
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 431
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 696
    ›    Radni Gminy 1137
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 537
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 477
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 476
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 462
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 556
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 512
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 517
    ›    Sekretarz 686
    ›    Skarbnik 592
    ›    Kierownik USC 684
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 645
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 605
    ›    Radni Gminy 1373
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 581
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 583
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 572
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 556
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 710
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 437
    ›    Sekretarz 397
    ›    Skarbnik 438
    ›    Radni Gminy 2218
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 399
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 674
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 651
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 632
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 654
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 665
   Informacje nieudostępnione 2544
   Redakcja Biuletynu 2832
Załatwianie Spraw
   Druki 536
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2759
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 508
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 545
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 453
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 507
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 532
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 541
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 568
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 4164
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 388
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 342
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 332
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 371
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 330
     Mieszkania 744
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 428
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 426
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 474
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 394
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 471
     Nieruchomości 762
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 443
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 473
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 405
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 451
    ›    Podział nieruchomości 476
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 449
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 487
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 430
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 433
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 408
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 449
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 344
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 383
     Zezwolenia i decyzje 894
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 506
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 546
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 449
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 675
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 541
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 467
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 765
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 583
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 352
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 312
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 314
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 365
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 430
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 1307