Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN850610
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ98464
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 98464
   Godziny urzędowania 3434
   Regulamin Organizacyjny 48
   Struktura organizacyjna 4501
   Ogłoszenia 56965
   Ogłoszenia o naborze pracowników 20612
   ePUAP 1821
   Wybory 1507
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 219
     Wybory Ławników 2016 - 2019 325
     Referendum ogólnokrajowe 203
   Galerie zdjęć 800
Organy
   Wójt Gminy 4617
     CV 1356
     Kompetencje 1069
     Kontakt 1122
     Dyżury 953
     Zarządzenia kadencji 2002 - 2006 38030
     Zarządzenia kadencji 2006 - 2010 27367
    ›    Rok 2009 625
     Zarządzenia kadencji 2010 - 2014 8311
     Zarządzenia kadencji 2014 - 2018 3332
     Obwieszczenia i zawiadomienia 994
     Stanowiska 939
     Wystąpienia publiczne 879
   Sekretarz 2884
   Skarbnik 2875
   Rada Gminy 6059
     Przewodniczący Rady 1319
     Skład Rady 1945
     Sesje 3648
    ›    Nagrania z sesji (archiwum) 2258
    ›    Najbliższa sesja 4913
    ›    Protokoły 12769
    ›    Nagrania z sesji 1207
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1197
     Kluby radnych 923
     Kontakt z radnymi 1057
   Komisje Rady 2799
    ›    Przedmiot działania 131
    ›    Skład osobowy 130
    ›    Plan pracy i sprawozdania 120
    ›    Posiedzenia komisji 134
    ›    Uchwały komisji 136
    ›    Protokoły z posiedzeń (archiwalne) 121
     Komisja Rewizyjna 1195
     Komisja Gospodarcza 1171
     Komisja Społeczna 1117
   Jednostki organizacyjne 4591
   Jednostki pomocnicze 2643
     Wydziały Urzędu 77
    ›    Wydział Organizacyjny 124
    ›    Wydział Finansowo-Budżetowy 124
    ›    Wydział Gospodarki Komunalnej 113
    ›    Wydział Spraw Obywatelskich 135
    ›    Wydział Prawny 122
    ›    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 135
    ›    Wydział Urbanistyki i Architektury 132
    ›    Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 119
    ›    Wydział Ekologii i Zdrowia 114
    ›    Wydział Inwestycji i Remontów 112
    ›    Wydział Lokalowy 118
    ›    Wydział Rozwoju Gminy i Miasta 125
    ›    Wydział Edukacji 151
     Referaty Urzędu 105
    ›    Referat Księgowości 132
    ›    Referat Podatków 137
    ›    Referat Finansowo-Budżetowy 142
    ›    Referat Drogownictwa 149
    ›    Referat Informatyki 161
    ›    Referat Geodezji i Rolnictwa 157
   Urząd Stanu Cywilnego 3738
   Samodzielne stanowiska 3827
     Pełnomocnik ds. Audytu i Kontroli Finansowej 1763
Prawo Lokalne
   Projekty uchwał 1349
   Statut 3406
   Regulamin 3264
   Budżet 8553
     Budżet - sprawozdania roczne 1186
     Budżet - sprawozdania kwartalne 952
    ›    IV kwartał 2007 415
    ›    IV kwartał 2008 447
    ›    I kwartał 2009 388
    ›    II kwartał 2009 398
    ›    III kwartał 2009 398
    ›    IV kwartał 2009 378
    ›    I kwartał 2010 399
    ›    II kwartał 2010 411
    ›    III kwartał 2010 362
    ›    IV kwartał 2010 436
    ›    I kwartał 2011 372
    ›    II kwartał 2011 329
    ›    III kwartał 2011 320
    ›    IV kwartał 2011 312
    ›    I kwartał 2012 307
    ›    II kwartał 2012 346
    ›    III kwartał 2012 301
    ›    IV kwartał 2012 328
    ›    I kwartał 2013 304
    ›    II kwartał 2013 277
    ›    III kwartał 2013 214
    ›    IV kwartał 2013 279
    ›    I kwartał 2014 249
    ›    II kwartał 2014 196
    ›    III kwartał 2014 228
    ›    IV kwartał 2014 241
    ›    I kwartał 2015 244
    ›    II kwartał 2015 221
    ›    III kwartał 2015 206
    ›    IV kwartał 2015 186
    ›    I kwartał 2016 190
    ›    II kwartał 2016 166
    ›    III kwartał 2016 127
    ›    IV kwartał 2016 88
    ›    I kwartał 2017 48
    ›    II kwartał 2017 45
     Podstawowe informacje o budżecie z lat poprzednich 792
    ›    Rok 2003 534
    ›    Rok 2004 497
    ›    Rok 2005 484
    ›    Rok 2006 553
    ›    Rok 2007 238
    ›    Rok 2008 234
    ›    Rok 2009 234
    ›    Rok 2010 243
    ›    Rok 2011 284
    ›    Rok 2012 240
    ›    Rok 2013 202
     Uchwały i opinie RIO 485
   Uchwały 5037
     Rok 2017 377
     Rok 2016 340
    ›    I Kwartał 550
    ›    II Kwartał 738
    ›    III kwartał 442
    ›    IV Kwartał 710
     Rok 2015 434
    ›    I Kwartał 534
    ›    II Kwartał 462
    ›    III Kwartał 265
    ›    IV Kwartał 649
     Rok 2014 428
    ›    I Kwartał 532
    ›    II Kwartał 434
    ›    III Kwartał 421
    ›    IV Kwartał 493
     Rok 2013 677
    ›    I Kwartał 837
    ›    II Kwartał 892
    ›    III kwartał 543
    ›    IV kwartal 726
     Rok 2012 702
    ›    I Kwartał 1100
    ›    II Kwartał 768
    ›    III Kwartał 583
    ›    IV Kwartał 1426
     Rok 2011 708
    ›    I Kwartał 2409
    ›    II Kwartał 699
    ›    III Kwartał 740
    ›    IV Kwartał 1188
     Rok 2010 618
    ›    I Kwartał 1394
    ›    II Kwartał 2373
    ›    III Kwartał 1567
    ›    IV Kwartał 2568
     Rok 2009 587
    ›    I Kwartał 1248
    ›    II Kwartał 2145
    ›    III Kwartał 1332
    ›    IV Kwartał 2445
     Rok 2008 885
    ›    I Kwartał 2671
    ›    II Kwartał 1960
    ›    III Kwartał 750
    ›    IV Kwartał 2681
     Rok 2007 824
    ›    I Kwartał 2995
    ›    II Kwartał 2328
    ›    III Kwartał 1242
    ›    IV Kwartał 3465
     Rok 2006 826
    ›    I Kwartał 3019
    ›    II Kwartał 1553
    ›    III Kwartał 1940
    ›    IV Kwartał 2872
     Rok 2005 761
    ›    I Kwartał 2379
    ›    II Kwartał 1740
    ›    III Kwartał 1789
    ›    IV Kwartał 3154
     Rok 2004 708
    ›    I Kwartał 1259
    ›    II Kwartał 1280
    ›    III Kwartał 1145
    ›    IV Kwartał 3615
     Rok 2003 701
    ›    I Kwartał 1528
    ›    II Kwartał 1812
    ›    III Kwartał 1196
    ›    IV Kwartał 4038
     Rok 2002 731
    ›    IV Kwartał 4664
   Podatki i opłaty lokalne 3344
     Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi 936
     Podatek od nieruchomości 2400
    ›    Podmiot opodatkowania 606
    ›    Przedmiot opodatkowania 572
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 589
    ›    Termin płatności 661
    ›    Stawki podatku 1018
     Podatek od środków transportowych 1306
     Podatek rolny 1780
     Podatek leśny 958
     Opłata targowa 864
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 875
     Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 308
     Zarządzenia Wójta 391
    ›    Rok 2002 169
    ›    Rok 2003 243
     Decyzje i inne akty administracyjne 269
    ›    Rok 2003 155
    ›    Rok 2002 213
     Obwieszczenia i zawiadomienia 344
    ›    Rok 2003 179
    ›    Rok 2002 149
   Strategia Rozwoju Gminy Skomlin 3186
   Zagospodarowanie przestrzenne 3472
   Gospodarka komunalna 3540
     Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2017 rok 319
     Zasady wynajmowania lokali mieszkalnych 608
     Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 698
     Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Skomlin 2076
     Sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 285
   Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin 1747
   Plan Odnowy Miejscowości 1725
   Program usuwania azbestu 1300
   Rejestr działalności regulowanej 829
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 30846
     Rok 2017 944
     Rok 2016 2500
     Rok 2015 10750
     Rok 2014 6687
     Rok 2013 6816
     Rok 2012 4287
     Rok 2011 9372
     Rok 2010 8279
     Rok 2009 8921
     Rok 2008 11874
     Rok 2007 14093
     Rok 2006 669
     Rok 2005 7897
     Rok 2004 2877
     Rok 2003 884
   Zarządzenia do Procedury Przetargowej Kredytu 2029
   Zapytania ofertowe 3765
     Zapytania ofertowe 2017 2355
     Zapytania ofertowe 2016 9357
     Zapytania ofertowe 2015 26706
     Zapytania ofertowe 2014 9940
     Zapytania ofertowe (archiwum) 14530
   Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. 214
Inne
   Pomoc publiczna 58
     Pomoc publiczna udzielona w 2016r. 74
     Pomoc publiczna udzielona w 2015r. 60
     Pomoc publiczna udzielona w 2014r. 91
   Zgromadzenia 349
   Kontrola zarządcza 332
   System Informacji Przestrzennej Gminy Skomlin 493
   Wrota Regionu Łódzkiego 1336
   Kontrole przeprowadzane w Urzędzie Gminy 1302
     Kontrole zewnętrzne - 2016 rok 189
     Kontrole zewnętrzne - 2015 rok 139
     Kontrole zewnętrzne - 2014 rok 177
     Kontrole zewnętrzne - 2012 rok 515
     Kontrole zewnętrzne - 2011 rok 381
   Organizacje pozarządowe 9046
   Wykaz organizacji pozarządowych 878
    ›    Kontakt 198
    ›    Kierownictwo 177
    ›    Statut 188
    ›    Regulamin 156
    ›    Struktura organizacyjna 158
    ›    Ewidencje i rejestry 165
    ›    Majątek 183
    ›    Dokumentacje kontroli 169
    ›    Budżet i inwestycje 158
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 175
    ›    Procedury 168
     Ośrodek Pomocy Społecznej 718
    ›    Kontakt 670
    ›    Kierownictwo 565
    ›    Statut 634
    ›    Regulamin 460
    ›    Struktura organizacyjna 440
    ›    Ewidencje i rejestry 398
    ›    Majątek 408
    ›    Dokumentacje kontroli 393
    ›    Budżet i inwestycje 396
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 449
    ›    Procedury 405
    ›    Kontakt 145
    ›    Kierownictwo 113
    ›    Statut 134
    ›    Regulamin 125
    ›    Struktura organizacyjna 127
    ›    Ewidencje i rejestry 120
    ›    Majątek 131
    ›    Dokumentacje kontroli 125
    ›    Budżet i inwestycje 143
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 119
    ›    Procedury 157
    ›    Kontakt 145
    ›    Kierownictwo 133
    ›    Statut 154
    ›    Regulamin 138
    ›    Struktura organizacyjna 132
    ›    Ewidencje i rejestry 118
    ›    Majątek 136
    ›    Dokumentacje kontroli 143
    ›    Budżet i inwestycje 134
    ›    Zadania, stanowiska i akty administracyjne 130
    ›    Procedury 147
     Sołectwa 2114
    ›    Statut Sołectw 780
     Infrastruktura 736
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 449
    ›    Stan elektryfikacji 425
    ›    Stan telefonizacji 415
    ›    Stan gospodarki komunalnej 466
    ›    Drogi 471
     Oferty 925
   Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 374
   Petycje 778
   Oświadczenia majątkowe 180
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy 107
     Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy 160
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy 100
     Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin 430
     Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych 191
     Wójt 2010 (dodatkowe) 727
     Rada Gminy 2010 (dodatkowe) 3507
     Oświadczenia majątkowe z 12.09.2010 2109
     Wójt 2010 471
     Urząd 2010 406
    ›    Sekretarz 346
    ›    Skarbnik 318
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 317
     Rada Gminy 2010 396
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 286
    ›    Radni Gminy 800
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2010 420
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 336
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 332
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 292
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 302
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 309
     Wójt 2011 477
     Urząd 2011 395
    ›    Sekretarz 326
    ›    Skarbnik 326
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 296
     Rada Gminy 2011 337
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 256
    ›    Radni Gminy 713
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2011 418
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 306
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 311
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 345
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 288
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 326
     Wójt 2012 400
     Urząd 2012 356
    ›    Sekretarz 295
    ›    Skarbnik 257
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 282
     Rada Gminy 2012 311
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 218
    ›    Radni Gminy 608
     Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 2012 369
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 254
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 257
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 219
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 248
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 224
     Wójt 2013 321
     Urząd 2013 331
    ›    Sekretarz 252
    ›    Skarbnik 234
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 266
     Rada Gminy 2013 309
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 215
    ›    Radni Gminy 521
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 2013 370
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 284
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 248
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 247
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 275
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 249
     Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2010 - 2014 390
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 252
    ›    Radni Gminy 534
    ›    Wójt Gminy 226
     Wójt 2014 398
     Pracownicy 2014 739
     Przewodniczący Rady 2014 355
     Rada Gminy 2014 577
     Wójt 2015 250
     Pracownicy 2015 399
     Przewodniczący Rady Gminy 2015 194
     Rada Gminy 2015 392
     Wójt 2016 27
     Przewodniczący Rady 2016 23
   Ponowne wykorzystywanie 350
    ›    Sekretarz 367
    ›    Skarbnik 402
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 367
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 360
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 437
    ›    Radni Gminy 1571
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 449
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 484
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 444
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 404
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 511
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 444
    ›    Sekretarz 330
    ›    Skarbnik 327
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 364
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 352
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 315
    ›    Radni Gminy 1079
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 318
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 367
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 318
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 346
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 332
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 322
    ›    Sekretarz 582
    ›    Skarbnik 549
    ›    Kierownik USC 683
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 508
    ›    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 413
    ›    Podinspektor do spraw wymiaru podatków 363
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 604
    ›    Radni Gminy 964
    ›    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skomlinie 466
    ›    Dyrektor Gimnazjum w Skomlinie 406
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 380
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 392
    ›    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 429
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 440
    ›    Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 424
    ›    Sekretarz 599
    ›    Skarbnik 539
    ›    Kierownik USC 631
    ›    Podinspektor ds. wymiaru podatków 599
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 547
    ›    Radni Gminy 1304
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 514
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 505
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 490
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 484
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 556
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie 346
    ›    Sekretarz 344
    ›    Skarbnik 385
    ›    Radni Gminy 2033
    ›    Przewodniczący Rady Gminy 351
    ›    Dyrektor Zespołu Szkół w Skomlinie 576
    ›    Dyrektor Publicznego Przedszkola w Skomlinie 587
    ›    Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie 555
    ›    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie 589
    ›    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie 581
   Informacje nieudostępnione 2377
   Redakcja Biuletynu 2683
Załatwianie Spraw
   Druki 223
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2622
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 443
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 458
    ›    Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 407
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 403
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 478
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 447
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku utracenia 475
    ›    Wydanie dowodu osobistego w przypadku zniszczenia,wymiany i upływu terminu ważności dowodu osobistego oraz zmiany danych osobowo-adresowych. 3013
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 352
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 301
    ›    Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy 298
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 333
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 282
     Mieszkania 676
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 386
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 380
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 406
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 341
    ›    Przyznanie lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę 372
     Nieruchomości 702
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej 399
    ›    Nabycie nieruchomości (gruntu, budynku, lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego) stanowiącej własność gminy w drodze bezprzetargowej, gdy drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym 425
    ›    Nabycie gruntu w dzierżawę lub najem 360
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 391
    ›    Podział nieruchomości 413
    ›    Rozgraniczenie nieruchomości 391
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek jest przyjęty do użytkowania 414
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości, gdy budynek nie jest przyjęty do użytkowania 382
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 380
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 365
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 406
    ›    Wydawanie zaświadczenia z rejestru działalności gospodarczej dotyczącego przedsiębiorcy oraz prowadzonej przez niego działalności 299
    ›    Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności 336
     Zezwolenia i decyzje 840
    ›    Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy na gruntach gminnych 451
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 506
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 406
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 620
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 493
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 428
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 711
    ›    Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 525
    ›    Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego 288
    ›    Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku 273
    ›    Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 277
    ›    Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności i dowodów osobistych 310
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 374
   Dostarczanie dokumentów elektronicznych 869