Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO nr IV/229/2017

Uchwała RIO nr IV/229/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017r. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Skomlin w wysokości 1.400.000,00zł.

Utworzony: 2017-11-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 14:53

2. Najbliższa sesja

ZAPROSZENIE

Utworzony: 2010-06-23 | Zmodyfikowany: 2017-11-20 08:28

3. Rok 2017

OGŁOSZENIE

Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.400.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin w 2017 roku

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-17 12:44

4. Rok 2017

Uchwała nr XXI/136/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 lutego 2017r.

Uchwała nr XXI/136/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 lutego 2017r. W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Utworzony: 2017-02-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-15 12:28

5. Rok 2017

OGŁOSZENIE

Rekultywacja i zamknięcie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Skomlin gmina Skomlin Ze względu na duży rozmiar dokumentacji projektowej należy wszystkie archiwa (pliki rar) pobrać i zapisać w jednym katalogu.

Utworzony: 2017-10-19 | Zmodyfikowany: 2017-11-13 13:00

6. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO nr IV/193/2017

Uchwała RIO nr IV/193/2017 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 września 2017r. W sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skomlin za I półrocze 2017 roku.

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 12:48

7. III kwartał 2017

Sprawozdania za III kwartał 2017r.

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 08:40

8. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 211/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 października 2017r.

Zarządzenie nr 211/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 października 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 11:09

9. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 października 2017r.

Zarządzenie nr 210/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 października 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:55

10. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie Nr 209/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r.

Zarządzenie Nr 209/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:42

11. Rok 2017

Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r.

Uchwała nr XXVIII/166/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:31

12. Rok 2017

Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r.

Uchwała nr XXVIII/165/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:24

13. Rok 2017

Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r.

Uchwała nr XXVIII/164/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r. W sprawie uchylenia Uchwały nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r. "W sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:20

14. Rok 2017

Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r.

Uchwała nr XXVIII/163/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:11

15. Rok 2017

Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r.

Uchwała nr XXVIII/162/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 18 października 2017r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2017 - 2029.

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 10:06

16. Zapytania ofertowe 2017

OGŁOSZENIE

Dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Skomlin

Utworzony: 2017-10-25 | Zmodyfikowany: 2017-11-07 09:46

17. Rok 2017

OGŁOSZENIE

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią scieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Wróblew. Ze względu na duży rozmiar dokumentacji projektowej należy wszystkie archiwa (pliki rar) pobrać i zapisać w jednym katalogu.

Utworzony: 2017-09-26 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 12:45

18. Zapytania ofertowe 2017

OGŁOSZENIE

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Wróblew”

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 12:19

19. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr wniosków

  L.p Data wpływu wniosku Podmiot wnoszący wniosek Znak sprawy Przedmiot sprawy Data rozpatrzenia wniosku Wniosek wraz z odpowiedzą 1...

Utworzony: 2017-05-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-25 14:46

20. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2016 rok

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-10-25 11:06