główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr IX/2019 z dnia 31 lipca 2019r.

Protokół Nr IX/2019 z dnia 31 lipca 2019r.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 10:33

2. Zapytania ofertowe 2019

Klubo - świetlica wiejska we Wróblewie

Klubo - świetlica wiejska we Wróblewie

Utworzony: 2019-08-14 | Zmodyfikowany: 2019-08-14 10:21

3. Rok 2019

OGŁOSZENIE

Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2019/2020

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 13:07

4. Zapytania ofertowe 2019

Klubo - Świetlica wiejska we Wróblewie

Klubo - Świetlica wiejska we Wróblewie

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 12:56

5. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr VIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Protokół Nr VIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 11:57

6. Rok 2019

OGŁOSZENIE

Dowóz dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej i Przedszkola Publicznego w Skomlinie w roku szkolnym 2019/2020

Utworzony: 2019-07-19 | Zmodyfikowany: 2019-08-13 09:33

7. Transmisja obrad Rady Gminy

Transmisja z sesji

Zapraszamy do oglądania w serwisie crv.pl

Utworzony: 2018-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-08-08 14:21

8. Ogłoszenia o naborze pracowników

OGŁOSZENIE

Nabór na stanowisko Inspektora ds. księgowości podatkowej i opłat za wodę i ścieki

Utworzony: 2019-08-07 | Zmodyfikowany: 2019-08-07 13:56

9. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2019r.

Uchwała nr IX/53/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2019r. W sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:58

10. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2019r.

Uchwała nr IX/52/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2019r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:50

11. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2019r.

Uchwała nr IX/51/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2019r. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego o powierzchni 62,15 m2 usytuowanego w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Trojanowskiego w Skomlinie na czas nieokreślony.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:48

12. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/50/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:39

13. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/49/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:36

14. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/48/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji Rady Gminy, ustalenia składu osobowego i przedmiotu działania.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:26

15. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/47/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Skomlin.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:22

16. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/46/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:14

17. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/45/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Skomlin za 2018 rok.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:11

18. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII44/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII44/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:08

19. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r.

Uchwała nr VIII/43/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 26 czerwca 2019r. W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skomlin wotum zaufania

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 14:04

20. Ogłoszenia o naborze pracowników

OGŁOSZENIE

Ponowny nabór na stanowisko Informatyka

Utworzony: 2019-08-02 | Zmodyfikowany: 2019-08-02 12:56