Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2018

OGŁOSZENIE

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Skomlin oraz podległych jednostek.

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 12:43

2. Rok 2018

OGŁOSZENIE

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna w Skomlinie.

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 12:40

3. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO nr IV/165/2018

 Uchwała nr IV/165/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 lipca 2018r. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki przez Gminę Skomlin w kwocie 62.000,00zł.

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 08:40

4. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO nr IV/139/2018

 Uchwała nr IV/139/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2018 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu przez Gminę Skomlin w kwocie 178.00,00zł.

Utworzony: 2018-07-12 | Zmodyfikowany: 2018-07-12 08:37

5. Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE

ZP.2711.3.2018- Integracja społeczności lokalnej poprzez docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zbęk

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 14:53

6. Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE

Dostawa sprzętu ratowniczego dla OSP Skomlin

Utworzony: 2018-06-28 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 14:42

7. Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE

ZP.2711.1.2018 – Integracja społeczności lokalnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Klasak Duży

Utworzony: 2018-06-18 | Zmodyfikowany: 2018-07-06 10:35

8. Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE

Remont zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777r zlokalizowanego w miejscowości Skomlin, gmina Skomlin polegający na wykonaniu prac zabezpieczających, poprzez impregnację pokrycia dachowego z gontów i ścian obwodowych z bali modrzewiowych.

Utworzony: 2018-06-26 | Zmodyfikowany: 2018-07-05 08:36

9. Rok 2018

OGŁOSZENIE

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Toplin – Ług, Wróblew i Brzeziny

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2018-07-02 11:05

10. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Urząd Gminy w Skomlinie uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak PO.RET.070.147.2.2018 KS z 10 maja 2018 r. z...

Utworzony: 2018-06-11 | Zmodyfikowany: 2018-07-02 10:38

11. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

 W sprawie zgłaszania strat w uprawach polowych poniesionych w wyniku suszy Pełna treść informacji

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 13:00

12. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Skomlin Rodzaj Gmina wiejska Kod 98-346 Miejscowość SKOMLIN, ul. Trojanowskiego 1 Kontakt ...

Utworzony: 2003-06-08 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 10:25

13. Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny z załącznikami 

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2018-06-28 12:18

14. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 11:25

15. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2017 rok

Utworzony: 2018-06-15 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 11:17

16. Protokoły

Protokół Nr XXXVII/2018 z dnia 16 maja 2018r.

Protokół Nr XXXVII/2018 z dnia 16 maja 2018r.

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 13:36

17. Protokoły

Protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.

Protokół Nr XXXVI/2018 z dnia 20 kwietnia 2018r.

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 13:34

18. Protokoły

Protokół Nr XXXV/2018 z dnia 23 marca 2018r.

Protokół Nr XXXV/2018 z dnia 23 marca 2018r.

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 13:29

19. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 18.06.2018r.

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 11:16

20. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Skomlinie.

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 10:25