główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Stanowisko Nazwisko i imię Tel. stacjonarny Wójt Gminy Skomlin Maras Grzegorz 043 886 44 77 w. 15 tel. kom. 601 872 532 Sekretarz Gminy Skomlin Kowalek Jadwiga 043 886 44 77 w. 17 Skarbnik Gminy Skomlin Madeja Jadwiga 043 886 44 77 w. 22 Kierownik USC, Biuro Rady Matyjasek Katarzyna 043 886 44 77 w. 26 Stanowisko ds. obywatelskich i obronnych, ewidencja ludności Badecka Jolanta 043 886 44 77 w. 26 Stanowisko ds. obsługi informatycznej Pokora Adam 043 886 44 77 w. 16 Stanowisko ds. kadrowych ...

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 15:07

2. Dane podstawowe

Informacje ogólne o Urzędzie

Podstawowe informacje o gminie Skomlin Rodzaj Gmina wiejska Kod 98-346 Miejscowość SKOMLIN, ul. Trojanowskiego 1 Kontakt tel. +48 (0-43) 886-44-77 e-mail: sekretariat@skomlin.pl, skrytka ePUAP: /ypy11c2x7p/skrytka Wójt Grzegorz Maras tel. (0-43) 886-44-77 w. 15 Sekretarz Jadwiga Kowalek tel. (0-43) 886-44-77 w. 17 Przewodniczący Rady Jarosław Żółtaszek tel. (0-43) 886-44-77 w. 16 Skarbnik Jadwiga Madeja tel. (0-43) 886-44-77 w. 22 Numer konta bankowego niezbędny w celu uiszczenia opłaty skar...

Utworzony: 2003-06-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 13:15

3. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin na początek kadencji 2018 -2023

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 10:22

4. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin na koniec kadencji 2014 -2018

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 09:59

5. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Grzegorza Marasa za 2018 rok

Utworzony: 2019-05-27 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 09:43

6. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Grzegorza Marasa na koniec kadencji 2014 - 2018

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2019-11-20 09:40

7. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna – skład osobowy - kadencja 2018-2023 1. Andrzej Wesoły - Przewodniczący 2. Halina Kamińska - Z-ca Przewodniczącego 3. Michał Hucz 4. Magdalena Idasiak 5. Czesław Radziszewski 6. Grażyna Spodymek

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 14:36

8. Komisje Rady

Komisje Rady

Przy Radzie Gminy działają 3 stałe komisje. Komisje obradują na posiedzeniach, zwoływanych przez przewodniczącego Rady w miarę potrzeb. Komisje podlegają Radzie Gminy w całym zakresie swojej działalności. Do zadań komisji należy : 1. Rozpatrywanie projektów uchwał opracowywanych i przedkładanych przez wójta; 2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał; 3. Rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazanych komisji przez Radę; 4. Kontrola wykonywania uchwał Rady.

Utworzony: 2003-06-24 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 14:32

9. Redakcja Biuletynu

Redakcja Biuletynu:

Obsługę techniczną biuletynu prowadzi: Adam Pokora tel. (0 prefix 43) 886-44-77 w. 16 e-mail: a.pokora@skomlin.pl

Utworzony: 2003-06-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 14:24

10. Rok 2019

OGŁOSZENIE

Dostawa węgla typu eko-groszek w sezonie grzewczym 2019/2020 na potrzeby Gminy Skomlin

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 13:19

11. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr XI/2019 z dnia 18 października 2019r.

Protokół Nr XI/2019 z dnia 18 października 2019r.

Utworzony: 2019-10-18 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 11:08

12. Najbliższa sesja

Zaproszenie na najbliższą sesję Rady Gminy Skomlin w dniu 25 listopada 2019r.

Rada Gminy Skomlin pow. wieluński Mieszkańcy Gminy Skomlin Skomlin, dnia 18 listopada 2019 r. OS. 0002.9.2019 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506,1309,1571 i 1696) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Skomlin VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skomlinie. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Przedstawienie porządku obrad. Wnioski i uwagi do protokoł...

Utworzony: 2019-06-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-19 11:04

13. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 7 listopada 2019r.

Zarządzenie nr 72/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 10:20

14. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 22 października 2019r.

Zarządzenie nr 71/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 22 października 2019r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2019 r.

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 10:16

15. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 22 października 2019r.

Zarządzenie nr 70/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Utworzony: 2019-11-13 | Zmodyfikowany: 2019-11-13 10:13

16. Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE

W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Utworzony: 2019-11-08 | Zmodyfikowany: 2019-11-08 12:21

17. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Utworzony: 2019-11-06 | Zmodyfikowany: 2019-11-06 13:45

18. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Toplin”.

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2019-10-28 11:48

19. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 13:14

20. III kwartał 2019

Sprawozdania za III kwartał 2019r

Utworzony: 2019-10-25 | Zmodyfikowany: 2019-10-25 12:42