Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2017

OGŁOSZENIE

Dostawa węgla typu ekogroszek w sezonie grzewczym 2017/2018 na potrzeby Gminy Skomlin

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 14:07

2. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 361, 401 (obręb Brzeziny) położonych w gminie Skomlin, na części dz...

Utworzony: 2017-09-19 | Zmodyfikowany: 2017-09-19 13:19

3. Pomoc publiczna udzielona w 2016r.

Pomoc publiczna udzielona w 2016r.

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 12:22

4. Pomoc publiczna udzielona w 2015r.

Pomoc publiczna udzielona w 2015r.

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 12:18

5. Pomoc publiczna udzielona w 2014r.

Pomoc publiczna udzielona w 2014r.

Utworzony: 2017-09-01 | Zmodyfikowany: 2017-09-11 12:16

6. Petycje

Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI L.p Data złożenia petycji Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji ...

Utworzony: 2016-06-03 | Zmodyfikowany: 2017-09-07 10:55

7. Zapytania ofertowe 2017

OGŁOSZENIE

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z dostawą i montażem placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Skomlin.

Utworzony: 2017-08-25 | Zmodyfikowany: 2017-09-05 09:58

8. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 lipca 2017r.

Zarządzenie nr 194/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 28 lipca 2017r. W sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 12:09

9. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 192/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2017r.

Zarządzenie nr 192/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 12:00

10. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2017r.

Zarządzenie nr 191/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 lipca 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:54

11. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 189/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 czerwca 2017r.

Zarządzenie nr 189/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 czerwca 2017r. W sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:45

12. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 188/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 czerwca 2017r.

Zarządzenie nr 188/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 czerwca 2017r. W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:36

13. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 187/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 czerwca 2017r.

Zarządzenie nr 187/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 czerwca 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:27

14. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 186/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 czerwca 2017r.

Zarządzenie nr 186/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 czerwca 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 11:15

15. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 185/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 2 czerwca 2017r.

Zarządzenie nr 185/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 2 czerwca 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2017-08-23 | Zmodyfikowany: 2017-08-23 09:43

16. Rok 2017

Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 21 sierpnia 2017r.

Uchwała nr XXVII/161/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 21 sierpnia 2017r. W sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Skomlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie.

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 12:51

17. Rok 2017

Uchwała nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r.

Uchwała nr XXVI/160/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 12:34

18. Rok 2017

Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r.

Uchwała nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 11:18

19. Rok 2017

Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r.

Uchwała nr XXVI/158/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 11:06

20. Rok 2017

Uchwała nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r.

Uchwała nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lipca 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Utworzony: 2017-08-22 | Zmodyfikowany: 2017-08-22 10:57