główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Rok 2019

OGŁOSZENIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Bojanów i Wróblew 17. Dokumentacja techniczna 18. projekt przepompowni 19. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Utworzony: 2019-09-05 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 15:00

2. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP Skomlin, Wróblew, Wichernik, Toplin

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-11 08:29

3. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż: samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz 004, rok produkcji 1984.

Utworzony: 2019-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-10-09 10:45

4. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r.

Uchwała nr X/58/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r. Dla upamiętnienia heroizmu, bohaterstwa i odwagi rodziny Andrzeja i Józefy Poranków, którzy podczas II Wojny Światowej udzielili schronienia Jakubowi Kempnerowi mieszkańcowi Skomlina narodowości żydowskiej

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 09:54

5. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r.

Uchwała nr X/57/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 09:50

6. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r.

Uchwała nr X/55/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2010-2032

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 09:39

7. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r.

Uchwała nr X/56/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 09:39

8. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r.

Uchwała nr X/54/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 września 2019r. W sprawie wyboru ławników na kadencje w latach 2020-2023

Utworzony: 2019-10-08 | Zmodyfikowany: 2019-10-08 09:32

9. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie".

Utworzony: 2019-10-07 | Zmodyfikowany: 2019-10-07 10:54

10. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów"

Utworzony: 2019-10-04 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 13:16

11. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Bojanów w gminie Skomlin

Utworzony: 2019-09-10 | Zmodyfikowany: 2019-10-04 13:09

12. Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 27.09.2019r.

Utworzony: 2019-10-03 | Zmodyfikowany: 2019-10-03 15:12

13. Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r.

Wybory do Sejmu i Senatu RP - 13 października 2019r.

Utworzony: 2019-08-27 | Zmodyfikowany: 2019-10-03 09:32

14. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem OSP we Wróblewie

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 18:17

15. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr X/2019 z dnia 27 września 2019r.

Protokół Nr X/2019 z dnia 27 września 2019r.

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 18:12

16. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr IX/2019 z dnia 31 lipca 2019r.

Protokół Nr IX/2019 z dnia 31 lipca 2019r.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 18:09

17. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr VIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Protokół Nr VIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019r.

Utworzony: 2019-08-13 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 18:07

18. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 września 2019r.

Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Skomlin.

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 18:35

19. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 września 2019r.

Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 września 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizacje obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 18:32

20. Zarządzenia kadencji 2018 - 2023

Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 września 2019r.

Zarządzenie nr 56/2019 Wójta Gminy Skomlin z dnia 5 września 2019r. w sprawie planu finansowego urzędu jst na 2019r.

Utworzony: 2019-09-30 | Zmodyfikowany: 2019-09-30 18:27