Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zapytania ofertowe 2019

OGŁOSZENIE

„Remont kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Skomlinie”      

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 10:35

2. Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny z załącznikami 

Utworzony: 2017-10-09 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 10:26

3. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi poszukuje kandydatów na stanowisko: operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Utworzony: 2019-04-16 | Zmodyfikowany: 2019-04-16 08:28

4. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/42/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 12:00

5. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/41/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie zatwierdzenia planów pracy przy pracy komisji stałych Rady Gminy Skomlin na 2019 rok.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 11:31

6. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/40/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skomlin na 2019 rok.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 11:16

7. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/39/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie: wyznaczenia kandydata Gminy Skomlin do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 11:03

8. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 11:01

9. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/37/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019 - 2032.

Utworzony: 2019-04-15 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 10:10

10. Kontakt

ul. Trojanowskiego 1   98-346 Skomlin  pok. nr 5 tel. (043) 8864477 wew.  15   ...

Utworzony: 2003-06-23 | Zmodyfikowany: 2019-04-15 07:30

11. Ogłoszenia o naborze pracowników

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY.

Utworzony: 2019-03-20 | Zmodyfikowany: 2019-04-12 11:01

12. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/36/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2020 rok.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 14:24

13. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/35/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie za rok 2018.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 14:17

14. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/34/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie za rok 2018.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 13:52

15. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/33/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie za rok 2018.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:49

16. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

 Uchwała nr VII/32/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Zakładowi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:41

17. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

Uchwała nr VII/31/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Skomlin za 2018 rok.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:13

18. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r.

 Uchwała nr VII/30/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 marca 2019r. W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skomlin na rok 2019"

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 12:00

19. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 21 marca 2019r.

Uchwała nr VI/29/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 21 marca 2019r. W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Gminy Skomlin.

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 11:48

20. IV Kwartał

W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Utworzony: 2011-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-10 13:54