główna zawartość

Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/79/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:04

2. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/78/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:02

3. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/77/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Skomlinie

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 15:00

4. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/76/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/56/2007 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:57

5. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/75/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Skomlin

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:54

6. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/74/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Skomlin

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:52

7. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/73/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:47

8. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/72/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2020 - 2031

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:45

9. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/71/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 14:40

10. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Protokół Nr XIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Utworzony: 2019-12-30 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 13:59

11. Nagrania z sesji kadencji 2018 - 2023

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 14.01.2020r.

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 13:58

12. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r.

Uchwała nr XIII/70/2019 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019-2032

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 11:23

13. Protokoły kadencji 2018 - 2023

Protokół Nr XIV/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.

Protokół Nr XIV/2020 z dnia 14 stycznia 2020r.

Utworzony: 2020-01-14 | Zmodyfikowany: 2020-01-14 10:46

14. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w 2020 r.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński oraz dwa przez organizację pozarządową. W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja, ...

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2020-01-09 08:16

15. Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych

Klauzula informacyjna dotycząca dowodów osobistych

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 14:19

16. Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji ludności

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 14:14

17. Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców

Klauzula informacyjna dotycząca CEIDG i Punktu Informacji dla Przedsiębiorców

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 14:12

18. Klauzula informacyjna dotycząca USC

Klauzula informacyjna dotycząca USC

Utworzony: 2020-01-07 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 14:10

19. Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi

Harmonogram zbiórki odpadów na 2020r.

Załączniki do pobrania: Kalendarz Pt1 na 2020 rok - miejscowości: Skomlin, Wichernik, Wygoda, Walenczyzna, Maręże, Kazimierz, Brzeziny Kalendarz Pt3 na 2020 rok - miejscowości: Wróblew, Smugi, Zbęk, Złota Góra, Malinówka, Bojanów, Zadole, Toplin, Klasak Duży, Klasak Mały

Utworzony: 2015-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 11:39

20. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2019 rok

Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na 2020 rok

Załączniki do pobrania: Kalendarz Pt1 na 2020 rok - miejscowości: Skomlin, Wichernik, Wygoda, Walenczyzna, Maręże, Kazimierz, Brzeziny >> Kalendarz Pt3 na 2020 rok - miejscowości: Wróblew, Smugi, Zbęk, Złota Góra, Malinówka, Bojanów, Zadole, Toplin, Klasak Duży, Klasak Mały >>

Utworzony: 2015-03-10 | Zmodyfikowany: 2020-01-07 11:36