Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w 2019 roku

 

Utworzony: 2006-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 09:23

2. Podatek rolny

Podatek rolny w 2019 roku

 

Utworzony: 2006-01-17 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 09:22

3. Najbliższa sesja

ZAPROSZENIE

Utworzony: 2018-09-24 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 09:07

4. Podatek od gospodarowania odpadami komunalnymi

Harmonogram zbiórki odpadów na 2018r.

Załączniki do pobrania: Kalendarz Pt1 na 2018 rok - miejscowości: Skomlin, Wichernik, Wygoda, Walenczyzna, Maręże, Kazimierz, Brzeziny    Kalendarz Pt3 na 2018 rok - miejscowości: Wróblew, Smugi, Zbęk, Złota Góra, Malinówka, Bojanów, Zadole, Toplin, Klasak Duż...

Utworzony: 2015-03-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 07:49

5. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 06.11.2018r.

Utworzony: 2018-11-13 | Zmodyfikowany: 2018-11-13 11:58

6. Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Mokrsko wydał postanowienie znak: GKOiD.6220.4.2018.TK.5 stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wr...

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 12:00

7. Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Utworzony: 2018-11-02 | Zmodyfikowany: 2018-11-02 10:37

8. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin na koniec kadencji 2014 -2018

Utworzony: 2018-10-19 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 10:02

9. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 26.10.2018r.

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-26 11:15

10. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 17.10.2018r.

Utworzony: 2018-10-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-26 11:08

11. Protokoły

Protokół Nr XL/2018 dnia 1 października 2018r.

Protokół Nr XL/2018 dnia 1 października 2018r.

Utworzony: 2018-10-25 | Zmodyfikowany: 2018-10-25 08:16

12. III kwartał 2018

Sprawozdania za III kwartał 2018r

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 09:50

13. Wybory samorządowe 2018

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

Wyniki wyborów samorządowych na stronach PKW: Wybory Wójta Gminy Skomlin Wybory do Rady Gminy Skomlin Wybory do Rady Powiatu w Wieluniu Wybory do Sejmiku Województwa Łódzkiego

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-10-23 09:15

14. Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-10-19 10:25

15. Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE

Zakup i dostawa sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Skomlinie i Wróblewie

Utworzony: 2018-10-02 | Zmodyfikowany: 2018-10-18 09:31

16. Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko o wszczęciu postępowania polegającego na "Wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 4513E od skrzyżowania do m. Wróblew do m. Wróblew do drogi powiatowej nr 4509E dł. ok. 2,5 km"

Utworzony: 2018-10-15 | Zmodyfikowany: 2018-10-15 12:35

17. Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy

Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Skomlin Jarosława Żółtaszka na ko...

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 12:57

18. Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Grzegorza Marasa na koniec kadencji 2014 - 2018

Utworzony: 2018-10-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 12:55

19. Rok 2018

OGŁOSZENIE

Dostawa węgla typu eko-groszek w sezonie 2018/2019 na potrzeby Gminy Skomlin

Utworzony: 2018-09-21 | Zmodyfikowany: 2018-10-10 09:06

20. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

W sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Utworzony: 2018-10-08 | Zmodyfikowany: 2018-10-08 10:46