Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2018-02-18 15:11

2. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 12.02.2018r.

Utworzony: 2018-02-16 | Zmodyfikowany: 2018-02-16 09:53

3. Budżet

Budżet na 2018r.

Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-14 10:57

4. Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wniosku o zmianę decyzji Starosty Wieluńskiego Nr 1083/2013 z dnia 08.10.2013r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę składowiska odpadów zawierających azbest o kodzie 17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające ...

Utworzony: 2018-02-12 | Zmodyfikowany: 2018-02-12 09:11

5. Działalność regulowana

Rejestr działalności regulowanej

 DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI   W dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Skomlin prowadzić dział...

Utworzony: 2013-08-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-07 08:04

6. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/188/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Skomlin i jej organów na 2018r.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 10:04

7. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/187/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 09:44

8. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/186/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 09:40

9. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/185/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 09:16

10. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 09:13

11. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 - 2029.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 09:03

12. Rok 2017

Uchwała nr XXXII/182/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r.

Uchwała nr XXXII/182/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 09:00

13. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO nr IV/32/2018

Uchwała RIO nr IV/32/2018 z dnia 30 stycznia 2018r. W sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Skomlin.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 08:29

14. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 08:19

15. Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin.

Utworzony: 2018-02-02 | Zmodyfikowany: 2018-02-02 08:17

16.

Kalkulator

          Kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż  napojów alkoholowych        A  » Napoje zawierające do 4,5% alkoholu oraz piwa      - Zezwolenie na sprzedaż ka...

Utworzony: 2018-01-23 | Zmodyfikowany: 2018-01-23 11:41

17. Protokoły

Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.

Protokół Nr XXXI/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 09:25

18. Protokoły

Protokół Nr XXX/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

Protokół Nr XXX/2017 z dnia 8 grudnia 2017r.

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 09:20

19. Protokoły

Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 27 listopada 2017r.

Protokół Nr XXIX/2017 z dnia 27 listopada 2017r.

Utworzony: 2018-01-16 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 09:18

20. Rok 2017

OGŁOSZENIE

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla Gminy Skomlin oraz podległych jednostek

Utworzony: 2017-12-27 | Zmodyfikowany: 2018-01-16 08:50