Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Utworzony: 2018-08-17 | Zmodyfikowany: 2018-09-21 14:56

2. Rok 2018

OGŁOSZENIE

Dostawa węgla typu eko-groszek w sezonie 2018/2019 na potrzeby Gminy Skomlin

Utworzony: 2018-09-21 | Zmodyfikowany: 2018-09-21 14:24

3. Rok 2018

OGŁOSZENIE

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Wschodnia i Okólna w Skomlinie.

Utworzony: 2018-08-16 | Zmodyfikowany: 2018-09-18 09:45

4. Zapytania ofertowe 2018

OGŁOSZENIE

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w zakresie demontażu istniejących siedzisk i montażu nowych siedzisk, wymianę bramek stalowych na bramki aluminiowe, dostawa bramek treningowych.

Utworzony: 2018-08-29 | Zmodyfikowany: 2018-09-14 13:15

5. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 sierpnia 2018r.

Zarządzenie nr 286/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 sierpnia 2018r. W sprawie inspektora ochrony danych

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 12:44

6. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 285/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 sierpnia 2018r.

Zarządzenie nr 285/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 sierpnia 2018r. W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego.

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 12:40

7. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 284/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 sierpnia 2018r.

 Zarządzenie nr 284/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 sierpnia 2018r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2018r.

Utworzony: 2018-09-12 | Zmodyfikowany: 2018-09-12 12:35

8. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 sierpnia 2018r.

 Zarządzenie nr 283/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 sierpnia 2018r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 11:29

9. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 sierpnia 2018r.

Zarządzenie nr 282/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 sierpnia 2018r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2018r.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 11:18

10. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 281/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 sierpnia 2018r.

Zarządzenie nr 281/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 3 sierpnia 2018r. W sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Skomlin w miesiącu sierpniu 2018r.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 09:03

11. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 280/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2018r.

Zarządzenie nr 280/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 lipca 2018r. W sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 08:54

12. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 279/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r.

Zarządzenie nr 279/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r. W sprawie uruchomienia syren alarmowych w celu uczczenia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 08:47

13. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 278/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r.

Zarządzenie nr 278/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skomlinie.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 08:43

14. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 277/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r.

 Zarządzenie nr 277/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r. W sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 08:39

15. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 276/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r.

Zarządzenie nr 276/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Skomlinie

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 08:35

16. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 275/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r.

 Zarządzenie nr 275/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 25 lipca 2018r. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie.

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 08:03

17. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 lipca 2018r.

 Zarządzenie nr 274/2018 Wójta Gminy Skomlin z dnia 10 lipca 2018r. W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie do prowadzenia postępowań w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start", wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decy...

Utworzony: 2018-09-11 | Zmodyfikowany: 2018-09-11 07:57

18. Budżet - sprawozdania roczne

Sprawozdanie

 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2017r.

Utworzony: 2018-09-07 | Zmodyfikowany: 2018-09-07 11:36

19. II kwartał 2018

Sprawozdania za II kwartał 2018r

Utworzony: 2018-09-06 | Zmodyfikowany: 2018-09-06 10:05

20. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że została wydana decyzja nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN ze złączem kablowym na części działek nr ewid. 1569/1, 2152, 2153, 2648/1 (obręb Skomlin) położonych w gminie Skomlin.

Utworzony: 2018-09-05 | Zmodyfikowany: 2018-09-05 11:32