Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/28/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 11:35

2. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/27/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Skomlin

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 11:32

3. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/26/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 11:30

4. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/25/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie przyjęcia Programu Wspieranie Rodziny w Gminie Skomlin na lata 2019-2021

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 11:27

5. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/24/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 10:35

6. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/23/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie uchawlenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alokoholowych na 2019 rok

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 10:34

7. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/22/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. Zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu " na lata 2019-2023

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 10:28

8. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie uchwalenia budżetu na  2019 rok

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 10:22

9. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/20/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019-2032

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 10:20

10. Uchwały kadencji 2018 - 2023

Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała nr IV/19/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 10:17

11. Rok 2019

OGŁOSZENIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów.        Załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu.doc SIWZ.doc Przedmiar sieć kanalizacyji etap I Bojanów Wróblew.pdf Przedmiar przyłąc...

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 09:10

12. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Skomlin na początek kadencji 2018 -2023

Utworzony: 2019-01-17 | Zmodyfikowany: 2019-01-17 08:33

13. Ogłoszenia Przetargów

 

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-15 09:19

14. Komisja Skarg, wniosków i petycji

Komisja Skarg, wniosków i petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – skład osobowy    - kadencja 2018-2023                1.  Roman Furman - Przewodniczący         2.  Agnieszka Burzyńska -...

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:15

15. Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna – skład osobowy    - kadencja 2018-2023                1.  Andrzej Wesoły - Przewodniczący         2.  Halina Kamińska - Z-ca Przewodniczącego ...

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:13

16. Komisja Budżetowo - Gospodarcza

Komisja Budżetowo - Gospodarcza

Komisja Budżetowo - Gospodarcza – skład osobowy    - kadencja 2018-2023                  1.  Elżbieta Kiczka - Przewodniczący         2.  Czesław Radziszewski - Z-...

Utworzony: 2003-06-25 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:11

17. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – skład osobowy  - kadencja 2018-2023   1. Andrzej Żółtaszek - Przewodniczący 2. Izabela Ciura - Z-ca Przewodniczącego 3. Burzyńska Agnieszka 4. Teresa Kozica 5. Tomasz Madziała 6. Grażyna Spodymek

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 10:06

18. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

HARMONOGRAM   zebrań wyborczych - wyborów sołtysów i rad sołeckich   na terenie Gminy Skomlin - styczeń 2019

Utworzony: 2019-01-11 | Zmodyfikowany: 2019-01-11 09:20

19. Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych w 2019 roku

Utworzony: 2006-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-03 13:36

20. Rok 2018

Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r.

Uchwała nr XLIII/233/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 6 listopada 2018r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2019-01-03 13:34