Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Skomlin informuje, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka linii SN pomiędzy odgałęzieniem na stację Wróblew Smugi 7-0121 do stacji Orzechowiec 7-0284 (budowa linii kablowej SN 15 kV...

Utworzony: 2018-04-26 | Zmodyfikowany: 2018-04-26 11:55

2. Druki

Druki

Utworzony: 2017-01-12 | Zmodyfikowany: 2018-04-26 08:08

3. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 218/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 listopada 2017r.

Zarządzenie nr 218/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 27 listopada 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 14:49

4. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 217/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 2 listopada 2017r.

Zarządzenie nr 217/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 2 listopada 2017r. W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 13:52

5. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 216/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 października 2017r.

Zarządzenie nr 216/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 października 2017r. W sprawie planu finansowego urzędu jst na 2017r.

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 13:48

6. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 20.04.2018r.

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 13:35

7. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 października 2017r.

Zarządzenie nr 215/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 31 października 2017r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:30

8. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 października 2017r.

Zarządzenie nr 214/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 października 2017r. Zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Skomlin

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:25

9. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 października 2017r.

Zarządzenie nr 213/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 24 października 2017r. W sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Skomlinie odzieży ochronnej i obuwia roboczego, środków higieny osobistej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:21

10. Zarządzenia kadencji 2014 - 2018

Zarządzenie nr 212/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 października 2017r.

Zarządzenie nr 212/2017 Wójta Gminy Skomlin z dnia 23 października 2017r. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą inspektora ds. księgowości budżetowej

Utworzony: 2018-04-23 | Zmodyfikowany: 2018-04-23 12:17

11. Uchwały i opinie RIO

Uchwała RIO nr IV/75/2018

Uchwała RIO nr IV/75/2018 z dnia 13 kwietnia 2018r. W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2017 rok.

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 13:37

12. I kwartał 2018

Sprawozdania za I kwartał 2018r.

Utworzony: 2018-04-19 | Zmodyfikowany: 2018-04-19 13:32

13. Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 09:31

14. Organizacje pozarządowe

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

Utworzony: 2018-04-05 | Zmodyfikowany: 2018-04-05 09:21

15. Rok 2018

Uchwała nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała nr XXXIV/197/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 14:37

16. Rok 2018

Uchwała nr XXXIV/196/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała nr XXXIV/196/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 - 2029

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 13:03

17. Rok 2018

Uchwała nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała nr XXXIV/195/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie za rok 2017

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 11:40

18. Rok 2018

Uchwała nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała nr XXXIV/194/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skomlinie za rok 2017

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 10:10

19. Rok 2018

Uchwała nr XXXIV/193/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r.

Uchwała nr XXXIV/193/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 27 lutego 2018r. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skomlin na rok 2018

Utworzony: 2018-03-26 | Zmodyfikowany: 2018-03-26 09:48

20. Nagrania z sesji

Nagranie

Nagranie z posiedzenia sesji Rady Gminy Skomlin z dnia 23.03.2018r.

Utworzony: 2018-03-23 | Zmodyfikowany: 2018-03-23 14:19