artykuł nr 1

INFORMACJA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Skomlin.

artykuł nr 2

INFORMACJA

Rada Powiatu w Wieluniu uchwaliła rozkład godzin pracy aptek na 2021 r. W załączeniu uchwała nr XXVII/167/20.

Załączniki:
Uchwała nr XXVII/167/20 528 KB
artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Skomlin ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej klubom sportowym działającym w celu upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Skomlin

artykuł nr 4

INFORMACJA

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

 

Urząd Gminy w Skomlinie uprzejmie informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak PO.RET.070.147.2.2018 KS z 10 maja 2018 r. zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skomlin na okres 3 lat.

Zatwierdzona taryfa została ogłoszona w dniu 4 czerwca 2018 roku na stronie podmiotowej BIP PGW Wody Polskie i zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.), wchodzi w życie od dnia 12 czerwca 2018 roku.

Niniejszy komunikat stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Taryfy obowiązujące w okresie od 12.06.2018 do12.06.2021 na terenie Gminy Skomlin

 

Lp.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat [zł]

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2018 do 12.06.2019

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2019 do 12.06.2020

Nowa taryfa w okresie od 12.06.2020 do 12.06.2021

0

1

2

4

7

10

1

Grupa 1 – Mieszkańcy Gminy Skomlin korzystający z sieci wodociągowej

cena wody [zł/m3]

2,91

2,94

2,97

 2

Grupa 2 - mieszkańcy Gminy Skomlin nie posiadający wodomierzy

cena wody [zł/m3]

8,64

8,64

8,64

 3

Grupa 1 Mieszkańcy Gminy Skomlin podłączeni do kolektora sanitarnego (na podstawie ilości pobranej wody)

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

3,61

3,65

3,68

 4

Grupa 2 Mieszkańcy Gminy Skomlin od których ścieki odbierane są wozem asenizacyjnym (na podstawie ilości odebranych ścieków)

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

4,70

4,70

4,70