artykuł nr 1

Funkcję Wójta Gminy w latach 2018 - 2023 pełni - GRZEGORZ MARAS