artykuł nr 21

Uchwała Nr IV/180/2012

Uchwała Nr IV/180/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 1.300.000,00zł.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 911 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr IV/179/2012

Uchwała Nr IV/179/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 2.000.000.00zł.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 880 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr IV/178/2012

Uchwała Nr IV/178/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 2.421.607,53zł.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 748 KB
artykuł nr 24

Uchwała RIO nr IV/98/2012

 Uchwała RIO nr IV/98/2012 z dnia 15 maja 2012r. W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2011 rok.

artykuł nr 25

Uchwała RIO nr IV/413/2011

 Uchwała RIO nr IV/413/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin.