artykuł nr 1

W sprawie uchwalenia najniższego wynagrodzenia...

Uchwała Nr XII/57/2003 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2003r. W sprawie uchwalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

artykuł nr 2

W sprawie uchwalenia Gminnego programu...

Uchwała nr XII/56/2003 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2003r. W sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004r.

artykuł nr 3

W sprawie przystąpienia do sporządzenia...

Uchwała Nr XII/55/2003 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2003r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Skomlin.

artykuł nr 4

W sprawie przystąpienia do sporządzenia...

Uchwała Nr XII/54/2003 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2003r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Skomlin w zakresie wyznaczenia terenów przewidzianych do zalesienie i ustaleni

artykuł nr 5

W sprawie: odstępstwa od opracowania miejscowego...

Uchwała Nr XII/53/2003 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 30 grudnia 2003r. W sprawie: odstępstwa od opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skomlin.