artykuł nr 1

W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku...

Uchwała Nr XV/68/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 29 lipca 2004r. W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Spółdzielczego w Białej oddział w Skomlinie.

artykuł nr 2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

Uchwała Nr XV/67/2004 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 29 lipca 2004r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.

artykuł nr 3

W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony...

UCHWAŁA NR XV/66/2004 Rady Gminy w Skomlinie z dnia 29 lipca 2004 r. W sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Gminy Skomlin” i „Planu Gospodarki Odpadami Gminy Skomlin”.