artykuł nr 1

W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju...

Uchwała nr XXII /101/2005 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 28 czerwca 2005r. W sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Skomlin.

artykuł nr 2

W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok i...

Uchwała XXII/100/2005 Rady Gminy w Skomlinie Z dnia 22 czerwca 2005 r. W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2005 rok i zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

artykuł nr 3

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Uchwała nr XXII/99/2005 RADY GMINY W SKOMLINIE Z dnia 22 czerwca 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

artykuł nr 4

W sprawie zmiany uchwały NR XIX/86/2005 Rady...

Uchwały nr XXI/98/2005 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 28 kwietnia 2005 r.W sprawie zmiany uchwały NR XIX/86/2005 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 lutego 2005 r.W sprawie... {(jak w tytule)}

artykuł nr 5

W sprawie zmiany uchwały NR XIX/89/2005 Rady...

Uchwała nr XXI/97/2005 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 28 kwietnia 2005 r.W sprawie zmiany uchwały NR XIX/89/2005 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005r.”