artykuł nr 1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXVII/121/2005 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

artykuł nr 2

W sprawie przekazania sieci telefonicznej na...

Uchwała nr XXVII/120/2005 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie przekazania sieci telefonicznej na majątek Telekomunikacji Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej S.A.

artykuł nr 3

W sprawie uchwalenia rocznego programu...

Uchwała nr XXVII/119/ 2005 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

artykuł nr 4

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu...

UCHWAŁA NR XXVII/118/2005 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 28 grudnia 2005 r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

artykuł nr 5

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r.

Uchwała Nr XXVI/117/2005 Rady Gminy Skomlin Z dnia 28 listopada 2005 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.