artykuł nr 1

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

UCHWAŁA Nr XV/94/2008 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 17 marca 2008 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

artykuł nr 2

W sprawie: sytuacji na rynku żywca wieprzowego.

Uchwała Nr XV /95 /2008 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 17 marca 2008r. W sprawie: sytuacji na rynku żywca wieprzowego.

artykuł nr 3

W sprawie przystąpienia do sporządzenia...

UCHWAŁA NR XV/93/2008 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 17 marca 2008 r. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 2024 oraz części działki nr ewid...

artykuł nr 4

W sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia...

UCHWAŁA NR XV / 92 / 2008 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 17 marca 2008r. W sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

artykuł nr 5

W sprawie przyjęcia ?Planu Rozwoju Lokalnego...

UCHWAŁA NR XV /91/ 2008 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 17 marca 2008r. W sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Skomlin na lata 2008-2013"