artykuł nr 1

W sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego...

UCHWAŁA NR XLIII/222/2010 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skomlinie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

artykuł nr 2

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

UCHWAŁA XLIII/221/2010 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

artykuł nr 3

W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie...

UCHWAŁA XLIII/220/2010 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skomlin

artykuł nr 4

W sprawie zaciągnięcia pożyczki na...

UCHWAŁA XLIII/219/2010 RADY GMINY SKOMLIN Z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i deficytu budżetu Gminy Skomlin

artykuł nr 5

W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu...

UCHWAŁA XLIII/218/2010 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Skomlin; o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze