artykuł nr 1

Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXX/181/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

artykuł nr 2

Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXX/180/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2013 - 2022.

artykuł nr 3

Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXX/179/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

artykuł nr 4

Uchwała nr XXX/178/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXX/178/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie: zmiany uchwały nr XXV/144/2013 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 68 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r.

Uchwała nr XXX/177/2013 Rady Gminy Skomlin z dnia 30 sierpnia 2013r. W sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Skomlin na lata 2013 - 2018.