artykuł nr 1

Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 września 2015r.

Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 września 2015r. W sprawie zmiany uchwały Nr V/19/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości

Załączniki:
Treść uchwały 222 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 września 2015r.

Uchwała nr X/50/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 września 2015r. W sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4510E Wieluń - Toplin w m. Skomlin (wlot) od km 0+000 do km 1+223 o długości 1,223 km"

Załączniki:
Treść uchwały 296 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 września 2015r.

Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 września 2015r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

artykuł nr 4

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 września 2015r.

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 września 2015r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2015 - 2027.

artykuł nr 5

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 września 2015r.

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 8 września 2015r. W zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Załączniki:
Treść uchwały 268 KB