artykuł nr 1

Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r.

Uchwała nr XVII/116/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r. W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny

Załączniki:
Treść uchwały 182 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r.

Uchwała nr XVII/115/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

artykuł nr 3

Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r.

Uchwała nr XVII/114/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2016 - 2028.

artykuł nr 4

Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r.

Uchwała nr XVII/113/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r. W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Skomlin

artykuł nr 5

Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r.

Uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 16 września 2016r. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Treść uchwały 272 KB