artykuł nr 1

Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała nr XX/135/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r. W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5

Załączniki:
Treść uchwały 219 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała nr XX/134/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r. W sprawie przyjęcia planu Rady Gminy Skomlin i jej organów na 2017 rok.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 3

Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała nr XX/133/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

artykuł nr 4

Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała nr XX/132/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r. W spawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

artykuł nr 5

Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r.

Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok