artykuł nr 1

Oświadczenie majątkowe - Wiesława Podeszwa

artykuł nr 2

Oświadczenie majątkowe - Tomasz Spodymek

artykuł nr 3

Oświadczenie majątkowe - Jadwiga Pękała

artykuł nr 4

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Wesoły

artykuł nr 5

Oświadczenie majątkowe - Józef Piśniak