artykuł nr 1

OGŁOSZENIE

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w Skomlinie ul. Polna

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi w ramach zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

Zakup pomocy dla filii Przedszkola Publicznego we Wróblewie – tablica interaktywna.

Załączniki:
Zaproszenie do złożenia ofert 149 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE

Wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Toplin”.

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia publicznego pn. "Wykonanie projektu budowlanego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyńska w Skomlinie".

Załączniki:
Zaproszenie do złożenia ofert 139 KB