artykuł nr 1

Uzyskanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalnościgospodarczej lub decyzji potwierdzającej wykreślenie z ew

 

Uzyskanie duplikatuzaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzjipotwierdzającej wykreślenie z ewidencji działalności

 

Potrzebne dokumenty:

 

Ø  podanie

 

Opłata:

 

Ø  opłata skarbowa – 16 zł

 

Termin złożeniazaświadczenia:

 

Ø  do 7 dni od datyzłożenia podania