artykuł nr 1

Budżet na 2017r.

Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok