główna zawartość
artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych

 

artykuł nr 2

Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

artykuł nr 3

Przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24...

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)