Funkcję Wójta Gminy w latach 2014 - 2018 pełni - GRZEGORZ MARAS