Budżet na 2019r.

Uchwała nr IV/21/2018 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2018r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2019r.

Załączniki
Treść uchwały wraz z załącznikami   1.259 MB

Budżet na 2018r.

Uchwała nr XXXII/184/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.

Załączniki
Treść uchwały wraz z załącznikami   1.153 MB

Budżet na 2017r.

Uchwała nr XX/131/2016 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Załączniki
Treść uchwały wraz z załącznikami   936.427 KB

Budżet na 2016r.

Uchwała nr XIII/71/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok

Załączniki
Treść uchwały wraz z załącznikami   443.751 KB

Budżet na 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/10/2015 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 27 stycznia 2015 r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok

Uchwała RIO nr IV/336/2014

Uchwała nr IV/336/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   597.281 KB

Uchwała RIO nr IV/335/2014

Uchwała nr IV/335/2014 Składu Orzekającego Regionelnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Skomlin na 2015r.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   610.667 KB

Uchwała RIO nr IV/334/2014

Uchwała nr IV/334/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2014r. W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   947.311 KB

Uchwała RIO nr IV/138/2014

Uchwała nr IV/138/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 maja 2014r. W Sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2013 rok.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   1.632 MB

Uchwała RIO nr IV/69/2014

Uchwała nr IV/69/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty kredytu w wysokości 850.000,00zł

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   1.742 MB

Uchwała RIO nr IV/70/2014

Uchwała nr IV/70/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 lutego 2014r. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 426.000,00zł.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   1.536 MB

Uchwała RIO nr IV/71/2014

Uchwała nr IV/71/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 lutego 2014r. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 300.046,00zł

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   1.541 MB

Uchwała RIO nr IV/63/2014

Uchwała nr IV/63/2014 z dnia 4 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   1.437 MB

Uchwała RIO nr IV/325/2013

Uchwała nr IV/325/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013r. W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   1.203 MB

Uchwała RIO nr IV/324/2013

Uchwała nr IV/324/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013r. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   891.682 KB

Uchwała RIO nr IV/323/2013

Uchwała nr IV/323/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2013 roku. W sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Skomlin na 2014 rok.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   496.297 KB

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2013

UCHWAŁA NR XXXIV/202/2013 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 grudnia 2013 r. W sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok.

Uchwała Nr IV/365/2012

Uchwała Nr IV/365/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku. W sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Skomlin na 2013 rok.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   260.915 KB

Uchwała Nr IV/366/2012

Uchwała Nr IV/366/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku. W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Skomlin.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   406.729 KB

Uchwała Nr IV/367/2012

Uchwała Nr IV/367/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku. W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skomlin

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   475.386 KB

Uchwała Nr IV/180/2012

Uchwała Nr IV/180/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 1.300.000,00zł.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   910.568 KB

Uchwała Nr IV/179/2012

Uchwała Nr IV/179/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 2.000.000.00zł.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   879.829 KB

Uchwała Nr IV/178/2012

Uchwała Nr IV/178/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 lipca 2012 roku. W sprawie opinii odnośnie możliwości spłaty pożyczki w wysokości 2.421.607,53zł.

Załączniki
Treść uchwały(pdf)   747.694 KB

Uchwała RIO nr IV/98/2012

Uchwała RIO nr IV/98/2012 z dnia 15 maja 2012r. W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Skomlin za 2011 rok.

Uchwała RIO nr IV/413/2011

Uchwała RIO nr IV/413/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin.

Uchwała RIO nr IV/412/2011

Uchwała RIO nr IV/412/2011 z dnia 28 grudnia 2011 W sprawie sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Skomlin.

Uchwała RIO nr IV/411/2011

Uchwała RIO nr IV/411/2011 z dnia 28 grudnia 2011r W sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Skomlin 2012r.

Budżet

UCHWAŁA NR XIV/69/2012 RADY GMINY SKOMLIN z dnia 30 stycznia 2012 r.w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

Uchwała RIO nr IV/247/2011

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Skomlin informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Uchwała RIO nr IV/122/2011

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Skomlin przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok