artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

Stanowisko

Nazwisko i imię

Tel. stacjonarny

Wójt Gminy Skomlin

Maras Grzegorz

043 886 44 77 w. 15

tel. kom. 601 872 532

Sekretarz Gminy Skomlin

Chrzanowska Barbara

043 886 44 77 w. 17

Skarbnik Gminy Skomlin

Madeja Jadwiga

043 886 44 77 w. 22

Kierownik USC, Biuro Rady

Matyjasek Katarzyna

043 886 44 77 w. 26

Stanowisko ds. obywatelskich
i obronnych, ewidencja ludności

Badecka Jolanta

043 886 44 77 w. 26

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

 

Pokora Adam

043 886 44 77 w. 16

Stanowisko ds. kadrowych  i archiwum zakładowego/

Zastępca Kierownika USC

 

Łapucha Monika

043 886 44 77 w. 16

Stanowisko ds. rolnictwa  i ochrony środowiska

 

Sola Krzysztof

043 886 44 77

Pomoc administracyjna

Matera Agnieszka

043 886 44 77

Stanowisko ds. wymiaru

podatków i opłat za odpady komunalne

 

Paduszyńska Anna

043 886 44 77 w. 28

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat za wodę i  ścieki

 

Leniewska-Placek Agnieszka

043 886 44 77 w. 28

Stanowisko ds. oświaty

 

Majtyka Anna

043 886 44 77 w. 11

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

 

Reszka Małgorzata

Janik Karolina

043 886 44 77 w. 18

Stanowisko ds. księgowości oświaty

Bużyńska-Kruk Aleksandra

043 886 44 77 w. 25

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, starszy specjalista ds. BHP i ppoż.

Ciężki Ewelina

043 886 44 77 w. 20

Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa

Świątek Andrzej

 

043 886 44 77 w. 20

Stanowisko ds. zamówień publicznych i podatku VAT

Idasiak Agnieszka

043 886 44 77 w. 20

Kierownik warsztatuIdasiak Karol   043 886 44 77     w. 20