artykuł nr 1

Struktura organizacyjna

Stanowisko

Nazwisko i imię

Tel. stacjonarny

E-mail

Wójt Gminy

Maras Grzegorz

43 886 44 77 w. 15

tel. kom. 601 872 532

g.maras@skomlin.pl

Sekretarz Gminy

Chrzanowska Barbara

43 886 44 77 w. 17

b.chrzanowska@skomlin.pl

Skarbnik Gminy

Madeja Jadwiga

43 886 44 77 w. 22

j.madeja@skomlin.pl

Kierownik USC, Biuro Rady

Matyjasek Katarzyna

43 886 44 77 w. 26

k.matyjasek@skomlin.pl

Stanowisko ds. obywatelskich
i obronnych, ewidencja ludności

Badecka Jolanta

43 886 44 77 w. 26

j.badecka@skomlin.pl

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Pokora Adam

43 886 44 77 w. 16

a.pokora@skomlin.pl

Stanowisko ds. kadrowych i archiwum zakładowego / Zastępca Kierownika USC

Łapucha Monika

43 886 44 77 w. 16

sekretariat@skomlin.pl

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Sola Krzysztof

43 886 44 77

k.sola@skomlin.pl

Pomoc administracyjna

Matera Agnieszka

Jany Daria

43 886 44 77

a.matera@skomlin.pl

d.jany@skomlin.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat za odpady komunalne

Paduszyńska Anna

43 886 44 77 w. 28

a.paduszynska@skomlin.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat za wodę i ścieki

Leniewska-Placek Agnieszka

43 886 44 77 w. 28

a.leniewska@skomlin.pl

Stanowisko ds. oświaty

Majtyka Anna

43 886 44 77 w. 11

a.majtyka@skomlin.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Reszka Małgorzata

Janik Karolina

43 886 44 77 w. 18

m.reszka@skomlin.pl

Stanowisko ds. księgowości oświaty

Bużyńska-Kruk Aleksandra

43 886 44 77 w. 25

a.buzynska@skomlin.pl

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, starszy specjalista ds. BHP i ppoż.

Ciężki Ewelina

43 886 44 77 w. 20

e.ciezki@skomlin.pl

Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa

Świątek Andrzej

43 886 44 77 w. 20

a.swiatek@skomlin.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych i podatku VAT

Idasiak Agnieszka

43 886 44 77 w. 20

a.idasiak@skomlin.pl
Kierownik warsztatuIdasiak Karol43 886 44 77 w. 20k.idasiak@skomlin.pl