artykuł nr 1

Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/228/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 497 KB
artykuł nr 2

Uchwała nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/227/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

artykuł nr 3

Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/226/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2014 - 2022

artykuł nr 4

Uchwała nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/225/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 318 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/224/2014 Rady Gminy Skomlin z dnia 25 czerwca 2014r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.

Załączniki:
Treść uchwały(pdf) 219 KB