artykuł nr 1

Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała nr XIII/81/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Skomlin i jej organów na 2016 rok.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 2

Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała nr XIII/80/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej.

Załączniki:
Treść uchwały 173 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała nr XIII/79/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Załączniki:
Treść uchwały MB
artykuł nr 4

Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała nr XIII/78/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie uchylenia uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 - 2018

Załączniki:
Treść uchwały 213 KB
artykuł nr 5

Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r.

Uchwała nr XIII/77/2015 Rady Gminy Skomlin z dnia 29 grudnia 2015r. W sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016 - 2020

Załączniki:
Treść uchwały MB