artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Skomlinie

 

Lista załączonych plików: 

elektr - projekt budowlany tom V

ukszt - projekt budowlany tom VI

ZAG - opis zagospodarowania terenu

AK - projekt wykonawczy oczyszczalni

SST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu

 Dostawa oleju napędowego i etyliny Pb 95

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa miału węglowego do kotłowni Urzędu Gminy i Przedszkola Publicznego w Skomlinie.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Remont zabytkowego spichlerza modrzewiowego z 1777 r w Skomlinie.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Skomlinie w roku szkolnym 2011/2012.