Struktura organizacyjna

Stanowisko

Nazwisko i imię

Tel. stacjonarny

Wójt Gminy Skomlin

Maras Grzegorz

043 886 44 77 w. 15

tel. kom. 601 872 532

Sekretarz Gminy Skomlin

Kowalek Jadwiga

043 886 44 77 w. 17

Skarbnik Gminy Skomlin

Madeja Jadwiga

043 886 44 77 w. 22

Kierownik USC, Biuro Rady

Matyjasek Katarzyna

043 886 44 77 w. 26

Stanowisko ds. obywatelskich
i obronnych, ewidencja ludności

Badecka Jolanta

043 886 44 77 w. 26

Stanowisko ds. obsługi informatycznej

Korościel Maciej

043 886 44 77 w. 16

Stanowisko ds. kadrowych i archiwum zakładowego/

Zastępca Kierownika USC

Łapucha Monika

043 886 44 77 w. 16

Stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska

Sola Krzysztof

043 886 44 77

Pomoc administracyjna

Agnieszka Zaremba

043 886 44 77

Stanowisko ds. wymiaru

podatków i opłat za odpady komunalne

Paduszyńska Anna

043 886 44 77 w. 28

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat za wodę i ścieki

Pilarski Sławomir

043 886 44 77 w. 28

Stanowisko ds. oświaty

Majtyka Anna

043 886 44 77 w. 11

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Reszka Małgorzata

Janik Karolina

043 886 44 77 w. 18

Stanowisko ds. księgowości oświaty

Bużyńska Aleksandra

043 886 44 77 w. 25

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, starszy specjalista ds. BHP i ppoż.

Ciężki Ewelina

043 886 44 77 w. 20

Stanowisko ds. inwestycji i drogownictwa

Świątek Andrzej

043 886 44 77 w. 20

Stanowisko ds. zamówień publicznych i podatku VAT

Matys Krystyna

043 886 44 77 w. 20

Kierownik warsztatu Idasiak Karol 043 886 44 77 w. 20