W skład urzędu wchodzą następujące samodzielne

Urząd posiada strukturę stanowiskową

 

W skład urzędu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

 

1)             kierownictwo urzędu: wójt, sekretarz, skarbnik;

2)             ds. ewidencji ludności i USC;

3)             ds. samorządowych i spraw wojskowych;

4)             ds. organizacyjnych, kadrowych i społecznych;

5)             ds. rolnictwa i ochrony środowiska;

6)             ds. zamówień publicznych, obrony cywilnej i podatku VAT;

7)             ds. gospodarki przestrzennej, gruntów i mienia komunalnego;

8)             ds. infrastruktury gospodarczej i gospodarki komunalnej;

9)             ds. wymiaru podatków;

10)         ds. księgowości podatkowej;

11)         ds. księgowości budżetowej;

12)         ds. księgowości oświaty;

13)         ds. opłat za wodę i ścieki;

14)         ds. oświaty;

15)         pełnomocnik wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;

16)         radca prawny.

 

 

obrazek
Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy w Skomlinie